לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
3957648
לפני 10 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
סנן לימוד יומי
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום שישי פרשת בחוקותי - פרשת בחוקותי, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
02:53
פרשת בהר בחוקותי, יום ו´, כ"ג אייר, תשע"ג: | צפיות: 545 | פרטים
לפני 9 שנים | הועלה ב: כ"ט אייר תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום שישי פרשת בחוקותי"
"מאמר מעלת מזמור שיר ליום השבת" מזמור זה אדם הראשון אמרו, כאשר נתגרש מגן עדן, ובאה השבת והגינה עליו מן המזיקים שרצו להענישו על חטאו. ומבאר שבפנמיות: הנה השכינה הקדושה משב...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום חמישי פרשת בחוקותי - פרשת בחוקותי, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
06:28
פרשת בהר בחוקותי, יום ה´, כ"ב אייר, תשע"ג: | צפיות: 556 | פרטים
לפני 9 שנים | הועלה ב: כ"ט אייר תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום חמישי פרשת בחוקותי"
"מאמר בזכות השכינה הקדושה הקב"ה חס עלינו בגלות" ומבואר בו כי הגם כשישראל בגלותם חוטאים, וירדו למקום מאוס ומרוחק מאור פני מלך חיים, הנה עם כל זאת אין הקב"ה מואס ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום רביעי פרשת בחוקותי - פרשת בחוקותי, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
04:05
פרשת בהר בחוקותי, יום ד´, כ"א אייר, תשע"ג: | צפיות: 770 | פרטים
לפני 9 שנים | הועלה ב: כ"ט אייר תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום רביעי פרשת בחוקותי"
"מאמר רחמי הקב"ה על ישראל בגלות" מבואר בו כי לגודל רחמנות הקב"ה על עם ישראל, אזי הגם שחטאו ולקו גלו, הנה הקב"ה כביכול גלה עימהם כדי לשומרם בגלות. ומבאר שכי...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום שלישי פרשת בחוקותי - פרשת בחוקותי, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
05:02
פרשת בהר בחוקותי, יום ג´, כ´ אייר, תשע"ג: | צפיות: 1068 | פרטים
לפני 9 שנים | הועלה ב: כ"ז אייר תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום שלישי פרשת בחוקותי"
"מאמר טעם לשמחת שבתות וימים טובים" בראשי חודשים שבתות ומועדים שיש בהם יחוד ותוספת קדושה, הקב"ה משגיח על ישראל בזמן הגלות. ומבאר שהטעם להשגחה הוא כי השכינה גלתה עם יש...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום שני פרשת בחוקותי - פרשת בחוקותי, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
05:13
פרשת בהר בחוקותי, יום ב´, י"ט אייר, תשע"ג: | צפיות: 719 | פרטים
לפני 9 שנים | הועלה ב: כ"ז אייר תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום שני פרשת בחוקותי"
"מאמר איסור הזכרת שמות החיצונים" בשעה שנחשך הלילה מתעוררים מלאכי החבלה לשלוט בעולם, וצריכים אנו להיות יראים מהקב"ה כדי שישמרנו מהם ובעיקר בעת השינה. ומבאר כי אסור לה...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום ראשון פרשת בחוקותי - פרשת בחוקותי, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
06:57
פרשת בהר בחוקותי, יום א´, י"ח אייר, תשע"ג: | צפיות: 511 | פרטים
לפני 9 שנים | הועלה ב: כ"ז אייר תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום ראשון פרשת בחוקותי"
"מאמר מעלת מצוות הצדקה" ומבואר בו כי השפעות העולם הנזכרים בלשון גשם, מתעוררים לבוא על ידי קיום המצוות ולימוד התורה הגורמת יחוד ה´ ומשפיעים שפע לעולם. מצוות הצדקה ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - אם בחקתי תלכו ונתתי גשמיכם - פרשת בחוקותי, פרשת בחקתי, מכתב מאליהו, הרב דסלר, אור החיים
33:31
פרשת בחוקותי, אור ד´, תשע"ב: | צפיות: 1014 | פרטים
לפני 9 שנים | הועלה ב: כ"ה אייר תשע"ג

"אם בחקתי תלכו ונתתי גשמיכם"
בעניין יכולתו של היהודי לעבוד את השם גם בדברים הגשמיים. על פי פירושו של ה"אור החיים" הקדוש על בחקתי ומספר 'מכתב מאליהו'.
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - אין עוד מלבדו - פרשת בהר, פרשת בהר בחקתי, פרשת בחקתי, פרשת בחוקותי, לב אליהו, פרנסה, ישועה, שמיטה, אמונה, השם יתברך
48:05
פרשת בהר בחקתי, אור ליום ו´, תש"ע: | צפיות: 1759 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: כ"א אייר תשע"ב

"אין עוד מלבדו"
חיזוק באמונה וביטחון בהשם יתברך לכל אדם בכל מצב. על היהודי להבין שאין עוד מלבדו ורק השם יתברך נותן פרנסה וישועות. בקישור לפרשת השבוע - מצוות השמיטה שכולה אמונה וביטחון בהשם יתברך. ...
לצפייה בשיעור תורה "אין עוד מלבדו" באיכות HD
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - צירוף מחשבה למעשה - פרשת בחוקותי, דרכי ההתקשרות, ל"ג בעומר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, נשמות ישראל, מערה, טומאה
40:03
מוצ"ש פרשת בחקתי, תשע"א: | צפיות: 1955 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: י"ח אייר תשע"ב

"צירוף מחשבה למעשה"
על פי ספר דרכי ההתקשרות בעניין עבודת הצדיקים המופלאת משכלנו, אשר לפעמים יכולים אף לטמא עצמם ולהרהר הירהורי עבירה ולחטוא על מנת לטהר את נשמות ישראל ולהעלותן מטומאתן, וזו היתה גם עבו...
לצפייה בשיעור תורה "צירוף מחשבה למעשה" באיכות HD
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום שישי פרשת בחוקותי - פרשת בחוקותי, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
02:53
פרשת בהר בחוקותי, יום ו´, כ"ג אייר, תשע"ג: | צפיות: 440 | פרטים
לפני 9 שנים | הועלה ב: כ"ט אייר תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום שישי פרשת בחוקותי"
"מאמר מעלת מזמור שיר ליום השבת" מזמור זה אדם הראשון אמרו, כאשר נתגרש מגן עדן, ובאה השבת והגינה עליו מן המזיקים שרצו להענישו על חטאו. ומבאר שבפנמיות: הנה השכינה הקדושה משב...
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
1 2

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035