לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
4045676
לפני 12 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חפץ חיים על הפרשה - וירא יום שישי ב´ - פרשת וירא, שתי דקות חפץ חיים, 2 דקות חפץ חיים, רבי ישראל מאיר הכהן מראדין, משנה ברורה, החפץ חיים
01:31
וירא, יום ו´, י"ד חשון, תשע"ה: | צפיות: 675 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: י"ד חשון תשע"ה

"חפץ חיים על הפרשה - וירא יום שישי ב´"
"...כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקלה כי ביצחק יקרא לך זרע". עצה חשובה מהחפץ חיים להרבה צמתים בחיינו!
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חפץ חיים על הפרשה - וירא יום שישי - פרשת וירא, שתי דקות חפץ חיים, 2 דקות חפץ חיים, רבי ישראל מאיר הכהן מראדין, משנה ברורה, החפץ חיים
01:10
וירא, יום ו´, י"ד חשון, תשע"ה: | צפיות: 626 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: י"ד חשון תשע"ה

"חפץ חיים על הפרשה - וירא יום שישי"
"ויאמר ה´ אם אמצא בסדם חמשים צדיקם בתוך העיר ונשאתי לכל המקום בעבורם". אחת מההטפות של המשכילים בגרמניה היתה "היה יהודי באהלך ואדם בצאתך". החפץ חיים לא בד...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חפץ חיים על הפרשה - וירא יום חמישי - פרשת וירא, שתי דקות חפץ חיים, 2 דקות חפץ חיים, רבי ישראל מאיר הכהן מראדין, משנה ברורה, החפץ חיים
00:59
וירא, יום ה´, י"ג חשון, תשע"ה: | צפיות: 596 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: י"ג חשון תשע"ה

"חפץ חיים על הפרשה - וירא יום חמישי"
"...למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו...". מה ענה החפץ חיים, לאדם שבא לבקש ברכה עבור שבניו ילכו בדרך התורה והמצות?
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חפץ חיים על הפרשה - וירא יום רביעי - פרשת וירא, שתי דקות חפץ חיים, 2 דקות חפץ חיים, רבי ישראל מאיר הכהן מראדין, משנה ברורה, החפץ חיים
01:02
וירא, יום ד´, י"ב חשון, תשע"ה: | צפיות: 695 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: י"ב חשון תשע"ה

"חפץ חיים על הפרשה - וירא יום רביעי"
"ותכחש שרה לאמר לא צחקתי כי יראה ויאמר לא כי צחקת". הקב"ה בוחן כליות ולב ויודע מחשבות האדם... החפץ חיים מגלה מכוחו של מלך מלכי המלכים.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חפץ חיים על הפרשה - וירא יום שלישי - פרשת וירא, שתי דקות חפץ חיים, 2 דקות חפץ חיים, רבי ישראל מאיר הכהן מראדין, משנה ברורה, החפץ חיים
01:23
וירא, יום ג´, י"א חשון, תשע"ה: | צפיות: 646 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: י"א חשון תשע"ה

"חפץ חיים על הפרשה - וירא יום שלישי"
" ...והוא עמד עליהם תחת העץ ויאכלו". מעשה אחד שמגלה מעט מזעיר מחד גיסא מפשיטותו, ומאידך גיסא ומגדולתו של מרן החפץ חיים.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חפץ חיים על הפרשה - וירא יום שני - פרשת וירא, שתי דקות חפץ חיים, 2 דקות חפץ חיים, רבי ישראל מאיר הכהן מראדין, משנה ברורה, החפץ חיים
00:59
וירא, יום ב´, י´ חשון, תשע"ה: | צפיות: 591 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: י' חשון תשע"ה

"חפץ חיים על הפרשה - וירא יום שני"
"ואל הבקר רץ אברהם ויקח בן בקר רך וטוב ויתן אל הנער וימהר לעשות אתו". מה הניח את דעתו של החפץ חיים כשישב לסעוד, וראה, תוספת לא שגרתית בצלחת...?
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חפץ חיים על הפרשה - וירא יום ראשון - פרשת וירא, שתי דקות חפץ חיים, 2 דקות חפץ חיים, רבי ישראל מאיר הכהן מראדין, משנה ברורה, החפץ חיים
01:04
וירא, יום א´, ט´ חשון, תשע"ה: | צפיות: 548 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: ט' חשון תשע"ה

"חפץ חיים על הפרשה - וירא יום ראשון"
"וימהר אברהם האהלה אל שרה ויאמר מהרי שלש סאים קמח סלת לושי ועשי עגות". סיפור מעשה בו החפץ חיים חרג ממנהגו, ובכך מלמד אותנו מוסר מפרשת השבוע.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חפץ חיים על הפרשה - לך לך יום חמישי - פרשת לך לך, שתי דקות חפץ חיים, 2 דקות חפץ חיים, רבי ישראל מאיר הכהן מראדין, משנה ברורה, החפץ חיים
01:01
לך לך, יום ה´, ו´ חשון, תשע"ה: | צפיות: 621 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: ו' חשון תשע"ה

"חפץ חיים על הפרשה - לך לך יום חמישי"
"וינגע ה´ את פרעה נגעים גדלים ואת ביתו על דבר שרי אשת אברם".
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חפץ חיים על הפרשה - לך לך יום רביעי - פרשת לך לך, שתי דקות חפץ חיים, 2 דקות חפץ חיים, רבי ישראל מאיר הכהן מראדין, משנה ברורה, החפץ חיים
01:05
לך לך, יום ד´, ה´ חשון, תשע"ה: | צפיות: 642 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: ה' חשון תשע"ה

"חפץ חיים על הפרשה - לך לך יום רביעי"
"ויהי רעב בארץ וירד אברם מצרימה לגור שם כי כבד הרעב בארץ". החפץ חיים מסביר את פירוש הרמב"ן על ירידת אברם למצרים.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חפץ חיים על הפרשה - לך לך יום שלישי - פרשת לך לך, שתי דקות חפץ חיים, 2 דקות חפץ חיים, רבי ישראל מאיר הכהן מראדין, משנה ברורה, החפץ חיים
01:25
לך לך, יום ג´, ד´ חשון, תשע"ה: | צפיות: 551 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: ד' חשון תשע"ה

"חפץ חיים על הפרשה - לך לך יום שלישי"
בדורות הקודמים לאברהם, מצינו צדיקים, עובדי השם ואנשים יראים (נח, שם ,עבר וכו´). החפץ חיים שואל ומתרץ מדוע נבחר דווקא אברהם אבינו, מבין כל אותם הצדיקים, לייסד את העם העברי. ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035