לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
3846366
לפני 8 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חפץ חיים על הפרשה - לך לך יום שני - פרשת לך לך, שתי דקות חפץ חיים, 2 דקות חפץ חיים, רבי ישראל מאיר הכהן מראדין, משנה ברורה, החפץ חיים
01:33
לך לך, יום ב´, ג´ חשון, תשע"ה: | צפיות: 418 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: ג' חשון תשע"ה

"חפץ חיים על הפרשה - לך לך יום שני"
"...ויבן שם מזבח לה´ ויקרא בשם ה´" כאשר אנו מפרסמים את מעשיהם של האבות אנו בעצם מגדלים את שם ה´. החפץ חיים מלמד במשל איך אנו צריכים להגדיל להאיר את מ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חפץ חיים על הפרשה - לך לך יום ראשון - פרשת לך לך, שתי דקות חפץ חיים, 2 דקות חפץ חיים, רבי ישראל מאיר הכהן מראדין, משנה ברורה, החפץ חיים
01:50
לך לך, יום א´, ב´ חשון, תשע"ה: | צפיות: 413 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: ב' חשון תשע"ה

"חפץ חיים על הפרשה - לך לך יום ראשון"
"ויעבר אברם בארץ עד מקום שכם עד אלון מורה והכנעני אז בארץ". החפץ חיים מלמד אותנו שכל מעשי האבות הקדושים מושרשים בתוכנו, וכך אנו צריכים לנהוג. - "מעשה אבות סימן לבני...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חב"ד על הפרשה - לך לך יום ראשון - פרשת לך לך, שתי דקות חבד, 2 דקות חב"ד, רבי מנחם מנדל שניאורסון, הרבי מליובאוויטש, הרבי מילובביץ´, הרבי מחבד, חבד, חב"ד, קרני הוד, ליקוטי שיחות
01:16
לך לך, יום א´, ב´ חשון, תשע"ה: | צפיות: 459 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: ב' חשון תשע"ה

"חב"ד על הפרשה - לך לך יום ראשון"
"ויאמר ה´ אל אברם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך". לך לך - להנאתך ולטובתך. הרבי מבאר מהו ההבדל בין ´להנאתך´ לבין ´ולטובתך´...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חפץ חיים על הפרשה - נח יום שישי - פרשת נח, פרשת נוח, שתי דקות חפץ חיים, 2 דקות חפץ חיים, רבי ישראל מאיר הכהן מראדין, משנה ברורה, החפץ חיים
01:16
נח, יום ו´, ל´ תשרי, תשע"ה: | צפיות: 492 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: ל' תשרי תשע"ה

"חפץ חיים על הפרשה - נח יום שישי"
"וירא חם אבי כנען את ערות אביו ויגד לשני אחיו בחוץ". החפץ חיים מלמד אותנו כיצד העניש הקב"ה את חם על המעשה שביצע.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חפץ חיים על הפרשה - נח יום חמישי - פרשת נח, פרשת נוח, שתי דקות חפץ חיים, 2 דקות חפץ חיים, רבי ישראל מאיר הכהן מראדין, משנה ברורה, החפץ חיים
01:23
נח, יום ה´, כ"ט תשרי, תשע"ה: | צפיות: 516 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: ל' תשרי תשע"ה

"חפץ חיים על הפרשה - נח יום חמישי"
"ויבא נח ובניו ואשתו ונשי בניו אתו אל התבה מפני מי המבול". מעשה קצר המראה לנו מהי האמונה שהיתה להחפץ חיים.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חפץ חיים על הפרשה - נח יום רביעי - פרשת נח, פרשת נוח, שתי דקות חפץ חיים, 2 דקות חפץ חיים, רבי ישראל מאיר הכהן מראדין, משנה ברורה, החפץ חיים
01:04
נח, יום ד´, כ"ח תשרי, תשע"ה: | צפיות: 431 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: כ"ח תשרי תשע"ה

"חפץ חיים על הפרשה - נח יום רביעי"
"ויאמר אלהים לנח קץ כל בשר בא לפני כי מלאה הארץ חמס מפניהם והנני משחיתם את הארץ". הקב"ה הבטיח שלא יביא עוד מבול לעולם. אם כך, אז יש אפשרות לחברה מקולקלת להתקיים? החפץ ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חפץ חיים על הפרשה - נח יום שלישי - פרשת נח, פרשת נוח, שתי דקות חפץ חיים, 2 דקות חפץ חיים, רבי ישראל מאיר הכהן מראדין, משנה ברורה, החפץ חיים
01:23
נח, יום ג´, כ"ז תשרי, תשע"ה: | צפיות: 459 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: כ"ז תשרי תשע"ה

"חפץ חיים על הפרשה - נח יום שלישי"
"...צדיק תמים היה בדרתיו...". עוד משל מהחפץ חיים על ההבדל בין עבודת ה´ בדורות הקודמים לבין דורנו.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חפץ חיים על הפרשה - נח יום שני - פרשת נח, פרשת נוח, שתי דקות חפץ חיים, 2 דקות חפץ חיים, רבי ישראל מאיר הכהן מראדין, משנה ברורה, החפץ חיים
01:29
נח, יום ב´, כ"ו תשרי, תשע"ה: | צפיות: 419 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: כ"ו תשרי תשע"ה

"חפץ חיים על הפרשה - נח יום שני"
"אלה תולדת נח נח איש צדיק תמים היה בדרתיו את האלהים התהלך נח". החפץ חיים מסביר במשל שעבודת השם בדור ירוד שונה בתכלית מעבודה בדורות ´גבוהים´ יותר.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חפץ חיים על הפרשה - נח יום ראשון - פרשת נח, פרשת נוח, שתי דקות חפץ חיים, 2 דקות חפץ חיים, רבי ישראל מאיר הכהן מראדין, משנה ברורה, החפץ חיים
02:02
נח, יום א´, כ"ה תשרי, תשע"ה: | צפיות: 374 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: כ"ו תשרי תשע"ה

"חפץ חיים על הפרשה - נח יום ראשון"
"אלה תולדת נח נח איש צדיק תמים היה בדרתיו את האלהים התהלך נח". החפץ חיים מדבר מענין החיזוק בדור ירוד וחלש.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חפץ חיים על הפרשה - בראשית יום שישי - פרשת בראשית, שתי דקות חפץ חיים, 2 דקות חפץ חיים, רבי ישראל מאיר הכהן מראדין, משנה ברורה, החפץ חיים
01:46
בראשית, יום ו´, כ"ג תשרי, תשע"ה: | צפיות: 484 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: כ"ג תשרי תשע"ה

"חפץ חיים על הפרשה - בראשית יום שישי"
"ויקח ה´ אלהים את האדם וינחהו בגן עדן לעבדה ולשמרה". כידוע לנו, הקב"ה בפסוק מדבר לאדם הראשון. החפץ חיים מבאר לנו בעצם איך הקב"ה מדבר לכל אדם ומצפה ממנו ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035