לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
3845962
לפני 8 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חפץ חיים על הפרשה - קרח יום שישי - פרשת קרח, שתי דקות חפץ חיים, 2 דקות חפץ חיים, רבי ישראל מאיר הכהן מראדין, משנה ברורה, החפץ חיים
01:16
קרח, יום ו´, כ"ב סיוון, תשע"ד: | צפיות: 435 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: כ"ב סיון תשע"ד

"חפץ חיים על הפרשה - קרח יום שישי"
"לא חמור אחד מהם נשאתי". מה ענה ´החפץ חיים´ ´לרבנית´, כששאלה אותו מדוע הוא אינו מוכן לקבל תמיכה כספית מידידיו ומכריו?
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חפץ חיים על הפרשה - קרח יום חמישי - פרשת קרח, שתי דקות חפץ חיים, 2 דקות חפץ חיים, רבי ישראל מאיר הכהן מראדין, משנה ברורה, החפץ חיים
01:50
קרח, יום ה´, כ"א סיוון, תשע"ד: | צפיות: 439 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: כ"ב סיון תשע"ד

"חפץ חיים על הפרשה - קרח יום חמישי"
"ומדוע תתנשאו על קהל יי". סיפור מפי רבי ´שמואל גריינמן´ על ´החפץ חיים´, כיצד אזר מתניו ויצא ללחום את מלחמת השם על גזירת המלכות כנגד היהדות.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חפץ חיים על הפרשה - קרח יום רביעי - פרשת קרח, שתי דקות חפץ חיים, שאול המלך, 2 דקות חפץ חיים, רבי ישראל מאיר הכהן מראדין, משנה ברורה, החפץ חיים
01:21
קרח, יום ד´, כ´ סיוון, תשע"ד: | צפיות: 370 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: כ"ב סיון תשע"ד

"חפץ חיים על הפרשה - קרח יום רביעי"
"מדוע תתנשאו על קהל יי". ´החפץ חיים´ מבאר את טענת קרח וחשדותיו במשה ואהרן, ומסביר שבזכות מעלתם הרוחנית, יכלו להתעלות על קהל השם.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חפץ חיים על הפרשה - קרח יום שלישי - פרשת קרח, שתי דקות חפץ חיים, דואג האדומי, אחיתופל, 2 דקות חפץ חיים, רבי ישראל מאיר הכהן מראדין, משנה ברורה, החפץ חיים
01:05
קרח, יום ג´, י"ט סיוון, תשע"ד: | צפיות: 358 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: כ"ב סיון תשע"ד

"חפץ חיים על הפרשה - קרח יום שלישי"
"ויקמו לפני משה ואנשים מבני ישראל חמשים ומאתים נשיאי עדה קראי מועד אנשי שם". ´החפץ חיים´ מבאר לנו על הפסוק, שככל שהאדם יהיה בעל מעמד חשוב יותר ויחטא, כך עונשו...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חפץ חיים על הפרשה - קרח יום שני - פרשת קרח, שתי דקות חפץ חיים, 2 דקות חפץ חיים, רבי ישראל מאיר הכהן מראדין, משנה ברורה, החפץ חיים
01:44
קרח, יום ב´, י"ח סיוון, תשע"ד: | צפיות: 348 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: כ"ב סיון תשע"ד

"חפץ חיים על הפרשה - קרח יום שני"
סיפור על ה´חפץ חיים´, שמבאר לנו, ש´פיקחות´ ללא ´צדקות´, שמירת המצוות ויראת שמיים, היא לא בדיוק ´פיקחות אמיתית´, ואפילו יתכן, שהיא יכ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חפץ חיים על הפרשה - קרח יום ראשון - פרשת קרח, שתי דקות חפץ חיים, 2 דקות חפץ חיים, רבי ישראל מאיר הכהן מראדין, משנה ברורה, החפץ חיים
01:01
קרח, יום א´, י"ז סיוון, תשע"ד: | צפיות: 336 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: כ"ב סיון תשע"ד

"חפץ חיים על הפרשה - קרח יום ראשון"
"ויקח קרח". פתגם: "כל טיפש הוא פיקח בענייניו". החפץ חיים מסביר לנו, שבחיים אפשר לראות את הדברים קצת אחרת.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חפץ חיים על הפרשה - שלח יום שישי - פרשת שלח, שתי דקות חפץ חיים, יחזקאל לוינשטיין, 2 דקות חפץ חיים, רבי ישראל מאיר הכהן מראדין, משנה ברורה, החפץ חיים
01:38
שלח, יום ו´, ט"ו סיוון, תשע"ד: | צפיות: 368 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: כ"ב סיון תשע"ד

"חפץ חיים על הפרשה - שלח יום שישי"
"כי דבר יי בזה ואת מצותו הפר הכרת תכרת הנפש ההוא עונה בה". רבי יחזקאל לוינשטיין זצ"ל, מלמד אותנו על השארת הנפש, ומעיד שהוא ראה נשמות שבאות לבקש תיקון אצל ´החפץ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חפץ חיים על הפרשה - שלח יום חמישי - פרשת שלח, שתי דקות חפץ חיים, 2 דקות חפץ חיים, רבי ישראל מאיר הכהן מראדין, משנה ברורה, החפץ חיים
01:01
שלח, יום ה´, י"ד סיוון, תשע"ד: | צפיות: 328 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: כ"ב סיון תשע"ד

"חפץ חיים על הפרשה - שלח יום חמישי"
"כי דבר יי בזה ואת מצותו הפר הכרת תכרת הנפש ההוא עונה בה". ´החפץ חיים´ מלמד, האדם שלא שומר תורה ומצוות, אינו פוגע בתורה ובשם יתברך חלילה, אלא בעצמו הוא פוגע.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חפץ חיים על הפרשה - שלח יום רביעי - פרשת שלח, שתי דקות חפץ חיים, ירידת הדורות, 2 דקות חפץ חיים, רבי ישראל מאיר הכהן מראדין, משנה ברורה, החפץ חיים
01:33
שלח, יום ד´, י"ג סיוון, תשע"ד: | צפיות: 309 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: כ"ב סיון תשע"ד

"חפץ חיים על הפרשה - שלח יום רביעי"
"ונסלח לכל עדת בני ישראל ולגר הגר בתוכם כי לכל העם בשגגה". רבנו ´החפץ חיים´, כותב מירידת הדורות, ומלמד זכות אדירה על הדורות הארחרונים. ביאור מספר ´קולמו...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חפץ חיים על הפרשה - שלח יום שלישי - פרשת שלח, שתי דקות חפץ חיים, מצוות הפרשת חלה, 2 דקות חפץ חיים, רבי ישראל מאיר הכהן מראדין, משנה ברורה, החפץ חיים
01:04
שלח, יום ג´, י"ב סיוון, תשע"ד: | צפיות: 322 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: כ"ב סיון תשע"ד

"חפץ חיים על הפרשה - שלח יום שלישי"
"ראשית ערסתכם חלה תרימו תרומה". רבנו ´החפץ חיים´, ב´ספר המצוות הקצר´, מלמד אותנו על מצוות הפרשת חלה.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035