ברסלב - רבי נחמן מברסלב
רבי נחמן מברסלב - חגי ישראל - ברסלב שיעורי תורה חוק נתן - לימוד יומי בספר הקדוש חק נתן - ברסלב אלבום תמונות - תמונות ראש הישיבה ואלפי תמונות צדיקים תולדות ברסלב - תולדות רבי נחמן מברסלב זל ותלמידיו הקדושים ברכות מהרב - רבי יוסף שובלי שליט"א צור קשר - ישיבת תיקון המידות דחסידי ברסלב Breslev english site
ברכות

ברכות

שלום וברכה, ישועה ונחמה לכל באי האתר.
יהודים יקרים, ניתן להעביר לראש הישיבה, הגאון הצדיק רבי יוסף שובלי שליט"א, שמות לברכה בכל העניינים, הן ברכות לרפואה שלמה, ברכה לפרנסה, לשידוך, לשלום בית, לבריאות ולכל הנצרך. יהודים רבים כבר נושעו מברכותיו המתקבלות של הרב שליט"א, בבחינת צדיק גוזר וה' מקיים.

 • יש לציין שהרב לא מקבל קהל לפגישות, הרב עוסק בתלמודו במשך היום, על כן בבקשה לא להתקשר לחינם ולפנות במייל או בכל דרך אחרת לקביעת פגישת ייעוץ וכדומה. לשם כך נועד מייל מיוחד זה, שיוכלו הקהל הקדוש לשלוח שמות לברכה. רבים ראו כבר ישועות רק על ידי מסירת השם לרב לברכה ולא הצטרכו כלל לפגישה.
 • עקב הפניות הרבות, בבקשה לשלוח שמות לברכה בלבד בתוספת משפט או שניים ולא יותר, ולא להאריך במכתבים, ובעז"ה תזכו לראות ישועות ונחמות וכל טוב.
 • טופס זה אינו מיועד למכתבים ופניות שונות אלא מוגבל לברכות בלבד, פניות אחרות לא ייענו. עמכם הסליחה. ורוב ברכות לכלל עם ישראל הקדוש.
 • יש לציין ולהדגיש שהרב לא מבקש ממון עבור הברכה, הרב מברך את כל השמות הנשלחים אלינו ללא כל תמורה אלא לשם שמים לכבוד עם הקודש.
 • מי שרוצה בכל זאת לתת תרומה, ברוך יהיה להשם יתברך, רשאי לתת תרומה כפי רצון ליבו הטוב להחזקת הישיבה הקדושה והפנימייה, שזה כולל החזקת המקום, החזקת המקוה, רכישת ספרי תורה, ספרי קודש, אוכל ושתיה, וכמובן אחזקה שוטפת של מים, חשמל וכו'. לציין ולהדגיש שהממון לא הולך לידי הרב כלל, כבקשתו, ואנו מכבדים אותה. (פרטי תרומה לישיבה בדף למטה).
 • בברכה רבה, הנהלת הישיבה.
 • את השמות לברכה ופנייתך הקצרה לשלוח לאי-מייל לשליחת ברכות שלנו, לחץ כאן.
  _________________________________________________________________

  יהודי יקר!

  לאחינו ישראל היראים והשלמים שלומי אמוני ישראל השם עלייכם יחיו, אריכות ימים ושנות חיים יוסיפו עליכם. בריאות איתנה ונהורא מעליא.
  נבקשיכם לבא בעזרת השם בגיבורים.
  ישיבתינו אינה נתמכת משום גוף או גורם רשמי ולא ע"י עזרה ממשלתית כל שהיא.
  תמיכתינו במשך כל שנות קיומינו ע"י ישראל רחמנים בני רחמנים, ומתוך תומכי ואוהדי קהילתינו.
  הישיבה במשך השנים גדלה במספר התלמידים וההוצאות רבו עד אין חקר. ועל כן זכות גדולה לכל שיקח עצמו לתת ידו ולתמוך בישיבתינו.
  ואנו תקוה ב"ה שנוכל בקרוב לראות ישועות השם יתברך ורחמיו על כל מעשיו, שכן אין אנו ראויים מלעמוד לפניו יתברך. ועושה עמנו חסד לפנים משורת הדין וחותר חתירה מתחת כסא הכבוד להעמיד ולהציל נפשותינו למען לא נלך לאיבוד בגלות קשה ומרה זו. שיעשה הוא יתברך ניסי ניסים ויבנה ביתו בקרוב ביחד עם ישיבתינו לכבוד ולתפארת.

  בברכה הנהלת הישיבה.

  כל הרוצה לתת ידו לתמוך ולעזור לישיבתינו תבוא עליו ברכת טוב.

  1. תרומות - הפקדה\העברה דרך חברת טרנזילה, חברת הסליקה הבטוחה ביותר בארץ - לחץ כאן לתרום
  2. תרומה חד פעמית אפשר ע"י הפקדה לחשבון בנק הדואר, מספר 7481150 קרית ים.
  3. כל הרוצה לתמוך בישיבה חודש בחודשו ע"י הוראת קבע, ידפיס דף זה בכפתור למטה, יש למלא את הפרטים ההכרחיים שליד הכוכביות, וישלח הטופס לישיבה, לת.ד 2006 קרית ים. מיקוד 29000.


  כל הרוצה להפקיד כסף מחו"ל לחשבון הישיבה בארץ, יוכל לעשות זאת לפי הפרטים שבטופס להלן.  ליקוט ממעלת וחשיבות ברכות הצדיקים

  המכסה שמים בעבים המכין לארץ מטר (תהלים קמ"ז): הנה ידוע, כי ההשפעות ברכות אי אפשר להם לבוא לעולם אלא על ידי הצדיק. כי הצדיק יש לו ידים במה לקבלם, דהינו אהבה ויראה, כי הם הידים לקבל בהם כל ההשפעות וכל ה ברכות. וצריך הצדיק כזה לגנז האהבה והיראה, כדי שלא יקטרגו המקטרגים עליו, ויגזלו ממנו ההשפעות. וזהו המכסה שמים בעבים, הינו אש ומים. הינו כשהצדיק יכול לכסות שמים, הינו אש ומים, הינו האהבה והיראה שלו. אזי, המכין לארץ מטר, הינו שיכול להמשיך כל ה ברכות, שהם בחינת מטר:
  (רבי נחמן מברסלב - ליקוטי מוהר"ן תורה פ"ח)

  כה תברכו את בני ישראל אמור להם במדבר ו כג). בכאן אמר הקב"ה שהכהנים יברכו את ישראל באמירה בעלמא, ולזה צריך מדריגה גדולה שיהיה ביכולתם בדיבור בעלמא לפעול גדולות, וזה אך בלמדם תורה ומצוות בעניוות יתירה, אז על ידי זה יבוא למדריגה הזאת. וזה שאומר: "כה תברכו את בני ישראל" אך ב"אמור להם", בדיבור לבד, אם כן צריכים אתם להיות ענווים, ולזה סמך הפרשה מהקמת המשכן, שהיה על ידי משה רבינו ולא על ידי אחר רק בשביל שהוא היה עניו.ועד כאן השמיענו מה שצריך לעשות המשפיע, שיזכה שברכותיו יחולו. אך גם ידוע, כי המקבל צריך לעשות הכנה, שיהיה ראוי לקבל ה ברכות , כפרט ברכות שעל פי הטבע לאו בזכותו תליא. ולזה יוכלו לבוא רק על ידי אמונה. כי כבר אמרתי מה שאמר לו הקב"ה (בראשית טו ה) "כה יהיה זרעך", שעל ידי האמונה זכה אברהם אבינו להיות לו בנים, אם כי על ידי הטבע לא היה ראוי לכך, אך על ידי האמונה שהאמין שהקב"ה יכול לשנות הטבע,וכשנתקשרין להצדיק משם נמשכין כל ה ברכות בחינת וברכות לראש צדיק כידוע.
  (רבי נתן מברסלב – ליקוטי הלכות הלכות סעודה ה"ה)

  כי כל ההשפעות וכל ה ברכות נמשכין מהצדיק שהוא בחינת ויוסף הוא השליט שהוא מקור כל ה ברכות וכל ההשפעות בחינת ויוסף הוא השליט על הארץ הוא המשביר לכל עם הארץ, כי הצדיק בחינת יוסף הוא בבחינת שבע שני השבע שהוא מכניע ומבטל שבע שני הרעב שהם בחינת חרפה בחינת חרפת רעב, כמובא בדברי רבנו זכרונו לברכה במקום אחר, כי יוסף הצדיק הוא זן ומפרנס את כל העולם בשני הרעב, כי הוא מבטל חרפת רעב בבחינת אסף אלהים את חרפתי, הנאמר ביוסף הצדיק.
  (רבי נתן מברסלב – ליקוטי הלכות הלכות ברכת המזון ה"ג)

  והנה עיניכם רואות ועיני אחי בנימין כי פי המדבר אליכם. לכאורה אינו מובן מהו זה דקאמר להו, והנה רז"ל אמרו [בראשית רבא פצ"ג י'] שהכוונה הוא פי המדבר אליכם בלשון הקודש, והנה לא נרמז בפסוק, והנה ארמוז למשכילים, והנה עיניכם רואות (שאתה כולכם שיעור קומה), ועיני אחי בנימין (צדיק תחתון), כי פי (ראש צדיק עליון שמשם נשפעים ה ברכות כמד"א [משלי י ו] וברכות לראש צדיק), המדבר אליכם (הממשיך ומנהיג כל ה ברכות אליכם, ר"ל מכל הסיבות הללו) ובראותכם ממשלתי בארץ מצרים, תוכלו להבין כי אני הוא בדרגא דצדיק בשיעור קומה וממני המשכת כל השפעות. וזה שאמרו רז"ל בלשון הקודש, היינו הדעת, שהוא ממשיך מהדעת הנקרא לשון הקודש, יובן הדבר למשכילים וישמע חכם ויוסף לקח הש"י יאר עינינו: (רבי צבי אלימלך מדינוב - אגרא דכלה - פרשת ויגש) שילם לו הקב"ה מדה כנגד מדה, שיהיו לו בנים, גם כן למעלה מהטבע, והבטיח לו "כה יהיה זרעך", שיזכו גם כן על ידו שתחולנה עליהם ה ברכות למעלה מהטבע.
  (גנזי ישראל, פרשת נשא).

  ברכות - ברכה - greetings
ברסלב מידות - חדשות

השיעורים הנפלאים שעודכנו השבוע לצפייה ישירה ולהאזנה

"האדם בזכות עצמו"
"כל שאינו בהסתר פנים מהם"
"וידם אהרן"
"מעלת וטובת היסורים"
לדף שיעורי תורה לחץ כאן: שיעורי תורה.

מועד במועדו - פסח

פסח: כל ענייני פסח - ליקוטי מוהר"ן, ליקוטי הלכות, שבחי הר"ן, הגדה של פסח, הלכות פסח, ספר התודעה, שיעורים לצפייה ועוד רבות...
לחצו כאן למדור פסח

חדש! ערוצים יומיים חדשים על הפרשה

הוספו ערוצים חדשים לשיעורי התורה על פרשת השבוע! פרשת השבוע בהשקפת ברסלב, חידושים מרבני חבד, דברי מוסר לאור הפרשה מהחפץ חיים, ביאורים מחכמי המזרח ועוד צפויים לעלות בקרוב! הכנסו לדף שיעורי התורה

´תומר דבורה´ בסדר חודשי לצפייה/שמיעה

ספר המוסר הענק ´תומר דבורה´ לרבי משה קורדווירו (הרמ"ק) מסודר ב-30 שיעורים קצרים (2-5 דק´) הניתנים להורדה לצפייה/שמיעה לסיום הספר תוך חודש ימים.
הכנסו לערוץ תומר דבורה: הכנסו והורידו את ספר המוסר ´תומר דבורה´ לרמ"ק

עדכונים בגלריית "נווה צדיקים" - גלריית סרטונים של גדולי ישראל

עדכון אחרון:

"החלבן" רבי חיים כהן שליט"א: לחץ כאן לצפייה בסרטון

רבי לוי נחמני זצוק"ל: לחץ כאן לצפייה בסרטון

רבי ציון ברכה זצוק"ל: לחץ כאן לצפייה בסרטון

רבי משה טייטלבוים מסטמאר זצ"ל: לחץ כאן לצפייה בסרטון

האדמו"ר מסדיגורא זצ"ל - רבי מרדכי שלום יוסף פרידמאן: לחץ כאן לצפייה בסרטון

האדמו"ר רבי יצחק מפשווארסק זצ"ל: לחץ כאן לצפייה בסרטון

לחץ כאן לכניסה לגלרייה: סרטונים של גדולי ישראל.

הרשמה לקבלת עדכונים שוטפים!

לחצו כאן לדף שיעורי תורה להרשם!

סגולה לשמירה בדרכים להנצל מפחדים!

כרטיס סגולה עם ערבה חבוטה מחיר 10 שח בלבד!
טלפון לפרטים: 0506-453-274

סדר יום לכל חסיד ברסלב

סדר יום ייחודי (לכל חסיד ברסלב) שתיקן הצדיק רבי יצחק ברייטער זצ"ל הי"ד - סעיפים לסדר יומו של היהודי עפ"י דעת רבי נחמן מברסלב זי"ע לזכות לתיקון אמיתי בעלום הזה ולחיי העולם הבא.
לחץ כאן לסדר היום!

לדף כל החדשות לחץ כאןחנות ברסלב - כנס לחנות תשמישי קדושה


ערוץ התורה on Google+ - ערוץ התורה בגוגל פלוס

ברסלב סרטונים חוק נתן תמונות צדיקים הישיבה הוצאת ספרים תולדות ברסלב ברכות רבי נחמן מברסלב שיעורי תורה תורה   כל הזכויות שמורות © 2005