רבי נחמן מברסלב - חגי ישראל - ברסלב שיעורי תורה חוק נתן - לימוד יומי בספר הקדוש חק נתן - ברסלב אלבום תמונות - תמונות ראש הישיבה ואלפי תמונות צדיקים תולדות ברסלב - תולדות רבי נחמן מברסלב זל ותלמידיו הקדושים ברכות מהרב - רבי יוסף שובלי שליט"א צור קשר - ישיבת תיקון המידות דחסידי ברסלב Breslev english site
הוצאת הספרים - הוצאה לאור
הוצאת ספרים

"וכן אני מצוה עליכם שעיקר העסק שלכם יהיה להדפיס ספרים יפוצו מעינותיך חוצה".

(צוואת גאון עוזנו מוהרנ"ת זי"ע)

הוצאת ספרים - ברסלב

הוצאת ספרים לאור "נצחתי ואנצח", עוסקת בהוצאת ספרי רבנו הקדוש אור האורות צדיק יסוד עולם רבי נחמן מברסלב זי"ע, ותלמידו הקדוש גאון עוזנו הרב הקדוש רבי נתן מברסלב זי"ע, ותלמידיהם זכותם תגן בעדינו.
הוצאת ספרים למטרת הפצת אור תורת צדיקי האמת בעולם, ולקירוב לבבות ישראל לאבינו שבשמים עפ"י תורת החסידות, והמחשת גאולת ישראל במהרה בימינו אמן.
לקיים רצון רבנו ז"ל שרצה שיפוצו מעינותיו, וצוואת מוהרנ"ת שאמר "עיקר העסק שלכם יהיה להדפיס ספרים יפוצו מעינותיך חוצה".

הערה חשובה

 • לאור הביקוש הרב לספרים, אנו מתנצלים להודיע שהספרים:
  "איש פלא"
  "חק נתן ולא יעבור"
  "וחק נתן למו"
  "כמעט נטיו רגלי"
  "צדיק באמונתו יחיה"
  אזלו מהמלאי. אתם מוזמנים להתעדכן באתר באופן קבוע בנושא הוצאת ספרים. וכן ניתן לשלוח לנו אימייל עם שם ומספר טלפון, ולציין באיזה ספר אתם חפצים, ונוסיף אותם לרשימת התפוצה, ברגע שהספרים יהיו זמינים ניצור איתכם קשר לדף צור קשר לחץ כאן.

 • מן החובה לציין, שאחד מהגורמים העיקריים לעיכוב ההדפסה מחדש הוא המחסור הכספי, עקב העליות העצומות של ההדפסה, ופרט שאנו דוגלים על דפוס מובחר ומשובך, הן בסוגי נייר מובחרים וכו', כריכה מפוארת וגם חזקה לאורך שנים, בכל הבחינות, וזו היא אחד מעיקרי ההוצאה - להוציא ספרי רבנו הקדוש ז"ל ותלמידו ז"ל ברב פאר והדר. לכן כל המעוניין לתת יד להדפסה מחודשת בהקדם, מוזמן ליצור עמנו קשר, ובעזה"י נזכה לקיים את רצון רבנו זי"ע וצוואת מוהרנ"ת ז"ל "וכן אני מצוה עליכם שעיקר העסק שלכם יהיה להדפיס ספרים יפוצו מעינותיך חוצה".

                                                                                      בברכה רבה
                                                                                      הוצאת נצחתי ואנצח
 • מעלת נתינת הצדקה להוצאת הספרים הללו:

  זכות גדולה לכל המשתף עצמו בצדקה זו ומעלת צדקה זו גבוהה מאד מכל מעלות הצדקה למינהן, כמו שכותב גאון עוזנו בספרו הקדוש ליקוטי הלכות, ונעלה כמה הגיגין מדבריו ז"ל וזל"ק: ועל - כן על - ידי הצדקה שנותנין בשביל הספרים הנ"ל שמבטלים הספקות בשרשם נעשה תקון הצדקה בשלמות נפלא, כי עוקרים כל מצח הנחש לגמרי שלא יוכל עוד להטיל ספקות כלל כנ"ל. וזה 'צדקתך צדק לעולם', שיהיה קיום להצדקה לעולם, זה זוכין על - ידי 'ותורתך אמת', על - ידי שנותנין צדקה לחבר ספרים ולהאירם בעולם לבאר דברי התורה שידעו הכל אמתת התורה בחינת ותורתך אמת, על - ידי זה בודאי צדקתך צדק לעולם, כי זאת הצדקה קימת לעולם, כי עקר תקון הצדקה נמשך על - ידי זה ביותר כנ"ל:
  ועל - כן הצדקה שנותנין בשביל ספרים אלו יקר מכל, כי זה עקר תקון הצדקה הנ"ל. (ליקו"ה או"ח ברכות השחר ה"ה)

  ועל - כן אשרי הזוכה לתן מעות לצדקה נוראה כזאת להדפיס ספרים קדושים לשם שמים, כי על - ידי כל הצדקות שנותנין, זוכין לקח הנפשות ולהמשיך תורה בחינת אוריתא דעתיקא סתימאה, כמבאר בהתורה הנ"ל, מכל שכן כשנותנין צדקה בשביל זה בעצמו כדי להדפיס ספרים קדושים, שהדפסת ספרים אלו בעצמן הם בחינת לקיחת הנפשות, שהם האותיות והמשכת התורה כנ"ל, שבודאי אשרי חלקו שזכה לזכות את הרבים להאיר חדושי תורה הקדושים לכל ישראל, ועל - ידי זה זוכין להשגחה שלמה, שעל - ידי זה נמשך שפע טובה וברכה וכל טוב לבית ישראל כנ"ל:וזהו שמבקשת השכינה וכנסת ישראל מהשם יתברך, "שימני כחותם על לבך כחותם על זרועך". חותם הוא בחינת הדפסת ספרים, כי ההדפסה הוא בחינת חותם וכנ"ל, שזהו בחינת תפלין כנ"ל, כי זה הפסוק שימני כחותם מרמז על תפלין, כמובא, הינו שהשכינה וכנסת ישראל מבקשין מהשם יתברך שידפסו ספרים קדושים הרבה שהם בחינת תפלין, בחינת חותם, כי על - ידי ספרים קדושים הללו הנדפסין נקשרים כלל ישראל בהשם יתברך כחותם וכו'. (ליק"ה אע"ה קדושין ה"ג)

  גילוי דעת

  הרינו מציינים ומדגישים, שהוצאתינו אינה נתמכת משום גוף ציבורי וממשלתי כולל משרד הדתות. מטרתינו קודש להקמת שכינתא מעפרא, להיות בעלי תשובה אמיתיים יהודים כשרים פשוטים ותמימים ולהתקרב ולהדבק ולהיות כאסקופה הנדרסת והנרמסת לפני הצדיקים האמיתיים כמו שציוונו אדמו"ר ז"ל.
  וכל הכנסתנו קודש ע"י יהודים פשוטים התומכים בישיבתנו, אשר הזילו מכיסם להוצאת הספרים.
  והכל בהשגחה נפלאה בפרטי פרטיות מאיתו יתברך, וכל ממשעננו עליו יתברך, ואין אנו סומכים על בשר ודם כלל כמאמר דוד מלך ישראל "אל תבטחו בנדיבים בבן אדם שאין לו תשועה",

  הספרים

  ההוצאה פתחה את מפעליה בשנת תשס"ב עם הוצאת הספר "וצדיק באמונתו יחיה" שיצא לכבוד הילולת מורנו מארי חיים סינואני זי"ע, בכ"ז אדר תשס"ב.

  "וצדיק באמונתו יחיה"

  הספר "וצדיק באמונתו יחיה" הוא בעצם ספר יסודי בכל תורת רבנו ז"ל, שכולו סובב על ענין "הצדיק" ומעלת ההתקרבות אליו שכל תיקון האדם תלוי בו, ורק הוא יוכל לתקן את האדם בשלמות, ולקרבו להשם בשלמות אמיתית.
  הספר "וצדיק באמונתו יחיה". הוא חלק מתוך הספר "אוצר היראה" הליקוט הגדול והמקיף של שר התורה רבנו רבי נחמן מטשערין תלמיד מוהרנ"ת ז"ל. אשר הספר הוא ספר עצות נפלאות לעבודת השם שמחולק לנושאים, על פי סדר הא-ב. הספר "וצדיק באמונתו יחיה" הוא הסימן "צדיק" מתוך ספר אוצר היראה, וראינו לנכון שענין זה הוא יסודי בכל תורת רבנו ז"ל, וכאשר הוא מובלע בתוך הספר הגדול "אוצר היראה", אז האדם ילמד אותו עם שאר הסימנים ללא לשים דגש על ענין יסודי זה.
  חלק שני של הספר הוא תפילות ובקשות מספר ליקוטי תפילות לזכות להתקרב לצדיקי האמת.
  נוסף לספר בסופו סידור של מנחה וערבית ברכת המזון ק"ש שעל המיטה תיקון הכללי. עם פירושי אדמו"ר ז"ל ותלמידיו על התפילה, התפילות והפירושים מובאים מתוך הסידור הגדול "איש פלא" שנכתוב עליו בפסקה הבאה.

  איש פלא

  "איש פלא"

  הסידור הגדול "איש פלא", הוא סידור תפילה ספרדי עם פירושי רבנו ז"ל ופירושי מוהרנ"ת ותלמידיו על תיבות התפילה, עם הכנות לכל תפילה ותפילה בתורות ממעלת התפילה ותפילות לזכיית התפילה בשלמות.
  ליקוטים נפלאים מתורת רבנו ז"ל על כל עניני התפילה, הנהגות ועצות מרבנו ז"ל לתפילה, שכל דף מלא מדברי התעוררת והתחזקות על התפילה ועבודת השם מרבנו ז"ל ותלמידיו. לפני כל ענין וענין בסידור הלכות שו"ע השייכות לו.
  מעבר לעוצמה הרוחנית בסידור זה, גם הסידור מסודר וערוך להפליא באותיות מאירות עינים, בכתב אשורי שמעלת התפילה גדולה פי כמה שמתפללים מכתב אשורי כידוע מספרים ונעלה בקצרה מדברי הבן איש חי ז"ל, וז"ל "בזה אז תזכה שכל תיבה ותיבה תעלה ממש כצורתה למעלה מעלה כל אות למקומו ושורשו לפעול פעולות ותיקונים נפלאים הצריכים אליו, ודבר זה הוא סגולה נפלאה בדוק ומנוסה למרגילים עצמם בזה לבטל ולהסיר מעליו בזה כל מחשבות והבלים הטורדות ומונעות טהרת המחשבה וכוונה" עכלה"ק.
  ועוד בניקוד מלא ושילובי שמות השם שאין כדוגמתו, בעיצוב מסודר יפה יפה (כמו שאפשר לראות בתמונות המופיעות בצד) כל פירוש במקומו ובדף השייך לו. וכבר אמרו והעידו פה אחד כל שברשותו סידור כזה, שכייף להתפלל בו, ששמחתם בסידור זה גבהה עד שחקים ממש.
  נביא כמה גרגירין מדברי מורנו ורבנו שליט"א בהקדמתו לסידור. "בסידור זה מתגלה התפילה בכוחה ומעלתה כמו לימודנו בספר ליקוטי מוהר"ן תורה א: דע, כי על ידי התורה נתקבלים כל התפילות וכו'. ולכן שאדם לומד על התפילה בכל פרטיה ופרושיה אזי זה הבטחה לקיבול התפילה שלו וכמאמר הכתוב "תפילה למשה איש האלהים"(תהלים צ' א). תפילה הולכת עם משה כמו שמובא בספר ליקוטי מוהר"ן בתורה ב' אמור אל הכהנים: וצריך כל אחד לכון בתפילתו, שיקשר עצמו לצדיקים שבדור, כי כל צדיק שבדור הוא בחינת משה משיח, וכו'. וזה הקישור הגדול ביותר להביא על התפילה את פרושי הצדיק על התפילה וע"י זה הצדיק מעלה את התפילה למקומה וכמו מעשה המשכן שכל אדם הביא למשה חלק מהטוב שלו וע"י זה בנה משה רע"ה משכן. עכ"ל

  בסידור

  הסידור פותח בהנהגות ועצות לתפילה, וממשיך להנהגות צדיקים, סדר הנהגת הבוקר: קבלת עול מלכות שמים, מהרה"ק רבי אהרן ראטה זצ"ל, הכנת לטבילת מקוה בעצות ומעשיות נוראות מרבנו ז"ל בענין מקוה, תפילות והכנות לפני טבילת מקוה. הכנות לברכות השחר בעצות תפילות הנהגות, והלכות משו"ע. ברכות השחר עם פירושים, וכן הלאה תיקון חצות עם הכנות תפילות עצות ופירושים, וכן הלאה על כל ענין וענין ציצית תפילין וכו' הכנות תפילות עצות ופירושים. תיקון הכללי מעוטר סביבו בג' פירושים פירושי רבנו ותלמדיו ז"ל, פירוש רש"י, פירוש האריז"ל. פרקי שירה, תרי"ג מצוות לרמב"ם מחולקים לשבעת ימי השבוע, כדי לסיים אמירת כל המצוות כל שבוע. הלכות, הכנות, עצות, ותפילות לשבת קודש. שיר השירים מעוטר סביבו בג' פירושים פירושי רבנו ותלמדיו ז"ל, פירוש רש"י, פירוש האריז"ל. זמירות שבת, הכנות ותפילות לסעודה הכנות לנטילת ידים ובציעת הפת, וכן לברכת המזון, הכל משולב יפה מלא וגדוש בפרוש. תפילות לר"ח, ג' רגלים, הדלקת נרות חנוכה, קריאת מגילת פורים, שבע ברכות, סדר ברית מילה, פדיון הבן, הטבת חלום, וכו' כל הברכות שישנם, עם הכנות נפלאות מספרי רבנו ז"ל, ותלמידיו, ותפילות מליקוטי תפילות על כל ענין וענין, הכל משובץ להפליא במקומו, סליחות לד' צומות, ד' פרשיות, התרת נדרים, אשמורות לחודש אלול ועשי"ת. פרקי אבות מעוטר סביבו בג' פירושים פירושי רבנו ותלמדיו ז"ל, פירוש רבי עובדיה מברטנורא, פירוש האריז"ל. ספר תהלים בכתב אשורי, סדר מעמדות. בקיצור מלא מכל טוב שיהודי צריך יום יום. ממש סידור של עבודת השם שאין כדוגמתו.

  ובכל דף בסידור רק ללמוד רבנו, להתפלל מרבנו, להרגיש ולחוש את רבנו, לנשום רבנו, לחיות את רבנו, לאהוב את רבנו. לפני שינה, בשינה, בקימה, לפני תפילה, בתפילה לאחר התפילה, בסדר היום, לפני אכילה, לאחר אכילה, הכל הכל רק עם רבנו ז"ל. כי כך צריך וכך יאות, כי כך נמסר לנו מגדולי אנ"ש ז"ל מדור דור עד למוהרנ"ת ז"ל שצריך לחיות את סבא דסבין הוד מעלת קדושת פאר יופי ונוי כל העולם, צדיק יסוד עולם ה"נחל נובע מקור חכמה" הלא אדונינו מורנו ורבנו מחמד עיניו וחיות נפשנו ונשמותינו מוהר"ן מברסלב זיעוכי"א, כי בידו הכח, אצלו העוצמה, להחיות, לעודד, להקיץ, ולחדש אותנו, לקחת נשמותינו לצחצחה לזככה ולטהרה, שתבהיק ותבריק, תאיר ותזהיר, כמו שהיתה בהתחלה עוד לפני הבריאה שלפני השבירה, לקחת ולקבץ נצוצין פזורין להשיבם לשורשא דשורשין, בתיקון שלם ומוגמר שלא היה כמוהו מעולם, לקחת אותנו כמו שאנו לקשר ולחבר אותנו באמת אמיתית לקודשא בריך הוא ושכינתא.

  "איש פלא" לראש השנה

  לקראת ראש השנה תשס"ה יצא סידור מיוחד "איש פלא לראש השנה" על אותה המתכונת של הסידור הגדול הנ"ל, עם עניני ראש השנה הלכות, הנהגות, תורות, תפילות, פירושים, וכו' וכו' וכו'.

  "ואני כמעט נטיו רגלי"

  ספר "ואני כמעט נטיו רגלי" הוא ספר התחזקות נפלא, דברי חיזוק ונחמה לאיש ישראל בעבודת השם, בפורמט כיס:
  "ואני כמעט נטיו רגלי". הוא מובא מתוך הספר "אוצר היראה" הליקוט הגדול והמקיף של שר התורה רבנו רבי נחמן מטשערין תלמיד מוהרנ"ת ז"ל. אשר הספר הוא ספר עצות נפלאות לעבודת השם שמחולקים לנושאים, על פי סדר הא-ב. הספר "ואני כמעט נטיו רגלי" הוא סימן "התחזקות" מתוך אוצר היראה.
  חלק שני של הספר הוא תפילות ובקשות מספר ליקוטי תפילות על התחזקות בעבודת השם.
  הוספנו בספר סידור לימות חול בכתב אשורי.

  חוק נתן ולא יעבור

  "חק נתן ולא יעבור"

  "חק נתן ולא יעבור". זה הוא בעצם ספר שהוצאת הישיבה הוציאה בהוראת ובהדרכת מורנו ורבנו ראש הישיבה שליט"א.
  זהו ספר לימוד יומי כמו "חק לישראל" הידוע שמחולק לימות השבוע, כך גם ספר זה "חק נתן ולא יעבור" מחולק ללימוד יומי מכל ספרי היסוד של ברסלב.
  לימוד של י"א ספרי ברסלב ושולחן ערוך חלק "אורח חיים", בשנה פשוטה. ובשנה מעוברת לומדים עוד ב' ספרים.

  כך שבשנה אחת אנו מסיימים את הספרים להלן:
  1. ליקוטי מוהר"ן
  2. ליקוטי תנינא
  3. ספר המידות
  4. סיפורי מעשיות
  5. שיחות הר"ן
  6. שבחי הר"ן
  7. חיי מוהר"ן
  8. קיצור ליקוטי מוהר"ן
  9. ליקוטי תפילות
  10. ליקוטי עצות
  11. ימי מוהרנ"ת

  ו"שולחן ערוך" חלק "אורח חיים" שהוא בעצם החלק היסודי בשולחן ערוך שצריך לדעת כל יהודי פשוט.
  ובשנה מעוברת נספו ב' ספרים, "השתפכות הנפש", "משיבת הנפש".

  רעיון נפלא זה רצה מורנו ורבנו ראש הישיבה ליזום ולהוציא לאור כבר לפני מספר שנים, ויצרנו קשר עם הוצאות שונות, ומסיבות שונות לא יצא לפועל. לאחר תקופה מסויימת הוצאת הישיבה לקחה על עצמה פרויקט כביר זה, והשם ברחמיו הרבים הוציא רצון הצדיק לפועל וזיכנו ברוב רחמיו בסיעתא דשמיא נוראה להוציאו לאור. ובשנת תשס"ג זכינו לברך על המוגמר.

  הספר באופן נפלא מסודר ומחולק יפה יפה ומאיר עינים, ולפלא, כל ה-י"ד ספרים הגדולים הנ"ל, הועלו והודפסו על גבי ספר אחד, כך שכל יהודי יכול לשאת לכל מקום שרק יחפוץ את כל ספרי היסוד של ברסלב איתו, הן תורות, הן תפילות, הן שולחן ערוך, בעצם כל מה שיהודי צריך איתו, ובפרט מה שכל חסיד ברסלב צריך איתו. זאת אנו מוצאים בהוראת גאון עוזנו ותפארתנו אדמו"ר מוהרנ"ת שכתב במכתב וציוה לבנו כך, וזה לשונו הקדוש: "ותכריח עצמך הרבה הרבה ללמוד ספרי רבנו ז"ל בכל יום מעט או הרבה על כל פנים לא יעבור עליך שום יום בלי לימוד ספרי רבנו ושולחן ערוך, והשם יתברך יעזרך להוסיף בכל יום ויום ללמוד יותר" עכ"ל הקדוש.

  לימוד יומי הפרוס על גבי 5 עמודים בלבד בלימוד של 15 ל-20 דקות בלבד, ובשנה מסיים הכל, ממש הפלא ופלא.

  באתרינו אפשר להצטרף ללימוד היומי לחץ כאן לחוק נתן ולא יעבור

  "כי תשא את ראש בני ישראל"

  ספרון "כי תשא את ראש בני ישראל": הוא קיבוץ של ג' ספרים "תיקון הכללי", "שיר השירים", "פרקי אבות". מעוטרים סביבם בג' פירושים פירושי רבנו ותלמדיו ז"ל, פירוש רש"י, בפרקי אבות פירוש רבי עובדיה מברטנורא, ופירוש האריז"ל.

  "אנשי הצדיק"

  הספר שאלפים חכו לו יצא לאור בט''ו באב תש''ע!
  תולדות תלמידי רבנו הקדוש והנורא לדורותיהם וזמניהם.  היכנס לדף אנשי הצדיק!!!

  קונטרס "מגדיל ישועות" עם תיקון הכללי

  לקט תפילות וסגולות לכל עת עם תיקון הכללי ו400 תמונות הצדיקים!
  היכנס לדף מגדיל ישועות עם תיקון הכללי!!!


  ועוד בע''ה חזון למועד, וברוך השם היד נטויה. להוציא ספרים נפלאים מתורת אדמו"ר ז"ל

  הפצת דיסקים

  ועוד בהוצאה לאור הישיבה הפצות דיסקים בארץ ובעולם של שיעורי תורה לצפייה והאזנה מפי מורנו ורבנו שליט"א
  בנושאי אמונה, בטחון, התחזקות, יראת שמים ותלמוד תורה כנגד כולם, מידות טובות ודרך ארץ, חסידות והשקפה אמיתית ונכונה, והתקשרות לצדיקים האמתיים שבכל דור ודור.
  שיעורים בפרשת השבוע ובגמרא ובמדרשים, משניות וגם בספרי המקובלים. ובליקוטי מוהר"ן וליקוטי הלכות. ושאר ספרי החסידות, תניא ונועם אלימלך, ספרי בעל התולדות יעקב יוסף, שומר אמונים, מאור ושמש, ובספרי מרן הקדוש בעל ויואל משה, ועוד בספרי חסידות רבים עד לגדולי האדמורי"ם שבדורות האחרונים זי"ע.
  ושיעורי בהשקפה ומוסר בספרי בעל המכתב מאליהו, ובספרי המשגיח רבי יחזקאל לוינשיין, ובעל שיחות מוסר ראש ישיבת מיר רבי חיים שמואלוביץ, שיחות מוסר מתוך ספרי הרב שך, ומוסרי התורה לרבי ירוחם הלוי ועוד שיחות רבות בספרי גדולי הלמדנים זי"ע.

  לחץ כאן לעבור לדף שיעורי התורה לשמוע ולצפות, בשיעורי מורנו ורבנו ראש הישיבה

  הוצאת ספרים

  ברסלב מידות - חדשות

  השיעורים הנפלאים שעודכנו השבוע לצפייה ישירה ולהאזנה

  "חפץ חיים על הפרשה - מסעי יום רביעי"
  "חפץ חיים על הפרשה - מסעי יום שלישי"
  "חפץ חיים על הפרשה - מסעי יום שני"
  "חפץ חיים על הפרשה - מסעי יום ראשון"
  לדף שיעורי תורה לחץ כאן: שיעורי תורה.

  מועד במועדו - שבועות

  שבועות: כל ענייני שבועות- , ספר התודעה, חסידות, הלכות ועוד רבות...
  לחצו כאן למדור שבועות!

  חדש! ערוצים יומיים חדשים על הפרשה

  הוספו ערוצים חדשים לשיעורי התורה על פרשת השבוע! פרשת השבוע בהשקפת ברסלב, חידושים מרבני חבד, דברי מוסר לאור הפרשה מהחפץ חיים ועוד צפויים לעלות בקרוב! הכנסו לדף שיעורי התורה

  ´תומר דבורה´ בסדר חודשי לצפייה/שמיעה

  ספר המוסר הענק ´תומר דבורה´ לרבי משה קורדווירו (הרמ"ק) מסודר ב-30 שיעורים קצרים (2-5 דק´) הניתנים להורדה לצפייה/שמיעה לסיום הספר תוך חודש ימים.
  הכנסו לערוץ תומר דבורה: הכנסו והורידו את ספר המוסר ´תומר דבורה´ לרמ"ק

  עדכונים בגלריית "נווה צדיקים" - גלריית סרטונים של גדולי ישראל

  עדכון אחרון:

  "החלבן" רבי חיים כהן שליט"א: לחץ כאן לצפייה בסרטון

  רבי לוי נחמני זצוק"ל: לחץ כאן לצפייה בסרטון

  רבי ציון ברכה זצוק"ל: לחץ כאן לצפייה בסרטון

  רבי משה טייטלבוים מסטמאר זצ"ל: לחץ כאן לצפייה בסרטון

  האדמו"ר מסדיגורא זצ"ל - רבי מרדכי שלום יוסף פרידמאן: לחץ כאן לצפייה בסרטון

  האדמו"ר רבי יצחק מפשווארסק זצ"ל: לחץ כאן לצפייה בסרטון

  לחץ כאן לכניסה לגלרייה: סרטונים של גדולי ישראל.

  הרשמה לקבלת עדכונים שוטפים!

  לחצו כאן לדף שיעורי תורה להרשם!

  סגולה לשמירה בדרכים להנצל מפחדים!

  כרטיס סגולה עם ערבה חבוטה מחיר 10 שח בלבד!
  טלפון לפרטים: 0506-453-274

  סדר יום לכל חסיד ברסלב

  סדר יום ייחודי (לכל חסיד ברסלב) שתיקן הצדיק רבי יצחק ברייטער זצ"ל הי"ד - סעיפים לסדר יומו של היהודי עפ"י דעת רבי נחמן מברסלב זי"ע לזכות לתיקון אמיתי בעלום הזה ולחיי העולם הבא.
  לחץ כאן לסדר היום!

  לדף כל החדשות לחץ כאן  חנות ברסלב - כנס לחנות תשמישי קדושה

  סידור איש פלא - לחץ להגדלה

  סידור איש פלא - לחץ להגדלה

  סידור איש פלא - לחץ להגדלה

  סידור איש פלא - לחץ להגדלה

  סידור איש פלא - לחץ להגדלה

  סידור איש פלא - לחץ להגדלה

  סידור איש פלא - לחץ להגדלה

  סידור איש פלא - לחץ להגדלה

  חק נתן ולא יעבור - לחץ להגדלה

  חק נתן ולא יעבור - לחץ להגדלה

  חק נתן ולא יעבור - לחץ להגדלה

  ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+ - ישיבת תיקון המידות ברסלב בגוגל פלוס

  ברסלב סרטונים חוק נתן תמונות צדיקים הישיבה הוצאת ספרים תולדות ברסלב ברכות רבי נחמן מברסלב שיעורי תורה תורה   כל הזכויות שמורות © 2005