ברסלב - רבי נחמן מברסלב
רבי נחמן מברסלב  - חגי ישראל - ברסלב שיעורי תורה חוק נתן - לימוד יומי בספר הקדוש חק נתן - ברסלב אלבום תמונות - תמונות ראש הישיבה ואלפי תמונות צדיקים תולדות ברסלב - תולדות רבי נחמן מברסלב זל ותלמידיו הקדושים ברכות מהרב - רבי יוסף שובלי שליט"א צור קשר - ישיבת תיקון המידות דחסידי ברסלב Breslev english site
הישיבה

ברסלב מידות - תרומות - תרומה לישיבה


הוצאת ספרים של הישיבהבעזרת השם יתברך.

ישיבת תיקון המידות

"מוסדות תיקון המידות"

לעילוי שכינת עוזינו ולכבוד כל צדיקי האמת זי"ע. ע"ש רבנו הקדוש והנורא אור האורות ה"נחל נובע מקור חכמה" רבי נחמן מברסלב זי"ע והמלוב"ן רבי עמרם בן דיוואן זי"ע בהנהגתו של מורנו ורבנו הרב הגאון רבי יוסף שובלי שליט"א ישיבת תיקון המידות עוסקת בקירוב נפשות לאבינו שבשמים והפצת התורה בקרב עם ישראל על דרך רבנו הקדוש והנורא רבי נחמן מברסלב זי"ע ותלמידיו הקדושים ז"ל. ע"י הדפסת ספרים, והפצת שיעורים בארץ ובעולם, והרבצת תורה ברחבי הארץ. להקים ולעודד, להקיץ ולהחיות נפשות שבורות ונכאבות, לגלות ולספר, ולהאיר ולהחדיר שמלא כל הארץ כבודו ולית אתר פנוי מיניה כלל, ושרחמנותו יתברך גדולה ונפלאה לכל אחד ואחד מהקרובים ביותר עד לרחוקים ביותר.

ברסלב מידות - ישיבת תיקון המידות

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+

אנחנו בגוגל+

ישיבת תיקון המידות הינה ישיבה לבעלי תשובה, שהקים ויסד מורנו ורבנו עטרת ראשנו ותפארתנו, הרה"צ רבי יוסף שובלי שליט"א. על דרך רבנו קודש הקודשים רבי נחמן מברסלב זי"ע.

להדריך אותנו על דרך טהרת הקודש של אבותינו ורבותינו הקדושים ע"ה, בחינוך והדרכה על אמונה זכה וברורה בבורא כל עולמים, שיבור המידות הרעות, והארת המידות הטובות, לתקן המידות האנושיות כדי שיאירו ויתוקנו המידות העליונות, התדבקות בצדיקים ולהסתופפות בצילם, עליה לקברות הצדיקים לתפילות תחינות ובקשות. לימוד תורה, והרבצת תורה גם ברחבי הארץ. והכל לכבוד שכינת עוזנו להעלותה ולהקמתה מעפרא שמתפלשת בה כבר אלפיים שנה, להסיר מעליה בגדי אלמנותה ולהלבישה בכ"ד קישוטי כלה ולייחדה בבעלה צור שוכן מעונה.

ולפני שנציג את הישיבה, נפתח בהודאה ותודה לבורא כל עולמים על שמחיינו ומקיימנו בגלות קשה זו, ובו אנו בוטחים ואותו אנו אוהבים, ולו אנו מודים על כל הטובות שעושה עמנו ומזכה אותנו להתקרב אליו ואל תורתו הקדושה ואל עבדיו האמיתיים, ובפרט לאדונינו מורנו ורבנו ה"נחל נובע מקור חכמה" רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב זי"ע, ובפרט למורנו ורבנו חיות נפשינו רבנו רבי יוסף שובלי שליט"א.                                 
התוכן יעודכן בקרוב...


מפעולות הישיבה

מפעולותיה הרבות של הישיבה ניתן למצוא:

  • ישיבה לתלמידים בעיר קרית ים, הכוללת אכילה שתיה לינה מקוה טהרה.
  • דרשות בישיבה במרבית ימי השבוע, ובכל חלקי הארץ. הוצאת ספרי קודש. לדף ההוצאה לאור
  • הוצאה והפצת שיעורי תורה לצפיה והאזנה על גבי תקליטורים בכל רחבי הארץ, ובעולם. לדף שיעורי תורה
  • נסיעות תדירות לקברות הצדיקים לתפילה על הכלל ועל הפרט. לדף קברי צדיקים
  • שביתת שבתות ומועדים בציון הקדוש של אדונינו "עיר וקדיש מן שמיא נחית" רבי שמעון בר יוחאי זי"ע במירון.
    ועוד ...

  • ברסלב הדרשות חוק נתן תמונות צדיקים הישיבה הוצאת ספרים תולדות ברסלב ברכות רבי נחמן מברסלב שיעורי תורה תורה   כל הזכויות שמורות © 2005