ברסלב - רבי נחמן מברסלב
רבי נחמן מברסלב  - חגי ישראל - ברסלב שיעורי תורה חוק נתן - לימוד יומי בספר הקדוש חק נתן - ברסלב אלבום תמונות - תמונות ראש הישיבה ואלפי תמונות צדיקים תולדות ברסלב - תולדות רבי נחמן מברסלב זל ותלמידיו הקדושים ברכות מהרב - רבי יוסף שובלי שליט"א צור קשר - ישיבת תיקון המידות דחסידי ברסלב Breslev english site
חנוכה - חג חנוכה

חנוכה

חנוכה שמח לשלומי אמוני ישראל השם עליכם יחיו.
ברכת השם עליכם ועל כל הנלווה אליכם, אמן.
אתר ברסלב מידות מגישה לכם באהבה את כל ענייני חנוכה, בטוב טעם ודעת, בעניינים
מיוחדים ונרחבים.
החל מהלכות חג חנוכה, מנהגי חנוכה, מדרשים נפלאים על חנוכה, חג חנוכה ברוח חסידות
ברסלב על פי כל ספרי רבי נחמן מברסלב ותלמידו  רבי נתן מברסלב זכותם יגן עלינו ועל כל
בית ישראל.
כמו כן, שיעורי תורה מרתקים לצפיה והאזנה בענייני חנוכה מפי מורנו  ורבנו ראש הישיבה רבי
יוסף שובלי שליט"א. וכן שירי חנוכה מסורתיים להאזנה.
מתכונים מיוחדים לחנוכה של סופגניות ולביבות טעימות ומוצלחות ומהירות.
השנה שנת ה'תשע"ב, לאחר טירחה מרובה הוספנו נדבך מיוחד  במינו ויוצא מן הכלל, בו קטעי וידאו
מיוחדים, נדירים ויקרי המציאות מהדלקת נרות חנוכה של גדולי ישראל שליט"א, וכמו כן גדולי ישראל שהסתלקו לבית עולמם זכותם יגן עלינו, אשר הצפייה בזה מרוממת את הנפש והנשמה ממעלת הדלקת נרות חנוכה. נוסח הדלקת נרות חנוכה ועוד..
קריאה, הכנה, צפייה והאזנה נעימה מחזקת ומרוממת לכל בית ישראל הקדושים.
יהי רצון שנזכה לכל האורות וההארות של חנוכה הקדוש ונצא בעזרת השם יתברך מחושך לאור גדול ויסולק כל החושך מהעולם, ויתקיים בנו הכתוב "ועולתה תקפוץ פיה והרישעה כולה בעשן תיכלה" ויפלו כל דורשי רעתינו "תפול עליהם אימתה ופחד בגודל זרועת ידמו כאבן", ונשמח ונגיל בקרוב בחנוכת בית מקדשינו ותפארתינו, בזכות רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב זי"ע. אמכי"ר.
חנוכה - סרטונים של גדולי ישראל בהדלקת נרות חנוכה