ברסלב - רבי נחמן מברסלב
רבי נחמן מברסלב  - חגי ישראל - ברסלב שיעורי תורה חוק נתן - לימוד יומי בספר הקדוש חק נתן - ברסלב אלבום תמונות - תמונות ראש הישיבה ואלפי תמונות צדיקים תולדות ברסלב - תולדות רבי נחמן מברסלב זל ותלמידיו הקדושים ברכות מהרב - רבי יוסף שובלי שליט"א צור קשר - ישיבת תיקון המידות דחסידי ברסלב Breslev english site
מועדי ה' - ט"ו בשבט - ראש השנה לאילנות - ראש השנה לאילן

 

ברסלב מידות - תרומות - תרומה לישיבה


ט"ו בשבט - טו בשבט ראש השנה לאילנות


חודש שבט טוב ושמח, וחג טו בשבט שמח, ציבור יקר. בפתח הדברים לקראת טו בשבט נביא תפילה זו אשר חיבר "הבן איש חי", רבי יוסף חיים מבבל זצוק"ל במיוחד ליום טו בשבט, וזו לשונו :

"אנא ה' הושיעה נא היום הזה לאילן הוא ראש השנה .
אנא ה' הצליחה נא היום הזה לאילן הוא ראש השנה .
אנא ה' הרוויחה נא היום הזה לאילן הוא ראש השנה .
אנה ה' הטיבה נח היום הזה לאילן הוא ראש השנה .
אנא ה' ברך נא היום הזה לאילן הוא ראש השנה .
אל נא פצה שנה זו משמיר ושית, וברך עץ שמן וזית .
אל נא במטר רווה חרבוני ישימון,
וברך גפן ותאנה ורימון אל נא רומם עצרת עוללי טיפוחים,
וברך אגוז ותמר ותפוחים.
אל נא צדקך מעמד בל יפסק .
וברך חרוב וקורסמטל ואפרסק.
אל נא חלץ קהילות אשר אליך תערוג .
וברך התות והאגוז והאתרוג ".

לכבוד החג הקדוש טו בשבט לקטנו מעט ממהות טו בשבט, שורשיו ומנהגיו מהספרים הקדושים: מספר התודעה, וכמובן מהספר הקדוש "לקוטי הלכות" לרבי נתן, וכן מהלכות ברכות הפירות, הנהנין ועוד כמובא בשולחן ערוך ובקיצור שולחן ערוך בעניין טו בשבט.

ומגודל השמחה וריבוי הברכות והתיקונים הנפלאים שביום טו בשבט, מובא לכם גם לקט נחמד מספרי מוהר"ן מברסלב ממעלת אהבת השם יתברך לעמו ישראל וצדיקיו, ומנגד על מעלת החשיבות בעבודת השם יתברך מהלב באהבה, ועד כמה חשוב לקיים את התורה והמצוות באהבה בשמחה ובחדווה. ולהרבות בכבוד החכמים והצדיקים שבכל הדורות, ובפרט בדורנו.
ולדעת ולהבין כי דיבוק ישראל, והדיבוק בצדיקים האמיתיים, היא עיקר תיקוננו תכליתנו וגאולתנו!! חג טו בשבט שמח!!
ספר התודעה לקוטי הלכות שולחן ערוך קיצור שולחן ערוך אהבת השם יתברך והצדיקים טו בשבט - טו בשבט