ברסלב - רבי נחמן מברסלב
רבי נחמן מברסלב  - חגי ישראל - ברסלב שיעורי תורה חוק נתן - לימוד יומי בספר הקדוש חק נתן - ברסלב אלבום תמונות - תמונות ראש הישיבה ואלפי תמונות צדיקים תולדות ברסלב - תולדות רבי נחמן מברסלב זל ותלמידיו הקדושים ברכות מהרב - רבי יוסף שובלי שליט"א צור קשר - ישיבת תיקון המידות דחסידי ברסלב Breslev english site
אהבת השם יתברך והצדיקים

 

ברסלב מידות - תרומות - תרומה לישיבה


אהבת השם יתברך והצדיקיםמעלת וגדולת העובד השם יתברך מאהבה, הרי דבר עצום היא. ונקדים בפתח הדברים את הסיפור הידוע בעת התקרבות רבי נתן זצוק"ל לרבנו הקדוש:

"לאחר שולחן שכזה שוב לא יכול היה מוהרנ"ת לעלות על יצועו. רבינו הצית את האש בתוך לבו הכוסף והמשתוקק של מוהרנ"ת, אין הוא יכול להעלות תנומה בעפעפיו. . . הוא קם בלב יוקד להשי"ת ויצא מחוץ לביתו, כך הלך ופסע עד קצה העיר, והגיע לשפת הנהר 'בוג' הזורם בקרבת העיר ברסלב, ועלה על הגבעה המשקיפה על פני הנהר, לבו הוצת כולו מהאש שיצאה מבית מדרשו של רבו החדש, והוא חפץ שאש קודש זו תוקד בו תמיד לא תכבה, כפי שהשתוקק מיום עמדו על דעתו להגיע להתעוררות עזה בהשי"ת. בלב גואה ועובר על גדותיו החל לזעוק בקול לא לו:

רבונו של עולם! אין ברסלב ברענט אַ פייער! פייער מיר אריין דאס פייער אין הארצן אריין!!! (בברסלב בוער אש! הבער אש זו בתוך ליבי)... שעות מספר עמד מוהרנ"ת על עמדו מבלי יכולת לשוב לעשתונותיו. הוא עמד עד זריחת השמש. לבו הפך לאש להבת שלהבת לאביו שבשמים, ואז נפתחו כל השערים מבלי להסגר... בברסלב אוה מוהרנ"ת את מכון שבתו עולמים, וממנו תוצאות חיים עד היום הזה".

ובעזר השם יתברך, והרי שכל ספרי רבנו זצ"ל הם אש יוקדה לשם יתברך, לקטנו כאן מעט מספרי רבנו על ענייני אהבת השם, והדיבוק, וגעגועים וכיסופים, לשם יתברך, לצדיקים, לרבנו הקדוש, לתורה הקדושה. ויהי רצון שנזכה למול ערלת לבבנו במהרה, ונזכה להפוך את לב האבן, ל"בשר לב" = "ברסלב". אכי"ר!!

משיבת נפש השתפכות הנפש שבחי הר"ן שיחות הר"ן לקוטי עצות ספורי מעשיות
לקוטי תפילות לקוטי מוהר"ן ספר המידות - כולל הערכים המלאים של צדיק, שמחה ותשובה