ברסלב - רבי נחמן מברסלב
רבי נחמן מברסלב  - חגי ישראל - ברסלב שיעורי תורה חוק נתן - לימוד יומי בספר הקדוש חק נתן - ברסלב אלבום תמונות - תמונות ראש הישיבה ואלפי תמונות צדיקים תולדות ברסלב - תולדות רבי נחמן מברסלב זל ותלמידיו הקדושים ברכות מהרב - רבי יוסף שובלי שליט"א צור קשר - ישיבת תיקון המידות דחסידי ברסלב Breslev english site

מועדי ה' - פורים

פורים - חגם פורים

 

ברסלב מידות - תרומות - תרומה לישיבה


פורים

רבות ונוראות המובאות בספרי מוהר"ן ותלמידיו ממעלת חג פורים השמח והעליז, ועם זאת הנורא והנשגב, חג הפורים, בו הקדושה מתעלה יותר מכל החגים והימים טובים, ושעליו אמרו חז"ל: " שכל המועדים עתידין ליבטל וימי הפורים אינן בטלים לעולם". ומובא בספרי רבנו ז"ל אמרות כגון: "זה בחינת שמחת פורים שהשם יתברך מקבל באהבה כל מה שעושין ישראל מחמת שמחת פורים", וכן "שעקר מצות פורים הוא לשמוח בכל עת, לשמח את עצמו בכל מיני שמחה, כמו שכתוב (אסתר ט) לעשות אותם ימי משתה ושמחה", ועוד על פורים "כי עכשיו ההתחלה של הגאולה ותקון כל העולמות הוא מפורים".

והשי"ת היה בעזרנו, וזכינו ללקט כאן מעט ממעלת חג פורים הקדוש, למען האנשים הפוקדים את אתרנו, שתוכלו לקרוא וללמוד מעט מן המעט בספרי רבנו ז"ל, החל מספר לקוטי מוהר"ן הקדוש, דרך הלכות שולחן ערוך ולקוטי הלכות, וכן הלאה בשאר ספרי אנ"ש ז"ל בעניין חג פורים הקדוש.

כמו כן הבאנו שיעורי תורה חדשים לצפיה ושמיעה לחודש אדר, ובפרט לימי הפורים, מאת ראש הישיבה רבי יוסף שובלי שליט"א. שיעורי תורה לצפיה נפלאים למענכם קהל יקר.

יהי רצון שנזכה שיתהפכו כל צרותינו לטובה ולברכה, ויקויים בנו הפסוק: "ופדויי ה' ישובון ובאו ציון ברנה ושמחת עולם על ראשם ששון ושמחה ישיגו ונסו יגון ואנחה", ונכתת רגלנו ונלך בעצתם של צדיקי האמת שבדור, ובפרט הנחל נובע מקור מוהר"ן מברסלב זצוק"ל, ונחזה בביאת משיח צדקנו במהרה, אמן כן יהי רצון:

חג פורים שמח!