ברסלב - רבי נחמן מברסלב
רבי נחמן מברסלב  - חגי ישראל - ברסלב שיעורי תורה חוק נתן - לימוד יומי בספר הקדוש חק נתן - ברסלב אלבום תמונות - תמונות ראש הישיבה ואלפי תמונות צדיקים תולדות ברסלב - תולדות רבי נחמן מברסלב זל ותלמידיו הקדושים ברכות מהרב - רבי יוסף שובלי שליט"א צור קשר - ישיבת תיקון המידות דחסידי ברסלב Breslev english site

מועדי השנה - מועדי ה' - פורים תשס"ו

בחג פורים קוראים את מגילת אסתר פעמים:
פעם אחת בליל פורים
ופעם אחת בבוקר של פורים.

לפני קריאת המגילה מברכים את הברכות האלה:

ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו, וצוונו על מקרא מגילה.

ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם שעשה נסים לאבותינו, בימים ההם, בזמן הזה.

ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.

חזרה לדף התפריט

מגילת פורים - מגילת אסתר


חזרה לראשית הדף חזרה לדף התפריט