לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
4031844
לפני 12 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
סנן לימוד יומי
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חכמי המזרח על הפרשה - בראשית יום שישי ב´ - פרשת בראשית, חכמי המזרח, חכמי תימן, חכמי מרוקו, חכמי תוניס, חכמי עיראק, פרשת השבוע, חומש
01:38
בראשית, יום ו´, כ"ג תשרי, תשע"ה: | צפיות: 439 | פרטים
לפני 9 שנים | הועלה ב: כ"ג תשרי תשע"ה

"חכמי המזרח על הפרשה - בראשית יום שישי ב´"
"כי ידע אלהים כי ביום אכלכם ממנו ונפקחו עיניכם והייתם כאלהים ידעי טוב ורע". הקב"ה צווה על אדם הראשון לא לאכול מעץ החיים. רבי אליהו דוויק הכהן מסביר מהפסוק את הסכנ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חכמי המזרח על הפרשה - בראשית יום שישי - פרשת בראשית, חכמי המזרח, חכמי תימן, חכמי מרוקו, חכמי תוניס, חכמי עיראק, פרשת השבוע, חומש
01:29
בראשית, יום ו´, כ"ג תשרי, תשע"ה: | צפיות: 451 | פרטים
לפני 9 שנים | הועלה ב: כ"ג תשרי תשע"ה

"חכמי המזרח על הפרשה - בראשית יום שישי"
"וישבת ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה". ביאור של רבי אליהו חמוי מספרו ´פה אליהו´ מדבר מענייני הרמז בפסוק.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חפץ חיים על הפרשה - בראשית יום שישי - פרשת בראשית, שתי דקות חפץ חיים, 2 דקות חפץ חיים, רבי ישראל מאיר הכהן מראדין, משנה ברורה, החפץ חיים
01:46
בראשית, יום ו´, כ"ג תשרי, תשע"ה: | צפיות: 484 | פרטים
לפני 9 שנים | הועלה ב: כ"ג תשרי תשע"ה

"חפץ חיים על הפרשה - בראשית יום שישי"
"ויקח ה´ אלהים את האדם וינחהו בגן עדן לעבדה ולשמרה". כידוע לנו, הקב"ה בפסוק מדבר לאדם הראשון. החפץ חיים מבאר לנו בעצם איך הקב"ה מדבר לכל אדם ומצפה ממנו ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חב"ד על הפרשה - בראשית יום שישי - פרשת בראשית, שתי דקות חבד, 2 דקות חב"ד, רבי מנחם מנדל שניאורסון, הרבי מליובאוויטש, הרבי מילובביץ´, הרבי מחבד, חבד, חב"ד, קרני הוד, ליקוטי שיחות
01:50
בראשית, יום ו´, כ"ג תשרי, תשע"ה: | צפיות: 485 | פרטים
לפני 9 שנים | הועלה ב: כ"ג תשרי תשע"ה

"חב"ד על הפרשה - בראשית יום שישי"
"ויהי ערב ויהי בקר יום אחד". מה הקשר בין "צדיקים, רשעים ויום כיפורים" לפסוק? ביאור של הרבי על הפסוק.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - ברסלב על הפרשה - בראשית יום שישי ב´ - פרשת בראשית, שתי דקות בהשקפת ברסלב, שתי דקות ברסלב, חידושים, רבי נחמן, רבי נתן, ליקוטי הלכות, ליקוטי מוהר"ן
01:29
בראשית, יום ו´, כ"ג תשרי, תשע"ה: | צפיות: 380 | פרטים
לפני 9 שנים | הועלה ב: כ"ג תשרי תשע"ה

"ברסלב על הפרשה - בראשית יום שישי ב´"
"ביום אכלך ממנו מות תמות". ע"י תאות אכילה מגיע פגם המחלוקת ונמשך כבוד לעזי פנים שבדור. רבי נתן מלמד שניתן לתקן זאת ע"י צדקה.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - ברסלב על הפרשה - בראשית יום שישי - פרשת בראשית, שתי דקות בהשקפת ברסלב, שתי דקות ברסלב, חידושים, רבי נחמן, רבי נתן, ליקוטי הלכות, ליקוטי מוהר"ן
01:05
בראשית, יום ו´, כ"ג תשרי, תשע"ה: | צפיות: 417 | פרטים
לפני 9 שנים | הועלה ב: כ"ג תשרי תשע"ה

"ברסלב על הפרשה - בראשית יום שישי"
"ורדו בדגת הים ובעוף השמים ובכל חיה הרמשת על הארץ". האדם נקרא "בחיר הברואים". אם כך מדוע הקב"ה ברא אותו אחרון מבין כל הנבראים? רבי נתן פותר לנו את השאלה ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חכמי המזרח על הפרשה - בראשית יום חמישי - פרשת בראשית, חכמי המזרח, חכמי תימן, חכמי מרוקו, חכמי תוניס, חכמי עיראק, פרשת השבוע, חומש
00:57
בראשית, יום ה´, כ"ב תשרי, תשע"ה: | צפיות: 456 | פרטים
לפני 9 שנים | הועלה ב: כ"ב תשרי תשע"ה

"חכמי המזרח על הפרשה - בראשית יום חמישי"
"בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ". "כל המגביה את עצמו הקב"ה משפילו". רבי עזרא עטיה מסביר את הקשר לפסוק.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חפץ חיים על הפרשה - בראשית יום חמישי - פרשת בראשית, שתי דקות חפץ חיים, 2 דקות חפץ חיים, רבי ישראל מאיר הכהן מראדין, משנה ברורה, החפץ חיים
02:23
בראשית, יום ה´, כ"ב תשרי, תשע"ה: | צפיות: 426 | פרטים
לפני 9 שנים | הועלה ב: כ"ב תשרי תשע"ה

"חפץ חיים על הפרשה - בראשית יום חמישי"
"וייצר ה´ אלהים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה". החפץ חיים מסביר למה הקב"ה נתן לאדם יכולת לדבר בצורה שוטפת ומהירה.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חב"ד על הפרשה - בראשית יום חמישי - פרשת בראשית, שתי דקות חבד, 2 דקות חב"ד, רבי מנחם מנדל שניאורסון, הרבי מליובאוויטש, הרבי מילובביץ´, הרבי מחבד, חבד, חב"ד, קרני הוד, ליקוטי שיחות
01:05
בראשית, יום ה´, כ"ב תשרי, תשע"ה: | צפיות: 458 | פרטים
לפני 9 שנים | הועלה ב: כ"ב תשרי תשע"ה

"חב"ד על הפרשה - בראשית יום חמישי"
"ויאמר אלוהים" הרבי מלמד מהו ההבדל בין המילים "ויאמר" לבין "וידבר", ומהו הקשר למעשה בריאת העולם.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - ברסלב על הפרשה - בראשית יום חמישי - פרשת בראשית, שתי דקות בהשקפת ברסלב, שתי דקות ברסלב, חידושים, רבי נחמן, רבי נתן, ליקוטי הלכות, ליקוטי מוהר"ן
01:27
בראשית, יום ה´, כ"ב תשרי, תשע"ה: | צפיות: 447 | פרטים
לפני 9 שנים | הועלה ב: כ"ב תשרי תשע"ה

"ברסלב על הפרשה - בראשית יום חמישי"
"ויברא אלהים את האדם בצלמו בצלם אלהים ברא אתו זכר ונקבה ברא אתם". רבי נתן, בספר "ליקוטי הלכות" מלמד מהי ההתחלה של כל ההתחלות.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035