לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
3841689
לפני 8 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חב"ד על הפרשה - חיי שרה יום חמישי - פרשת חיי שרה, שתי דקות חבד, 2 דקות חב"ד, רבי מנחם מנדל שניאורסון, הרבי מליובאוויטש, הרבי מילובביץ´, הרבי מחבד, חבד, חב"ד, קרני הוד, ליקוטי שיחות
02:57
חיי שרה, יום ו´, כ"א חשון, תשע"ה: | צפיות: 467 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: כ"א חשון תשע"ה

"חב"ד על הפרשה - חיי שרה יום חמישי"
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חב"ד על הפרשה - חיי שרה יום חמישי - פרשת חיי שרה, שתי דקות חבד, 2 דקות חב"ד, רבי מנחם מנדל שניאורסון, הרבי מליובאוויטש, הרבי מילובביץ´, הרבי מחבד, חבד, חב"ד, קרני הוד, ליקוטי שיחות
02:59
חיי שרה, יום ה´, כ´ חשון, תשע"ה: | צפיות: 488 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: כ' חשון תשע"ה

"חב"ד על הפרשה - חיי שרה יום חמישי"
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חב"ד על הפרשה - חיי שרה יום רביעי - פרשת חיי שרה, שתי דקות חבד, 2 דקות חב"ד, רבי מנחם מנדל שניאורסון, הרבי מליובאוויטש, הרבי מילובביץ´, הרבי מחבד, חבד, חב"ד, קרני הוד, ליקוטי שיחות
02:08
חיי שרה, יום ד´, י"ט חשון, תשע"ה: | צפיות: 508 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: י"ט חשון תשע"ה

"חב"ד על הפרשה - חיי שרה יום רביעי"
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חב"ד על הפרשה - חיי שרה יום שלישי - פרשת חיי שרה, שתי דקות חבד, 2 דקות חב"ד, רבי מנחם מנדל שניאורסון, הרבי מליובאוויטש, הרבי מילובביץ´, הרבי מחבד, חבד, חב"ד, קרני הוד, ליקוטי שיחות
02:33
חיי שרה, יום ג´, י"ח חשון, תשע"ה: | צפיות: 470 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: י"ח חשון תשע"ה

"חב"ד על הפרשה - חיי שרה יום שלישי"
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חב"ד על הפרשה - חיי שרה יום שני - פרשת חיי שרה, שתי דקות חבד, 2 דקות חב"ד, רבי מנחם מנדל שניאורסון, הרבי מליובאוויטש, הרבי מילובביץ´, הרבי מחבד, חבד, חב"ד, קרני הוד, ליקוטי שיחות
02:57
חיי שרה, יום ב´, י"ז חשון, תשע"ה: | צפיות: 447 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: י"ז חשון תשע"ה

"חב"ד על הפרשה - חיי שרה יום שני"
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חב"ד על הפרשה - חיי שרה יום ראשון - פרשת חיי שרה, שתי דקות חבד, 2 דקות חב"ד, רבי מנחם מנדל שניאורסון, הרבי מליובאוויטש, הרבי מילובביץ´, הרבי מחבד, חבד, חב"ד, קרני הוד, ליקוטי שיחות
02:57
חיי שרה, יום א´, ט"ז חשון, תשע"ה: | צפיות: 472 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: ט"ז חשון תשע"ה

"חב"ד על הפרשה - חיי שרה יום ראשון"
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חב"ד על הפרשה - וירא יום שישי ב´ - פרשת וירא, שתי דקות חבד, 2 דקות חב"ד, רבי מנחם מנדל שניאורסון, הרבי מליובאוויטש, הרבי מילובביץ´, הרבי מחבד, חבד, חב"ד, קרני הוד, ליקוטי שיחות
02:03
וירא, יום ו´, י"ד חשון, תשע"ה: | צפיות: 466 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: י"ד חשון תשע"ה

"חב"ד על הפרשה - וירא יום שישי ב´"
"ויטע אשל בבאר שבע ויקרא שם בשם ה´ אל עולם". הרבי בביאור חשוב ומעשי ביותר ליום יום! אברהם אבינו, תיקן לנו במצוות הכנסת יסוד מוסד וחשוב מאוד.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חב"ד על הפרשה - וירא יום שישי - פרשת וירא, שתי דקות חבד, 2 דקות חב"ד, רבי מנחם מנדל שניאורסון, הרבי מליובאוויטש, הרבי מילובביץ´, הרבי מחבד, חבד, חב"ד, קרני הוד, ליקוטי שיחות
02:05
וירא, יום ו´, י"ד חשון, תשע"ה: | צפיות: 514 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: י"ד חשון תשע"ה

"חב"ד על הפרשה - וירא יום שישי"
"ויגש אברהם ויאמר האף תספה צדיק עם רשע". אברהם אבינו עשה שלושה בחינות בהצלת לוט. הרבי מבאר מה הן אותן בחינות, ומעניק לנו עצה לחיי היום יום.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חב"ד על הפרשה - וירא יום חמישי - פרשת וירא, שתי דקות חבד, 2 דקות חב"ד, רבי מנחם מנדל שניאורסון, הרבי מליובאוויטש, הרבי מילובביץ´, הרבי מחבד, חבד, חב"ד, קרני הוד, ליקוטי שיחות
01:38
וירא, יום ה´, י"ג חשון, תשע"ה: | צפיות: 464 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: י"ג חשון תשע"ה

"חב"ד על הפרשה - וירא יום חמישי"
"וישא עיניו וירא והנה שלשה אנשים...". הרבי מקשה ומתרץ, מנין אברהם אבינו יודע שהכנסת אורחים חשובה מפני הקבלת פני שכינה.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חב"ד על הפרשה - וירא יום רביעי - פרשת וירא, שתי דקות חבד, 2 דקות חב"ד, רבי מנחם מנדל שניאורסון, הרבי מליובאוויטש, הרבי מילובביץ´, הרבי מחבד, חבד, חב"ד, קרני הוד, ליקוטי שיחות
01:38
וירא, יום ד´, י"ב חשון, תשע"ה: | צפיות: 496 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: י"ב חשון תשע"ה

"חב"ד על הפרשה - וירא יום רביעי"
"וישא עיניו וירא והנה שלשה אנשים נצבים עליו וירא וירץ לקראתם מפתח האהל וישתחו ארצה". לוט - צדיק או רשע? הרבי מבאר את המחלוקת בין המדרש לבין הגמרא.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035