לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
3841593
לפני 8 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - תרי"ג מצוות - מצוה י´ אכילת מצה - תרי"ג מצוות, תריג מצוות, מצוות עשה, ספר קיצור החינוך, קיצור ספר החינוך, רמ"ח מצוות עשה, פרשת בא, מצוה י´, מצות אכילת מצה, בערב תאכלו מצות
01:23
יום א´, ד´ כסלו, תשע"ג: | צפיות: 1059 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: ד' כסליו תשע"ג

"תרי"ג מצוות - מצוה י´ אכילת מצה"
תרי"ג מצוות - הסבר מצוה י´ מצוות עשה - מצות אכילת מצה.
לצפייה בשיעור תורה "תרי"ג מצוות - מצוה י´ אכילת מצה" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - תרי"ג מצוות - מצוה ט´ השבתת החמץ - תרי"ג מצוות, תריג מצוות, מצוות עשה, ספר קיצור החינוך, קיצור ספר החינוך, רמ"ח מצוות עשה, פרשת בא, מצוה ט´, מצות השבת החמץ, אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם
01:34
יום א´, ד´ כסלו, תשע"ג: | צפיות: 970 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: ד' כסליו תשע"ג

"תרי"ג מצוות - מצוה ט´ השבתת החמץ"
תרי"ג מצוות - הסבר מצוה ט´ מצוות עשה - מצות השבתת החמץ.
לצפייה בשיעור תורה "תרי"ג מצוות - מצוה ט´ השבתת החמץ" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - תרי"ג מצוות - מצוה ח´ שלא להותיר מבשר הפסח - תרי"ג מצוות, תריג מצוות, מצוות לא תעשה, ספר קיצור החינוך, קיצור ספר החינוך, שס"ה מצוות לא תעשה, פרשת בא, מצוה ח´, לא להותיר מבשר הפסח, ולא תותירו ממנו עד בקר
01:50
יום ג´, כ"א חשוון, תשע"ג: | צפיות: 1075 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: כ"א חשון תשע"ג

"תרי"ג מצוות - מצוה ח´ שלא להותיר מבשר הפסח"
תרי"ג מצוות - הסבר מצוה ח´ מצוות לא תעשה - שלא להותיר מבשר הפסח.
לצפייה בשיעור תורה "תרי"ג מצוות - מצוה ח´ שלא להותיר מבשר הפסח" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - תרי"ג מצוות - מצוה ז´ שלא לאכול בשר הפסח נא - תרי"ג מצוות, תריג מצוות, מצוות לא תעשה, ספר קיצור החינוך, קיצור ספר החינוך, שס"ה מצוות לא תעשה, רמ"ח מצוות עשה, פרשת בא, מצוה ז´ שלא לאכול בשר הפסח נא, שלא לאכול בשר הפסח נא ובשל כי אם צלי אש
03:01
יום ב´, כ´ חשוון, תשע"ג: | צפיות: 925 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: כ' חשון תשע"ג

"תרי"ג מצוות - מצוה ז´ שלא לאכול בשר הפסח נא"
תרי"ג מצוות - הסבר מצוה ז´ מצוות לא תעשה - שלא לאכול בשר הפסח נא ובשל כי אם צלי אש.
לצפייה בשיעור תורה "תרי"ג מצוות - מצוה ז´ שלא לאכול בשר הפסח נא" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - תרי"ג מצוות - מצוה ו´ אכילת בשר הפסח - תרי"ג מצוות, תריג מצוות, מצוות עשה, מצוות לא תעשה, ספר קיצור החינוך, קיצור ספר החינוך, שס"ה מצוות לא תעשה, רמ"ח מצוות עשה, פרשת בא, מצוה ו´ אכילת בשר הפסח, אכילת בשר הפסח
01:04
יום א´, י"ט חשוון, תשע"ג: | צפיות: 1150 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: י"ט חשון תשע"ג

"תרי"ג מצוות - מצוה ו´ אכילת בשר הפסח"
תרי"ג מצוות - הסבר מצוה ו´ מצוות עשה - מצוות אכילת בשר הפסח.
לצפייה בשיעור תורה "תרי"ג מצוות - מצוה ו´ אכילת בשר הפסח" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - תרי"ג מצוות - מצוה ה´ שחיטת הפסח - תרי"ג מצוות, תריג מצוות, מצוות עשה, מצוות לא תעשה, ספר קיצור החינוך, קיצור ספר החינוך, שס"ה מצוות לא תעשה, רמ"ח מצוות עשה, פרשת בא, מצוה ה´ שחיטת הפסח, שחיטת הפסח
01:03
מוצ"ש, י"ח חשוון, תשע"ג: | צפיות: 1035 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: י"ח חשון תשע"ג

"תרי"ג מצוות - מצוה ה´ שחיטת הפסח"
תרי"ג מצוות - הסבר מצוה ה´ מצוות עשה - מצוות שחיטת הפסח.
לצפייה בשיעור תורה "תרי"ג מצוות - מצוה ה´ שחיטת הפסח" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - תרי"ג מצוות - מצוה ד´ קידוש החודש - תרי"ג מצוות, תריג מצוות, מצוות עשה, ספר קיצור החינוך, קיצור ספר החינוך, שס"ה מצוות לא תעשה, רמ"ח מצוות עשה, פרשת בא, מצוות לא תעשה, מצוה ד´ מצות קידוש החודש, מצוות קידוש החודש
02:57
יום ו´, י"ז חשוון, תשע"ג: | צפיות: 1033 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: י"ז חשון תשע"ג

"תרי"ג מצוות - מצוה ד´ קידוש החודש"
תרי"ג מצוות - הסבר מצוה ד´ מצוות עשה - מצוות קידוש החודש.
לצפייה בשיעור תורה "תרי"ג מצוות - מצוה ד´ קידוש החודש" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - תרי"ג מצוות - מצוה ג´ שלא לאכול גיד הנשה - תרי"ג מצוות, תריג מצוות, מצוות עשה, מצוות לא תעשה, ספר קיצור החינוך, קיצור ספר החינוך, שס"ה מצוות לא תעשה, רמ"ח מצוות עשה, פרשת וישלח, מצוה ג´ שלא לאכול גיד הנשה, שלא לאכול גיד הנשה
02:39
יום ב´, י"ג חשוון, תשע"ג: | צפיות: 1202 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: י"ג חשון תשע"ג

"תרי"ג מצוות - מצוה ג´ שלא לאכול גיד הנשה"
תרי"ג מצוות - הסבר מצוה ג´ מצוות לא תעשה - שלא לאכול גיד הנשה.
לצפייה בשיעור תורה "תרי"ג מצוות - מצוה ג´ שלא לאכול גיד הנשה" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - תרי"ג מצוות - מצוה ב´ מילה - תרי"ג מצוות, תריג מצוות, מצוות עשה, מצוות לא תעשה, ספר קיצור החינוך, קיצור ספר החינוך, פרשת לך לך, שס"ה מצוות לא תעשה, רמ"ח מצוות עשה, מצוות מילה, מצוה ב´ מצוות עשה מצוות מילה
02:39
יום א´, י"ב חשוון, תשע"ג: | צפיות: 1207 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: י"א חשון תשע"ג

"תרי"ג מצוות - מצוה ב´ מילה"
תרי"ג מצוות - לומדים את מצוה ב´ מצוות עשה - מצוות מילה.
לצפייה בשיעור תורה "תרי"ג מצוות - מצוה ב´ מילה" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - תרי"ג מצוות - מצוה א´ פרייה ורבייה - תרי"ג מצוות, תריג מצוות, מצוות עשה, מצוות לא תעשה, פרשת בראשית, ספר קיצור החינוך, קיצור ספר החינוך, שס"ה מצוות לא תעשה, רמ"ח מצוות עשה, פרייה ורבייה, מצוה א´ מצוות עשה מצוות פרייה ורבייה
02:44
מוצ"ש, י"ב חשוון, תשע"ג: | צפיות: 1350 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: י"א חשון תשע"ג

"תרי"ג מצוות - מצוה א´ פרייה ורבייה"
תרי"ג מצוות - ביאור מצוה א´ מצוות עשה - מצוות פרייה ורבייה.
לצפייה בשיעור תורה "תרי"ג מצוות - מצוה א´ פרייה ורבייה" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035