ברסלב - רבי נחמן מברסלב
רבי נחמן מברסלב  - חגי ישראל - ברסלב שיעורי תורה חוק נתן - לימוד יומי בספר הקדוש חק נתן - ברסלב אלבום תמונות - תמונות ראש הישיבה ואלפי תמונות צדיקים תולדות ברסלב - תולדות רבי נחמן מברסלב זל ותלמידיו הקדושים ברכות מהרב - רבי יוסף שובלי שליט"א צור קשר - ישיבת תיקון המידות דחסידי ברסלב Breslev english site
ספר התודעה - מפני מה חרבו המקדשות
חזרה לדף התפריט

תשעה באב - ספר התודעה - מפני מה חרבו המקדשות


ספר התודעה

מפני מה חרבו המקדשות:

אמרו חכמים, מקדש ראשון חרב מפני שלשה חטאים שישראל חטאו באותו דור: עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים; ולא הניחו מקום שלא עבדו בו עבודה זרה; לא חרבה ארץ ישראל עד שעבדו בה שבעה בתי דינים עבודה זרה, וחללו את השבת, בטלו תינוקות של בית רבן מן התורה, ובטלו קריאת שמע שחרית וערבית, ולא היתה להם בושת פנים זה מזה:
מקדש שני חרב בעוון שנאת חנם, ושלא הוכיחו זה את זה, שבזו בה תלמידי חכמים, שהשוו קטן וגדול, שפסקו מהם אנשי אמנה, ושהעמידו דיניהם על דין תורה ולא ויתרו זה לזה: