ברסלב - רבי נחמן מברסלב
רבי נחמן מברסלב  - חגי ישראל - ברסלב שיעורי תורה חוק נתן - לימוד יומי בספר הקדוש חק נתן - ברסלב אלבום תמונות - תמונות ראש הישיבה ואלפי תמונות צדיקים תולדות ברסלב - תולדות רבי נחמן מברסלב זל ותלמידיו הקדושים ברכות מהרב - רבי יוסף שובלי שליט"א צור קשר - ישיבת תיקון המידות דחסידי ברסלב Breslev english site
ספר התודעה - מיום שחרב בית המקדש
חזרה לדף התפריט

תשעה באב - ספר התודעה - מיום שחרב בית המקדש


ספר התודעה

מיום שחרב בית המקדש

אמרו חכמים, מיום שחרב בית המקדש נפסקה חומת ברזל בין ישראל לאביהם שבשמים, ונסתלקה שכינה לשמים, ויש אומרים שלעולם אין השכינה זזה מכותל המערבי.
כביכול אין שחוק לקדוש ברוך הוא ואין שמחה לפניו עד שיבנה את ירושלים ויחזיר את ישראל לתוכה.
ננעלו שערי תפילה.
ונטלה נבואה מן הנביאים ונתנה לחכמים; ונתנה לשוטים ולתינוקות.
פסקו אורים ותומים; פסק מלך מבית דוד.
ואין לו להקדוש ברוך הוא אלא ד' אמות של הלכה בלבד (ששם לא נגע החרבן, וגדול כח התורה אחר החרבן כלפני החרבן): מיום שחרב בית המקדש נגזרה גזרה על בתיהם של צדיקים שיחרבו; נטלה עצה מאתנו; פסקו אנשי אמנה מישראל; בושו חברים ובני חורין וחפו ראשם ונדלדלו אנשי מעשה וגברו בעלי זרוע ובעלי לשון; התחילו חכמים להיות כסופרים וסופרים כחזנים וחזנים כעמי הארצות; ואין יום שאין בו קללה:
מיום שחרב בית המקדש לא נראה רקיע בטהרתו, ואין הגשמים יורדים מאוצר הטוב, ונעשו גשמים - צימוקים, ולא ירד הטל לברכה; נטל טעם הפרות ובטל יין קרוש, נגנזו עצי קנמון, בטל השמיר ואין נופת צופים, בטלה זכוכית לבנה, נטל טעם בשר, נטל טעם ביאה ונתן לעוברי עברה, ולא נמצאה רפואה בעולם: