ברסלב - רבי נחמן מברסלב
רבי נחמן מברסלב  - חגי ישראל - ברסלב שיעורי תורה חוק נתן - לימוד יומי בספר הקדוש חק נתן - ברסלב אלבום תמונות - תמונות ראש הישיבה ואלפי תמונות צדיקים תולדות ברסלב - תולדות רבי נחמן מברסלב זל ותלמידיו הקדושים ברכות מהרב - רבי יוסף שובלי שליט"א צור קשר - ישיבת תיקון המידות דחסידי ברסלב Breslev english site
הילולא - תולדות ברסלב - הנחל נובע מקור חכמה רבנו נחמן מברסלב

 

ברסלב מידות - תרומות - תרומה לישיבה


הילולא - הילולת מוהר"ן תשס"ו


למרות שמרגע ביאת רבנו לעולם היה ברור לרבי ברוך ממעזיבוז', דודו של רבנו, שהס"מ וחיילותיו ירבו המחלוקת וההתנגדות על רבנו הקדוש, ושהדבר מן השמים הוא, אף על פי כן, כוחו האיום של רבנו הנורא זעזע את כל העולם כולו, וכבר בחייו ממש החולקים הודו שאכן זהו צדיק בעל שיעור קומה שלא נראה כמותו מימות עולם, ויותר ויותר רבו השבחים על רבנו לאחר הסתלקותו עד לגדולי הצדיקים כיום, שכולם מודים פה אחד, כי בזכות רבנו הקדוש תבוא הגאולה לעם ישראל!!!
התבטאויות כמו "הצדיקים הללו יוציאו את השכינה מהגלות..", "אי אפשר להיות יהודי כשר בלי ללמוד ספרי מוהר"ן מברסלב", "בעולם העליון כשבא חסיד ברסלב נעשה רעש גדול. והם חשובים שם מאד..", ועוד ועוד, נשמעו כבר מפי גדולי הצדיקים שבכל הדורות.
והבאנו כאן קיבוץ אמרותיהם על רבנו הקדוש לקראת הילולת מוהר"ן זי"ע שנת תשס"ו, שנזכה להתעורר אנו בעצמנו ולשמוח במה ששפר חלקנו וזכינו להיות נמנים מבין חסידי ברסלב כאן בעלמא הדין. וכן שיזכו יהודים נוספים להכיר ולקרוא על מעלת רבנו הקדוש. והרי אין שיעור מדד וערך להפצת גדולת רבנו הקדוש, והנכם מוזמנים להדפיס חומר זה ולהפיצו לחברים מכרים וכו', למען יזכו גם הם להכיר את הצדיק הגדול במעלה שבכל הדורות, שהוא מושיענו וגואלנו האחרון.

הוסיפו לקרוא גם שבחים שרבנו הקדוש אמר על עצמו!!! לחץ כאן

שבחים נוראים מפי גדולי הצדיקים על הנחל נובע מקור חכמה, רבנו נחמן מברסלב זי"ע


רבי אברהם מקאליסק: "קדוש יאמר לו.. אתו חכמה ודעת אלוהים השכל... היושב בחדרי לבי.."

רבי אברהם חיים מזלאטשוב בעל "אורח לחיים": "אדם הגדול בענקים.. ואדמהו ואכנהו ולא ידעתיו.. הרב הגדול.. נר הקדוש .. מופת הדור.."

בעל ה"חזון איש": "אור האורות של האמת.." וסיפר הרב בן ציון אפטר שה"חזון איש" דיבר עמו מדי פעם על כוחו וגדולתו של רביז"ל.. ובכל פעם נהג לומר לו: נו, אמור עוד איזה תורה מהרבי."

רבי אברהם מרדכי אלטר האדמו"ר מגור, לאחר שסיים סדר ליל הפסח נהג ללמוד בלקוטי מוהר"ן. רבי אהרן מבעלזא: "מעלתו של ספר זה (ליקו"מ) גבוה עד מאד.. הם (חסידי ברסלב) יהודים כשרים."

רבי אורי מסטרליסק, בשעה שאמר תורה על שולחנו הטהור אמר לעצמו: "אורי אורי איך תוכל דברי תורה כשהליקוטי מוהר"ן ישנו בעולם.."

הרב יצחק גלבך היה תלמיד ישיבת ברנוביץ של הגאון רבי אלחנן (תלמיד החפץ חיים), וסיפר שרבי אלחנן היה מעריץ את תלמידיו שהתקרבו לרבינו נחמןמברסלב.

רבי אליהו לאפיאן (על ספרי רביז"ל) "הן אלו הם ספרי מוסר האמיתיים."

רבי אליהו קלאצקין מלובלין: "לשבח את רבינו במעלת החכמה אין בזה אלא אפס קצהו כפי ערכו הנעלה והנשגב."

הרב דסלר ה"מכתב מאליהו", מביא בספריו הרבה מדברי רביז"ל. ובמכתב לבניו הוא מעודדם שילמדו בספרי רביז"ל כדי שיזכו ליראת שמים.

רבי אליעזר שולביץ (ראש ישיבת לאמז'א): "מי שמחפש אמת, בסוף מגיע לברסלב..."

רבי אפרים זלמן מרגליות מבראד ה"מטה אפרים": "איש קדוש מבין חידות.. יודע תעלומות. חכמה ושושן סודות..מפענח נעלמים.. מגלה רזים במקרא בתלמוד באגדות.. ודבריו עומדים ברומו של עולם.."

רבי ברוך ממעזבוז': "כפות רגליו גבוהים ונעלים יותר מראשם של אלו שדברו עליו..."

רבי ברוך סורוצקין (ראש ישיבת טלז): "חסידי ברסלב המה החסידים האמיתיים.."

רבי דוב ויידנפעלד הגאון מטשעבין: "רבינו היה העילוי של הרבי'ס" (האדמורים).

רבי דוד שפארבער אב"ד בראשוו: "בלקוטי הלכות (למוהרנ"ת) טמונים כל ספרי החסידות.."

רבי דוד יצחק אייזיק מסקאליא: "הוא היה קדוש ישראל"

רבי דוד משה מצ'ורטקוב, ה"לקוטי תפילות" שלו היה עבה מרוב דמעות..

רבי חיים מצאנז ה"דברי חיים" על הלקו"מ: הספר שלי עבור שבת.. עוד אמר "היום אין חסידות ואם בכל זאת אתה מחפש איזה חסידות לך לחסידי ברסלב"

האדמו"ר בעל "צמח צדיק" אמר: "אצל אבא (היינו רבי חיים מקאסוב בעל ה"תורת חיים") לא ירד ספר ליקו"מ מעל שולחנו.."

רבי חיים מקראסני תלמיד הבעש"ט: "את העקשנות דקדושה ראו עליו (על רביז"ל) כבר בימי ינקותו.."

רבי חיים סנוואני (מרבני תימן): "הלומד בספריו (של רביז"ל) ייווכח לראות שהמוסר שם הינו גדול ועצום ומפלח כחץ לבבות.." (והיה רבי חיים נוהג בשנותיו האחרונות לחלק לתלמידיו ספרי רביז"ל).

רבי חיים פאלאג'י הרבה לצטט מספרי רביז"ל וכן את ה"תיקון הכללי."

רבי חיים שמואלביץ (ראש ישיבת מיר): "על ידי זה (ספר ליקו"מ) נפתח המוח.." ואמר: "אנו עוסקים להקשות ולתרץ תוס'. והם (חסידי ברסלב) עוסקים בעבודה תמידית של "ליראה את ה' ולאהבה אותו כל הימים."

רבי אלעזר שפירא ממונקאטש ה"מנחת אלעזר" אמר: "כשכל העולם יתחילו ללמוד ולעיין ב"סיפורי מעשיות" (לרביז"ל) יבוא משיח צדקנו. וצוה להדפיס ספר "השתפכות הנפש."

רבי חיים מאיר האגער מויזניץ ה"אמרי חיים", הספר ליקו"מ לא ירד מעל שולחנו. ואמר: "זה ספר (סיפורי מעשיות) של הקבלה.."

רבי חנוך העניך מרדז'ין בעל התכלת אמר: "רבי נחמן, למה לא יחלקו עליכם שהרי לקטנים אתם מראים שהם קרובים להשם יתברך. ואילו לגדולים אתם מראים שהם עדיין רחוקים.. ובודאי הם יחלקו עליכם."

רבי יהודה הורוביץ מדז'יקוב שלח את תלמידיו אל חסידי ברסלב כדי שישמעו כיצד אומרים שם "למנצח מזמור" ו"מן המיצר" וכו' שקודם התקיעות.

רבי יהודה הורוביץ מסטעטשין: "הם (חסידי ברסלב) החסידים האמיתיים.."

רבי יהודה צדקה ראש ישיבת "פורת יוסף" סיפר על סטודנט שמילא פיו צחוק עם חבריו כשהראה להם מה שכתב רביז"ל ש"מי שיסתכל בספר הזה (ליקו"מ) בעין האמת בודאי יהיו נפתחין אצלו כל גידי קשיות לבבו ויהיה נעשה בעל תשובה גמור", ואותו סטודנט אמר לחבריו מבטיח אני לכם שאפילו שאתעמק בכל הספרים שלו, כדי להוציא עבודה יפה ולקבל ציון טוב לא אחזור בתשובה לעולם. ואכן הלה למד והעמיק בספרי רביז"ל ולאט לאט שינה דרכיו עד שנהיה בעל תשובה ועזב את האוניברסיטה. וסיים הרב צדקה את דבריו ואמר: "רואים אתם מה גדול כוחו של רבי נחמן מברסלב"!.

רבי יהודה לייב ה"שפת אמת" לפני פטירתו ביקש שיקריאו לפניו מספורי מעשיות לרביז"ל. ואמר כי בסיפור האחרון מרומזת הגאולה.

רבי יואל טייטלבאום מסאטמר: "רבי נחמן חזה ברוח קדשו את נסיונות דורינו בעניני אמונה.. ובזמננו אי אפשר להתחזק כי אם בספרי קודש אלו... כי בהם נמצאת האמונה האמיתיית." ואמר: "אי אפשר להיות יהודי כשר בלי ללמוד ספרי מוהר"ן מברסלב." ואמר: "בעל הליקוטי מוהר"ן היה מזוכך לגמרי לכן היה אצלו בחינת 'ויקנאו בו אחיו' הנאמר ביוסף הצדיק." ופעם התבטא: "רואים אצל האדמו"ר מברסלב יותר רוח הקודש מאשר אצל שאר הצדיקים.." ובאחת השבתות אמר: "מי יכול לחזקנו?! רק רבי נחמן יוכל לחזקנו במצב כזה."

רבי יחיאל יהושע מביאלה: "הוא (רביז"ל) הרבי לדור הזה."

רבי יעקב יצחק החוזה מלובלין: "הרב המאור הגדול... איש קדוש... מופת הדור.." ועל הספר ליקו"מ התבטא: "הדברים מאליהם יעידון ויגידון דברי אמת לאמיתו.. דברי אלוהים חיים."

רבי יעקב ישראל קנייבסקי הסטייפלר: "ספר זה (לקו"מ) מעורר אותי ליראת שמים. ואני רואה כי ביום שאיני לומד בספר זה חש אני חסרון ביראת שמים"

רבי יצחק מווארקי כשהביאו לו ספר ליקו"מ נתמלא שמחה עצומה ולבש השטריימל ויצא לקבל הספר "והיה אצלו כמו שמחת תורה."

רבי יצחק מאיר מגור ה"חידושי הרי"ם" לקח את הספר סיפורי מעשיות והתעסק בו וכשהגיע לסיפור שבע הקבצנים אמר: "עד כאן עוד הבנתי משהו. הלאה איני יודע כבר כלום.."

רבי ירוחם ליבוביך ה"חכמה ומוסר": "ספרי ברסלב הם אש ממש.."

רבי ישראל אבוחצירא: "הצדיקים הללו יוציאו את השכינה מהגלות.." עוד סיפר ה"בבא סאלי" כי בנו האדמו"ר רבי מאיר אבוחצירא נגלה אליו בחלום ואמר לאביו: "כל הצדיקים פה בשמים הולכים לשמוע תורה מרבי נחמן."

רבי ישראל אלתר מגור ה"בית ישראל": "בכל מקום שהם (חסידי ברסלב) הולכים רבם איתם, הם חיים ומחיים..

רבי ישראל מקוזניץ ה"עבודת ישראל": "איש חי רב פעלים מקבציאל המאור הגדול.. גדול מרבן שמו.." ועל ספר ליקו"מ : "דברי נפלאים .. ונורא הוא סביביו.. דברים ערבים נעימים.. חדודים עמוקים מאד.. איש לפי ערכו.. להם דומיה תהילה.. יקרים מפז ומפנינים.. וראויים להכניסם לפני ולפנים.."

רבי ישראל מאיר ה"חפץ חיים" אמר לאחד מתלמידיו: "אם הנך חפץ להתקרב לחסידות תתקרב לחסידי ברסלב היות והם שומרים את השו"ע, ומקיימים את הכתוב בו."

בנו של הח"ח נהג להתפלל עם חסידי ברסלב שבווארשא.

רבי יששכר דוב מודיסלאוו: "רואים בעינים שמכל החסידויות חסידי ברסלב נשארו אורגינאל כמו שהיה בימי יסוד החסידות". פעם שר דקות ארוכות את הניגון של חסידי ברסלב על "אם אין אני לי מי לי" בהתעוררות רבה ולאחר מכן אמר: "כפי שפלות הדור צריך כל אחד להיות ברסלבר חסיד."

רבי לוי יצחק מברדיטשוב רבן של כל ישראל אמר לתלמידו: "תאמין לי אם הייתי יודע שהעולם ישמעו בקולי, הייתי צועק בקול גדול מסוף העולם ועד סופו שכל מי שרוצה להיות איש כשר וצדיק ועובד ה' באמת, יהיה זהיר וזריז להתקרב להרב הקדוש רבי נחמן מברסלב.." עוד אמר: "איפה שיש משהו אמיתי וטוב חטף אותו רבי נחמן."

רבי מאיר אבוחצירא על שולחנו היו מונחים ספרי רביז"ל תמיד. פעם נתן לבתו את הספר "לקוטי עצות" ואמר לה: "כשתהיי זקוקה לעצה בכל ענין שהוא הביטי בספר הזה..."

רבי נחום מצ'רנוביל (היה תלמיד הבעש"ט) ה"מאור עינים": "הוא יפה עינים" ופעם כשראה את רביז"ל בימי נעוריו נבהל מעוצם היראה שהיה על פניו (של רביז"ל) ואמר ש"הכתוב "למען תהיה יראתו על פניכם" זה רואים אצלו בחוש."

רבי משה מרדכי מלעלוב: "בדף אחד מליקו"מ יש תמצית של הרבה דפים מספרי חב"ד." ואמר על מוהרנ"ת: "הוא היה בעל המוח הגדול ביותר בחסידות."

רבי צבי אריה מאליק, תלמיד המגיד הגדול: "אני ראיתיו ולא היה לי בו שום השגה.. וכפי הנראה צריכים כולנו להתבייש מפניו.. ומן המעט הוא לומר עליו "ויחכם מכל האדם."

רבי צדוק הכהן מלובלין כידוע כתב ביאורים לספר המידות של רביז"ל. ואמר: "הספר הזה הוא חיותי."

רבי שלום מושקוביץ משאץ: "כל דיבור ודיבור שיצא מפיו הקדוש (של רביז"ל) הוא עמוק עמוק מאד מאד.. מלא חכמה ומוסר ועצות נפלאות ונוראות לתכלית האדם עלי אדמות."

רבי שלמה מזויל סיפר שאביו הקדוש בא אליו בחלום ואמר לו: "בעולם העליון כשבא חסיד ברסלב נעשה רעש גדול. והם חשובים שם מאד.." וביקש שידוך לנכדו עם איזה חסיד ברסלב.

רבי שמעון, המשגיח דישיבת חכמי לובלין: "לקוטי מוהר"ן הוא פירוש על התיקוני הזוהר." ואמר: "רבי נחמן מברסלב היה אדם גדול נורא מאד."

רבי שמעון בצלאל אב"ד טארנא: "אור המאיר לארץ ולדרים.. פאר מקדושים.. משמח אלוהים ואנשים.."

רבי שניאור זלמן בעל ה"תניא": "אדם גדול מאד.. גבור מלחמה.."

חזרה לראשית הדףשבחים שאמר רבינו נחמן מברסלב על עצמו


(ואמר רבינו ז"ל שאף אחד לא זכה להשיג ממנו כי אם רבי נתן ורבי נפתלי שזכו להשיג ממנו מעט)

"אני אילן נאה ונפלא מאד עם ענפים נפלאים מאד ולמטה אני מונח בארץ ממש."

"חידוש כמוני לא היה ולא יהיה."

"עוד יאמרו בימים הבאים האח היה זה רבי נחמן, כי יתגעגעו מאד אחרי."

אמר: "אותי צריכים כל העולם.. אתם יודעים בעצמכם איך אתם צריכים אותי אלא אפילו כל הצדיקים צריכים אותי כי גם הם צריכים להחזיר אותם למוטב."

פעם היה הולך בביתו אנה ואנה כדרכו ואחז מטה בידו ואמר: "ומטה האלהים בידי" היינו שזכה לכבוש את בחירתו בשלימות.

אמר: " אני איש פלא ונשמתי הוא פלא גדול."

אמר שהשיג יחידה בתכלית מדרגה העליונה.

ואמר בזו הלשון: "אני סבא דסבין."

ואמר שלא התחיל לעשות שום דבר בעולם קודם שידע הסוד שיש בו.

ואמר מה שיהיה נעשה עמי איני יודע אבל זאת פעלתי אצל השי"ת שהגואל צדק יהיה מיוצאי חלצי.

אמר שהוא מרגיש צרות ישראל רח"ל קודם מכל הצדיקים, מחמת שאני יודע שפלותי באמת ומחמת זה אני יודע גודל מעלת קדושת ישראל כמה הם יקרים וגבוהים מאד כי הם נמשכים ונלקחים ממקום עליון ונורא ונשגב מאד על כן אני יודע הכל מקודם כנ"ל.

אמר בראש השנה: "יש לי ניגון לזמר לעתיד לבוא שהוא יהיה העולם הבא של כל הצדיקים והחסידים."

אמר: " כבר תמהתי על העולם שהיכן שנמצא איזה טוב אמיתי ראוי שיתקרב אלינו." ואמר שיודע שרשי התורה ממקום שהתורה הקדושה באה.

אמר: "אני קנקן חדש מלא ישן." גם נמצא בכתב ידו הקדושה "אני זקן שבקדושה וכו' שמגלה דברים דברים שכיסה עתיק יומין"

אמר שאם היה רוצה לגלות ולהראות היראה שלו לא היו יכולים לעמוד ארבע אמות סמוך לביתו אך הוא מעלים היראה שלו בכונה. ואמר: " אני אוצר של יראת שמים."

אמר: "השבתים ששובתים אצלי הם גדולים וטובים יותר משבעה פעמים תענית משבת לשבת:

אמר שהכח שהיה לדוד המלך ע"ה לומר שמונה פעמים אבשלום בני בני, ועל ידי זה העלה אותו משבעה מדורי גיהנם והכניסו לגן עדן כמו שאמרו חז"ל (סוטה) זה הכח יש לו (לרבי נחמן) גם כן שהוא יכול זאת גם כן להעלות בדיבורו בעלמא את האדם מכל השבעה מדורי גיהנם ולהכניסו בגן עדן.

אמר: "האש שלי תוקד עד שיבוא משיח."

אמר: "אני אין לי מה לעשות בזה העולם כלל.. רק באתי להעולם לקרב נפשות ישראל להשי"ת."

אמר: "אני נהר המטהר מכל הכתמים.. לעתיד יהיה כל העולם אנשי חסידי ברסלב."

אמר: "אני יכול עכשיו לומר כל חכמי ישראל דומין עלי כקליפת השום רק שאין לי החוץ. וחצי דבר איני רוצה לומר" (ועיין ברכות נח) .

אמר: כמה צלם אלוהים היו מונחים מרפש שאני הוצאתים מהרפש והטיט שהיו שם ועל ידי נתקרבו אליו יתברך בהתקרבות כזה שאין להם להתביש מצדיקים גדולים.

אמר: "העולם לא טעמו אותי כלום עדיין. אילו היו שומעים רק תורה אחת שאני אומר עם הניגון והריקוד שלה, היו כל העולם כולו מתבטלין בכלות הנפש.. אפילו חיות ועשבים וכל מה שיש בעולם מגודל עוצם התענוג המופלא והמופלג מאד מאד."

אמר שיודע כל הצדיקים שהיו מאדם הראשון עד עכשו מאיזה מקום היו ומאיזה מקום הם אומרים תורה ובאיזה מקום נשארו בעת הסתלקותם.

אמר אם היה הבעש"ט שומע תורתו היה גם כן חידוש גם אז.

אמר: "אפילו אם היה הבעש"ט והאריז"ל וכו' בעולם לא היה יכול להשתוות עמי."חזרה לראשית הדף