לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
3846795
לפני 8 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חכמי המזרח על הפרשה - נשא יום רביעי - פרשת נשא, חכמי המזרח, חכמי תימן, חכמי מרוקו, חכמי תוניס, חכמי עיראק, פרשת השבוע, חומש
01:19
נשא, יום ד´, כ"ח אייר, תשע"ד: | צפיות: 336 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: כ"א סיון תשע"ד

"חכמי המזרח על הפרשה - נשא יום רביעי"
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חכמי המזרח על הפרשה - נשא יום שלישי - פרשת נשא, חכמי המזרח, חכמי תימן, חכמי מרוקו, חכמי תוניס, חכמי עיראק, פרשת השבוע, חומש
01:29
נשא, יום ג´, כ"ז אייר, תשע"ד: | צפיות: 355 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: כ"א סיון תשע"ד

"חכמי המזרח על הפרשה - נשא יום שלישי"
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חכמי המזרח על הפרשה - נשא יום שני - פרשת נשא, חכמי המזרח, חכמי תימן, חכמי מרוקו, חכמי תוניס, חכמי עיראק, פרשת השבוע, חומש
01:08
נשא, יום ב´, כ"ו אייר, תשע"ד: | צפיות: 282 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: כ"א סיון תשע"ד

"חכמי המזרח על הפרשה - נשא יום שני"
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חכמי המזרח על הפרשה - נשא יום ראשון - פרשת נשא, חכמי המזרח, חכמי תימן, חכמי מרוקו, חכמי תוניס, חכמי עיראק, פרשת השבוע, חומש
01:04
נשא, יום א´, כ"ה אייר, תשע"ד: | צפיות: 315 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: כ"א סיון תשע"ד

"חכמי המזרח על הפרשה - נשא יום ראשון"
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חכמי המזרח על הפרשה - במדבר יום שישי - פרשת במדבר, חכמי המזרח, חכמי תימן, חכמי מרוקו, חכמי תוניס, חכמי עיראק, פרשת השבוע, חומש
02:08
במדבר, יום ו´, כ"ג אייר, תשע"ד: | צפיות: 398 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: ח' סיון תשע"ד

"חכמי המזרח על הפרשה - במדבר יום שישי"
"איש על דגלו באותות לבית אבותם, יחנו בני ישראל מנגד, סביב לאהל מועד יחנו". ´הבן איש חי´ בספרו ´אדרת אליהו´, מגלה מה היה חקוק על דגלי השבטים, ומבאר...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חכמי המזרח על הפרשה - במדבר יום חמישי - פרשת במדבר, חכמי המזרח, חכמי תימן, חכמי מרוקו, חכמי תוניס, חכמי עיראק, פרשת השבוע, חומש
02:20
במדבר, יום ה´, כ"ב אייר, תשע"ד: | צפיות: 411 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: ח' סיון תשע"ד

"חכמי המזרח על הפרשה - במדבר יום חמישי"
"איש על דגלו באותות לבית אבותם, יחנו בני ישראל מנגד, סביב לאהל מועד יחנו". ביאור של ´הבן איש חי´, מספרו ´בן איש חיל´ המדבר על מעלת מידת האחדות והצ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חכמי המזרח על הפרשה - במדבר יום רביעי - פרשת במדבר, חכמי המזרח, חכמי תימן, חכמי מרוקו, חכמי תוניס, חכמי עיראק, פרשת השבוע, חומש
02:52
במדבר, יום ד´, כ"א אייר, תשע"ד: | צפיות: 393 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: ח' סיון תשע"ד

"חכמי המזרח על הפרשה - במדבר יום רביעי"
פירוש על פי ספר ´וישא יעקב´, לרבי יעקב שמואל אלמליח, על הפסוק "ונשיא לבני גד, אליאסף בן רעואל" המסביר מדוע בפרשתנו כתוב "אליאסף בן רעואל" ובפרשת &ac...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חכמי המזרח על הפרשה - במדבר יום שלישי - פרשת במדבר, חכמי המזרח, חכמי תימן, חכמי מרוקו, חכמי תוניס, חכמי עיראק, פרשת השבוע, חומש
01:40
במדבר, יום ג´, כ´ אייר, תשע"ד: | צפיות: 320 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: ח' סיון תשע"ד

"חכמי המזרח על הפרשה - במדבר יום שלישי"
רבי אליהו דוויק הכהן בספרו ´ברכת אליהו´, מפרש פירוש על שמו של נשיא בני גד "אליאסף בן רעואל", כיצד שמו מרמז על מעלתו.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חכמי המזרח על הפרשה - במדבר יום שני - פרשת במדבר, חכמי המזרח, חכמי תימן, חכמי מרוקו, חכמי תוניס, חכמי עיראק, פרשת השבוע, חומש
01:53
במדבר, יום ב´, י"ט אייר, תשע"ד: | צפיות: 338 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: ח' סיון תשע"ד

"חכמי המזרח על הפרשה - במדבר יום שני"
"שאו, את ראש כל עדת בני ישראל, למשפחתם, לבית אבתם במספר שמות, כל זכר לגלגלתם". רבי עובדיה הדאיה זצ"ל, בספרו ´שלום עבדו´, מציב ג´ קושיות על הפסוק, ו...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חכמי המזרח על הפרשה - במדבר יום ראשון - פרשת במדבר, חכמי המזרח, חכמי תימן, חכמי מרוקו, חכמי תוניס, חכמי עיראק, פרשת השבוע, חומש
01:50
במדבר, יום א´, י"ח אייר, תשע"ד: | צפיות: 329 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: ח' סיון תשע"ד

"חכמי המזרח על הפרשה - במדבר יום ראשון"
רבי יהודה לוי פטאל, מלמד אותנו בספרו ´ויאמר אברהם´, חלק ב´, כמה חשוב לדבר טוב על בר ישראל, ומעלת דברי המליצה והסנגוריה על כל אחד ואחד. על פי הפסוק "שאו, את ר...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035