ברסלב - רבי נחמן מברסלב
רבי נחמן מברסלב  - חגי ישראל - ברסלב שיעורי תורה חוק נתן - לימוד יומי בספר הקדוש חק נתן - ברסלב אלבום תמונות - תמונות ראש הישיבה ואלפי תמונות צדיקים תולדות ברסלב - תולדות רבי נחמן מברסלב זל ותלמידיו הקדושים ברכות מהרב - רבי יוסף שובלי שליט"א צור קשר - ישיבת תיקון המידות דחסידי ברסלב Breslev english site
ספרים וישועות על הרשב"י

 

ברסלב מידות - תרומות - תרומה לישיבה


רבי שמעון בר יוחאי - חזרה לדף התפריט

מעשיות ונפלאות מהרשב"י - ספרים וישועות על הרשב"ילחצו וצפו בתלת מימד באתר לג בעומר!

לצפייה בתלת מימד לחצו כאן - לג בעומר - מעשיות ונפלאות מרבי שמעון בר יוחאי

רבות ונצורות גדולתו ומעלתו של התנא האלקי, רבי שמעון בר יוחאי, הרשב"י. ולמען נכיר קצת קצהו, לימוד תורתו, ישועות וניסים אשר פעל עם הבריות, וכו', מובאים כאן קבצים לצפייה, ובהם ב"ה פירוט רב על הרשב"י. ויהי רצון שנזכה להתחזק באמונת חכמים באמת לאמיתו, ולהכלל בהם, וללכת בתורתם ועצותיהם הקדושות, כפי אשר הורו אותנו ועד ימינו אנו. ואם יאמרו שעוד בחייו היה הרשב"י נשגב ומרומם ללא ערך, אז בוודאי וקל וחומר במיתתו, שהרי הצדיקים במיתתן קרויים חיים, וממשיכים ועולים לעולמות ומעלות והשגות נוראות ונשגבות ללא שיעור כלל וכלל. בעזהי"ת נתעורר אנחנו כולנו להרבות ולהשתטח על ציון הרשב"י הקדוש, ולזעוק ולפרש שיחתנו לשם יתברך, ולבקש מהצדיק שירחם עלינו ויושיע אותנו, ובפרט שנזכה לעשות זאת ביומא דהילולא בל"ג בעומר, אכי"ר.

1. ספר "הילולא דרשב"י" - מכיל בתוכו אוצרות נפלאים ממאמרים נפלאים ומיום ל"ג בעומר, עם לימוד בזוהר הקדוש, וכן תולדות חייו של הרשב"י, סיפורי ניסים, ותפילות.לחץ לצפייה

2. ספר הסוקר את תולדות רבי שמעון בר יוחאי, ומכיל סיפורים ומעשיות רבות.לחץ לצפייה