ברסלב - רבי נחמן מברסלב
רבי נחמן מברסלב  - חגי ישראל - ברסלב שיעורי תורה חוק נתן - לימוד יומי בספר הקדוש חק נתן - ברסלב אלבום תמונות - תמונות ראש הישיבה ואלפי תמונות צדיקים תולדות ברסלב - תולדות רבי נחמן מברסלב זל ותלמידיו הקדושים ברכות מהרב - רבי יוסף שובלי שליט"א צור קשר - ישיבת תיקון המידות דחסידי ברסלב Breslev english site
הילולת רביז"ל בקהילתו הקדושה של הרה"ג רבי יוסף שובלי שליט"א - הילולת רבי נחמן מברסלב
חזרה לדף הבית - חגים - רבי נחמן מברסלב - ברסלב

 

ברסלב מידות - תרומות - תרומה לישיבה


הילולת רבי נחמן מברסלב תשע"ב


תקציר ההילולה - הילולת רביז"ל בקהילתו הקדושה של הרה"ג רבי יוסף שובלי שליט"א

הילולת רבי נחמן מברסלב בקהילתו הקדושה של הרה"ג רבי יוסף שובלי שליט"א:
ההילולה התקיימה ברב פאר והדר במירון בסוכה רחבת ידיים כאשר הסעודה היתה כיד המלך וכל דיכפין ייתי וייכל, את ההילולה הנעים אומן הקלייזמרים הצפתי דובל'ה זילברמן ולהקתו.
בהילולה הוצאת "נצחתי ואנצח" השיקו את הספר "אנשי הצדיק" חלק ג' שרבים ציפו לו, בו פרקים מרתקים על תקופת העובדים באומן ואנ"ש דפולין וכל הקירוב הנורא שהתחולל שם. לחץ כאן: דף הספר "אנשי הצדיק"
לאחר כשעתיים מתחילת הילולה הגיע ראש הישיבה הרה"ג רבי יוסף שובלי שליט"א, לא התמהמה הרבה ופתח בדברים, (הדברים נכתבו בזריזות ובקיצור נמרץ)
את שיחתו יסד על "חכמה ובינה" סימן ל"ט, שיחות הר"ן סימן ר"ב, "גלגולי נשמות" לרמ"ע מפאנו, ספר מלכים פרק ט"ו, גמרא גיטין דף נ"ח. גמרא חולין דף ק"ט:
הרב פתח את דבריו מתוך הספר "כוכבי אור" - (חכמה ובינה סימן ל"ט) עיקר המלחמה בעמלק באיתגליא היא על ידי התלמיד - יהושע ולאו דווקא של הצדיק האמיתי – משה, וכך גם רבי נתן, התלמיד האמיתי של רבנו הקדוש, שלחם כל מלחמותיו ועבר כל מה שעבר במחלוקות הגדולות שהיו עליו שהיו יותר גדולות מהמחלוקת על רבנו. וכן מלחמותיו בעמלק - אלו החיזוקים שמחזק הנפשות האומללות הנחלשות ע"י עמלק. ובעניין דביקותו של רבי נתן ברביז"ל עד כדי שזכה להכלל ברבנו ולהפוך לעצמותו ומהותו כביכול.
את תחילת שיחתו העמוקה יסד הרב על שיחות הר"ן (סימן רי"ב) שאמר רביז"ל "'הלכה כרב נחמן בדיני' (כתובות י"ג.), היינו לענין המתנגדים שחלקו עליו בודאי הלכה כמותו, כי הלכה כרב נחמן בדיני, כי דיני הוא לשון מחלוקת...." בזה רמז רביז"ל על עצמו שהוא רב נחמן מהגמרא - והלכה כרב נחמן...
אחר כך פתח הרב ספר "גלגולי נשמות" לרמ"ע מפאנו ז"ל והסביר: "מעכא אמו של המלך אסא שהתאוותה לדברים אסורים התגלגלה ב-ילתא אשת רב נחמן מהגמרא, על כן ביקשה ילתא מבעלה רב נחמן לאכול בשר בחלב שהוא דבר איסור, והביא לה כחל שטעמו כטעם בשר עם חלב, ובזה תיקן את נשמתה של מעכא.
אח"כ פתח גמרא גיטין נ"ח. במעשה צפנת בת פניאל כהן גדול שהכל היו צופים ביופיה. ונשבתה על ידי נכרי שהתעלל בה כל הלילה, ולמחר הלבישה בשבעה חלוקים והוציאה למוכרה, בא אדם מכוער ואמר לו הראה לי את יופיה... אח"כ הפשיטה ששה חלוקים ובשביעי קרעתם והתפלשה באפר ואמרה ריבונו של עולם... והסביר עפ"י גלגולי נשמות לרמ"ע שגם היא תיקונה של מעכה בת תלמי. אח"כ פתח בגמרא חולין ק"ט: במעשה ילתא ורב נחמן, הנ"ל והסבירו לעניין עבודת ה'.
וסיכם הרב את שיחתו: "זה היה רבנו הקדוש "רב נחמן בדיני", הוא אותו רב נחמן מהתלמוד שנתן לאשתו לטעום טעם של איסור בהיתר, כך גם רבנו הקדוש לימד אותנו שאפשר לחיות בעולם הזה ולטעום ממנו, אך בכשרות ולהיות עובדי השם. האדם יכול לטעום מכל מטעמי ומנעמי החיים אבל הכל על פי הדין וההלכה, ועפ"י האמת האמיתית. רבנו הקדוש מגלה את היופי והייחודיות של נשמות ישראל ומלמד אותנו שאפשר להיות אנשים פשוטים שחיים ועוסקים בזה העולם, ויחד עם זאת להיות עובדי השם נוראים שכלל לא מרגישים את העוה"ז, וכך היו מרבית גדולי אנ"ש ז"ל שהיו אנשי משא ומתן ועוסקים בעניני עלמא, אך היו צדיקים עובדי ה' מופלגים שלא היתה בהם השגה כלל.

וכך בהקשר לגמרא על צפנת בת פניאל - שזו היא כנסת ישראל, ובא השבאי - שהוא יצר הרע, למכור את נשמות ישראל, ואף על פי שמפשיטן מכל הלבושין דהיינו מכל התורה והמצוות, עד שמגיעים עד עפר עד שאול תחתיות, גם אז מוצא רבנו הקדוש את היופי והפאר של ישראל, ומראה לבורא עולם שאעפ"י שהם ללא הלבושין ונמצאים בשאול תחתיות, כמה יופי יש בהם ולא מאבדין את יופים אף פעם. וזו הדרך שלימד רבנו ז"ל את מוהרנ"ת שהוא בחינת יהושע בחינת "יקומון "הקיצו "ורננו "שכני "עפר, שכל ענינו עם הנשמות שמונחים בשאול תחתיות ותחתיו, וקישר הרב דבריו חזרה לענין שהתחיל לדבר ממנו בספר ב"כוכבי אור". והסביר הענין על פי "גלגולי נשמות" וקצרה היריעה...

לדף שיעורי תורה לחץ כאן: שיעורי תורה.

רבי נחמן מברסלב

תקציר ההילולה - חזרה לראשית הדף - תקציר הילולת רבי נחמן מברסלב חזרה לדף הבית - חגים - רבי נחמן מברסלב - ברסלב