רבי נחמן מברסלב - חגי ישראל - ברסלב שיעורי תורה חוק נתן - לימוד יומי בספר הקדוש חק נתן - ברסלב אלבום תמונות - תמונות ראש הישיבה ואלפי תמונות צדיקים תולדות ברסלב - תולדות רבי נחמן מברסלב זל ותלמידיו הקדושים ברכות מהרב - רבי יוסף שובלי שליט"א צור קשר - ישיבת תיקון המידות דחסידי ברסלב Breslev english site
אנשי הצדיק - הוצאת ניצחתי ואנצח - תולדות חסידי רבי נחמן מברסלב

"מי שמספר מעשיות מצדיקים, הקדוש ברוך הוא עושה לו חסד".
(ספר המידות, סימן קע"ד)


"אנשי הצדיק"


לחצו כאן וצפו בתלת מימד בספר אנשי הצדיק תולדות תלמידי רבי נחמן מברסלב!!!

סידרת הספרים המופלאה "אנשי הצדיק"

סיפור תולדותיהם ומעשיהם של גדולי צדיקי ברסלב מסודרים לפי דורותיהם שנותיהם וזמניהם בסדר נפלא ומרתק. בזה הספר תוכלו לקרוא על תולדות חסידי רבנו הקדוש והנורא רבי נחמן מברסלב לדורותיהם.

אמר רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב זי"ע:

"כי הצדיק בעצמו אי אפשר להשיגו, כי אין בו שום תפיסה, כי הוא למעלה משכלו. רק על ידי אנשיו המקורבין אליו יוכל להבין מעלת הצדיק. כי על ידי שרואין אנשיו, שהם אנשי מעשה יראים ושלמים, ובהם יש להם תפיסה והשגה, כי העולם אינם רחוקים עדין מהם כל כך כמו מהצדיק עצמו, על כן מי שרוצה האמת אפשר לו לידע מעלת הצדיק על ידי אנשיו". (ליקוטי מוהר"ן, תורה קמ)

להקדמה ופתיחה לספר לחץ כאן

חלק א'

הספר הראשון מחולק לב' חלקים חלק א תולדות חייהם של תלמידי רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב ז"ל, חלק ב' תולדות חייהם של תלמידי מוהרנ"ת (רבי נתן מברסלב), תלמידו המובהק וממשיך דרכו של רבנו הקדוש ז"ל

חלק ראשון של הספר - דור שני - תלמידי רבנו ז"ל

לפתיחה והקדמה של חלק תלמידי רבנו ז"ל לחץ כאן

פירוט אנ"ש המסופר אודותם בחלק זה:
 • רבי שמעון ב''ר בער מקרימנשטוק ז"ל
 • רבי חייקל חזן ז''ל
 • רבי יחיאל צבי ז''ל
 • רבי יקותיאל יהודה ''המגיד מטרוביץ'' ז''ל
 • רבי דב בער מטשעהרין
 • רבי שמואל אייזיק מדאשיב
 • רבי יצחק סגל - חתן המגיד ז''ל
 • רבי אהרן אבד''ק ברסלב ז''ל
 • רבי נפתלי וינברג מנעמירוב ז''ל
 • רבי שמואל שפילבאנד מטעפליק ז''ל
 • רבי מרדכי ''הדיין מטעפליק'' ז''ל
 • רבי יצחק לייב מטעפליק ז''ל
 • רבי יצחק אייזיק ז''ל
 • חלק שני של הספר: דור שלישי - תלמידי מוהרנ"ת ז"ל

  לפתיחה והקדמה של חלק תלמידי מוהרנ"ת ז"ל לחץ כאן

  פירוט אנ"ש המסופר אודותם בחלק זה:
 • רבי נחמן הלוי חזן מטולטשין ז''ל
 • רבי יצחק שטרנהרץ ז''ל
 • רבי אפרים ב''ר נפתלי ז''ל
 • רבי נתן בן רבי לייבלי (יהודה) מטבריה ז''ל
 • רבי עוזר מאומן ז''ל
 • רבי משה ברסלבר ז''ל
 • רבי פנחס יהושע מטשעהרין ז''ל
 • רבי הירש לייב אבד''ק ברסלב ז''ל
 • רבי אברהם בער'ניו ז''ל
 • רבי נחמן אבד''ק טשעהרין ז''ל
 • חלק ב'

  ספר שני בו מסופר אודות תלמידיו הקדושים של גאון עוזנו מוהרנ"ת ז"ל

  דור רביעי – תלמידי תלמידיו של מוהרנ"ת ז"ל

  לפתיחה והקדמה של חלק תלמידי תלמידיו של מוהרנ"ת ז"ל לחץ כאן

  פירוט אנ"ש המסופר אודותם בחלק זה:
 • רבי אברהם ב"ר נחמן הלוי חזן ז"ל
 • רבי אלטער טעפליקר ז"ל
 • רבי סענדר טרהוויצער ז"ל
 • רבי דוד צבי שטרנהארץ ז"ל
 • רבי יחיאל מיכל שטרנהארץ ז"ל
 • רבי פינחס קיבליטשער ז"ל
 • רבי אהרן קיבליטשער ז"ל
 • רבי אברהם סופר שטערנהארץ ז"ל
 • רבי שמשון בארסקי ז"ל
 • רבי אליקים געצ'יל ליובאוונא ז"ל
 • רבי ישראל הלפרין מקארדון ז"ל
 • חלק ג'

  ספר שלישי בו מסופר אודות חבורת העובדים המופלאה באומן, ואנשי שלומינו בפולין

  קטע מרתק מתוך הספר "אנשי הצדיק" חלק ג' "תפילה תחת מבול של פצצות"

  דור חמישי - תקופת העובדים באומן ואנ"ש דפולין

  לפתיחה והקדמה של חלק אנ"ש דפולין לחץ כאן

  פירוט אנ"ש המסופר אודותם בחלק זה:
 • רבי מתתיהו ברז'בסקי הכהן זצ"ל הי"ד
 • 'העובדים' באומן
 • בפתח השער - פתיחה לחלק 'אנ"ש דפולין'
 • רבי יצחק ברייטער זצ"ל הי"ד
 • רבי אהרן לייב (יהודה) ציגלמאן זצ"ל הי"ד
 • רבי מרדכי מסוקולוב זצ"ל הי"ד
 • רבי יצחק מאוטוואצק זצ"ל הי"ד
 • רבי אפרים צבי קרקובסקי מפשדבוז' זצ"ל
 • רבי בן־ציון חיים ארבסטמן זצ"ל
 • קבוץ ראש־השנה בלובלין

 • לפירוט כל שמות אנשי שלומינו ז"ל ולבהח"ל שליט"א המוזכרים בספר לחץ כאן

  לעץ (אילן) יוחסין של תלמידי רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב זי"ע
  המוזכרים בסדרת "אנשי הצדיק" לחץ כאן

  הסיפורים, מלוקטים ובנויים על־פי ספרים, קונטרסים ובטאונים רבים ומפוזרים, שבחלקם ורובם לא נמצאים כיום בהישג יד. להלן רשימתם:


 • 'חיי מוהר"ן'
 • 'שבחי הר"ן'
 • 'ימי מוהרנ"ת'
 • 'עלים לתרופה'
 • 'ספורים ומשלים'
 • 'פרפראות לחכמה'
 • 'באור הלקוטים'
 • 'כוכבי אור' - אנשי מוהר"ן
 • 'כוכבי אור' - שיחות וספורים
 • 'כוכבי אור' - ספורים נפלאים
 • 'אבני"ה ברזל'
 • 'ימי התלאות'
 • 'רנת ציון'
 • 'טובות זכרונות'
 • 'נוה צדיקים'
 • 'יקרא דחיי'
 • 'שיח שרפי קדש' (ח' כרכים)
 • 'אוצר יראת שמים', (ט' כרכים)
 • 'ספורים ירושלמים', (ה' כרכים)
 • 'דבורי אמונה', (ד' כרכים)
 • 'שארית ישראל', (מכתבי אנשי־שלומינו)
 • 'אור צדיקים', (מכתבי אנשי־שלומינו)
 • 'נתיבות צדיק', (מכתבי אנשי־שלומינו)
 • 'אמונת אומן', (מכתבי אנשי־שלומינו)
 • 'נחלי אמונה', (מכתבי אנשי־שלומינו)
 • 'נעימות נצח', (מכתבי אנשי־שלומינו)
 • 'מי הנחל', (מכתבי רבי אלטר מטעפליק ז"ל)
 • 'רנת ציון', (מכתבי רבי אברהם שטרנהארץ ז"ל)
 • 'ענג שבת', (מכתבי רבי אפרימ'ל מפשדבוז' ז"ל)
 • 'תמימי דרך', (מכתבי רבי לוי יצחק בנדר ז"ל)
 • 'גדולי הנחל'
 • 'שארית יצחק'
 • 'מבועי הנחל'
 • 'כפתור ופרח'
 • 'ימי שמואל'
 • 'באש ובמים'
 • 'איש חסידיך'
 • 'שיח צדיקים'
 • 'שבחו של צדיק'
 • 'מאחורי הפרגוד'
 • 'כך נפרצה הדרך'
 • 'ונכתב בספר'
 • 'ירחון מאור הנחל'
 • 'ירחון ברסלב'
 • 'הקלויז'
 • מכתבי רבי אברהם סופר שטערנהארץ ז"ל, (כתב יד)
 • מכתבי גדליה קעניג ז"ל, (כתב יד)
 • כתב יד מאנשי־שלומנו
 • 'עדיות מפי זקנים'
 • 'שיחות רבי לוי יצחק ז"ל מקלטות'
 • ועוד ספרי חסידות שונים


 • "סיפורי מעשיות מצדיקים. דהינו שמספרין מה שנעשה עמהם, ואת כל הגדולות אשר עשו, הוא דבר גדול מאוד ועל ידי זה נטהר מחשבתו, ועל ידי זה ממתיק הדינים וניצול מכל הצרות". (ליקוטי עצות, צדיק סימן פ"ט)


  ברסלב מידות - חדשות

  השיעורים הנפלאים שעודכנו השבוע לצפייה ישירה ולהאזנה

  "יהדות זו אחריות"
  "כחו של יצחק"
  "מתאבק בעפר"
  "חיזוק בשמחה"
  לדף שיעורי תורה לחץ כאן: שיעורי תורה.

  חדש! ערוצים יומיים חדשים על הפרשה

  הוספו ערוצים חדשים לשיעורי התורה על פרשת השבוע! פרשת השבוע בהשקפת ברסלב, חידושים מרבני חבד, דברי מוסר לאור הפרשה מהחפץ חיים, ביאורים מחכמי המזרח ועוד צפויים לעלות בקרוב! הכנסו לדף שיעורי התורה

  ´תומר דבורה´ בסדר חודשי לצפייה/שמיעה

  ספר המוסר הענק ´תומר דבורה´ לרבי משה קורדווירו (הרמ"ק) מסודר ב-30 שיעורים קצרים (2-5 דק´) הניתנים להורדה לצפייה/שמיעה לסיום הספר תוך חודש ימים.
  הכנסו לערוץ תומר דבורה: הכנסו והורידו את ספר המוסר ´תומר דבורה´ לרמ"ק

  עדכונים בגלריית "נווה צדיקים" - גלריית סרטונים של גדולי ישראל

  עדכון אחרון:

  "החלבן" רבי חיים כהן שליט"א: לחץ כאן לצפייה בסרטון

  רבי לוי נחמני זצוק"ל: לחץ כאן לצפייה בסרטון

  רבי ציון ברכה זצוק"ל: לחץ כאן לצפייה בסרטון

  רבי משה טייטלבוים מסטמאר זצ"ל: לחץ כאן לצפייה בסרטון

  האדמו"ר מסדיגורא זצ"ל - רבי מרדכי שלום יוסף פרידמאן: לחץ כאן לצפייה בסרטון

  האדמו"ר רבי יצחק מפשווארסק זצ"ל: לחץ כאן לצפייה בסרטון

  לחץ כאן לכניסה לגלרייה: סרטונים של גדולי ישראל.

  הרשמה לקבלת עדכונים שוטפים!

  לחצו כאן לדף שיעורי תורה להרשם!

  סדר יום לכל חסיד ברסלב

  סדר יום ייחודי (לכל חסיד ברסלב) שתיקן הצדיק רבי יצחק ברייטער זצ"ל הי"ד - סעיפים לסדר יומו של היהודי עפ"י דעת רבי נחמן מברסלב זי"ע לזכות לתיקון אמיתי בעלום הזה ולחיי העולם הבא.
  לחץ כאן לסדר היום!

  לדף כל החדשות לחץ כאן
  חנות ברסלב - כנס לחנות תשמישי קדושה

  ערוץ התורה on Google+ - ערוץ התורה בגוגל פלוס

  ברסלב סרטונים חוק נתן תמונות צדיקים הישיבה הוצאת ספרים תולדות ברסלב ברכות רבי נחמן מברסלב שיעורי תורה תורה   כל הזכויות שמורות © 2005