ברסלב - רבי נחמן מברסלב
רבי נחמן מברסלב  - חגי ישראל - ברסלב שיעורי תורה חוק נתן - לימוד יומי בספר הקדוש חק נתן - ברסלב אלבום תמונות - תמונות ראש הישיבה ואלפי תמונות צדיקים תולדות ברסלב - תולדות רבי נחמן מברסלב זל ותלמידיו הקדושים ברכות מהרב - רבי יוסף שובלי שליט"א צור קשר - ישיבת תיקון המידות דחסידי ברסלב Breslev english site
לקוטי עצות ליום כיפור


פדיון כפרות לתשרי שיעורים חדשים לקראת תשס"ו


חזרה לדף התפריט

לקוטי עצות - מועדי ה' יום כפורא יום - כפור הוא כלליות כל הימים, והוא מחיה כל הימים, והוא מכניע הלב לדבק כל הרצונות להשם יתברך לבד; ועל - ידי - זה נתבטל כל מיני מחלוקות בגשמיות ורוחניות ונעשה שלום, ועל - ידי - זה נמשך ששון ושמחה.

ב יום - כפור הוא גמר תקון החותם דקדשה, שהוא בחינת תקון הברית (עיין לעיל בר"ה, אות ט).

ג כפי ה'סלח נא' שפועלין ביום - הכפורים כן זוכין לקדשת חנכה, שהוא בחינת חנכת הבית המקדש (ועיין חנוכה אות ד).

ד מה שקורין מחרת יום - כפור שם ה', כי אז אחר יום - הכפורים הוא עקר הגדלת שמו יתברך, על - ידי שביום - כפור נתרצה השם יתברך לישראל וסולח להם עונותיהם, ועל - ידי - זה ממילא הם נצולים מכל הענשים ומכל הגזרות, שעל - ידי - זה עקר הגדלת שמו יתברך (עיין בפנים).