ברסלב

רבי נחמן מברסלב זי"ע נין ונכד לצדיק הקדוש אור שבעת הימים רבי ישראל בעל שם טוב זי"ע. בשנת תקל"ב ירד לעולם אור גדול, נשמתו הטהורה והזכה של רבנו הקדוש. לאחר שהתגברה הסתרה גדולה בעולם וציפורני המינים והאפיקורסים התחילו לאיים על עם ישראל, והצרות והגזרות התחילו לרדוף את עם ישראל, רחם השם יתברך על עמו והוריד לעולם את נשמתו הנוראה והגדולה של רבנו הקדוש אשר לא היתה כמותה מאז בריאת העולם. כדי שיחזק את ישראל ויעודד ויקיץ ויחדש ויחיה וירפא, ויתן רוח חדשה בעם ישראל: רבנו הקדוש רבי נחמן מ ברסלב נולד בעיר מעז'בוז' שבאוקראינה, בבית רבי ישראל בעל שם טוב ב-א' ניסן תקל"ב. בעודו רך בשנים עסק בפרישות מהעולם הזה, בתעניות, וסיגופים, טבילות בנהרות קפואים, תפילות, צעקות, זעקות, שוועות בבכיות עצומות להשם יתברך בהתבודדויות של שעות ארוכות ביערות הקפואים של אוקראינה, דבק רק בהשם יתברך תדיר ללא הפסקה, למד ביגיעה והתמדה את כל התורה, נביאים, כתובים, מדרשים, גמרות, זוהר, ספרי קבלה ועוד ספרים רבים כמה וכמה פעמים הלוך וחזור, עד שרכש בקיעות עצומה בכל חלקי התורה הקדושה. וכל זה בהיותו עד גיל ששה שנים בלבד, כל מעשיו אלו היה מסתיר מבני אדם בחכמה נפלאה, תחת הסתרה של ילד שובב, וזאת כדי שלא יידעו ויכירו ממעלותיו ומדרגותיו הנשגבות.

שנת תקמ"ה:

רבי נחמן מ ברסלב התחתן בגיל שלוש עשרה ועבר לגור בבית חמיו בעיירה אוסיטין שליד מדוודיבקא, שם התעלה במעלותיו בעבודת השם, והתחילו להתקרב אליו כבר תלמידים רבים. העיד על עצמו שבעודו נער בן שלוש עשרה בלבד עלה והתעלה ממעלת סבו הקדוש רבי ישראל בעל שם טוב שהיה גדול הצדיקים בדורות שלפניו.

שנת תק"ן:

עבר רבי נחמן מ ברסלב לעיר במדוודיבקא, והוא בן שמונה עשרה. שם הגיע למעלות רמות בעבודת השם להפליא ללא שיעור והיה עוסק בתיקון נשמות נפטרים. שם החלה להתגלות גדולתו הנוראה, והתחיל להנהיג כבר עדה והיה לאדמו"ר מפורסם. במדוודיבקא התקרבו אליו רבים ובפרט צדיקים גדולים ענקי רוח אשר נהפכו לתלמידיו, עקב שראו בו גדולות מיוחדות שלא ראו בצדיקים אחרים והוא בן שמונה עשרה שנים בלבד. צדיקי הדור העידו עליו שהוא חידוש נפלא שאין כדוגמתו. רבי צבי אריה מאליק שהיה מגדולי הדור העיד על רבנו הקדוש שמרוב גדלותו אין בו השגה כלל, ואין יודעים ממנו כלל, ואמר שכל צדיקי הדור צריכים להתבייש מפניו. וכן רבנו הקדוש