לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
3846797
לפני 8 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שני פרשת שלח לך - פרשת שלח לך, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי מאיר יחיאל הלוי הולשטוק מאוסטרובצה, הגאון מאוסטרובצה, מרים, מרגלים, ענווה, קל וחומר, לימוד
03:56
פרשת שלח לך, יום ב´, י"ח סיון, תשע"ג: | צפיות: 608 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ' סיון תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שני פרשת שלח לך"
ביאורו של האדמו"ר מאוסטרובצה זצ"ל, מדוע נסמכה פרשת מרגלים לפרשת מרים.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת שלח לך - פרשת שלח לך, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי השיל מקראקא, חנוכת התורה, רש"י, מרים, מרגלים, יסורין של אהבה, מסכת ברכות, נגעים, צרעת
02:49
פרשת שלח לך, יום א´, י"ז סיון, תשע"ג: | צפיות: 561 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ' סיון תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת שלח לך"
דיוק נהדר של רבי העשיל מקראקא זצ"ל על דברי רש"י - "למה נסמכה פרשת מרגלים לפרשת מרים, לפי שלקתה על עסקי דבה שדברה באחיה, ורשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר" - מדוע כת...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת בהעלתך - פרשת בהעלתך, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי השיל מקראקא, חנוכת התורה, מרים, אהרון, ציפורה, האישה הכושית, והאיש משה ענו, א´ זעירא
02:20
פרשת בהעלתך, יום ו´, ט"ו סיון, תשע"ג: | צפיות: 484 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ז סיון תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת בהעלתך"
ביאורו של רבי העשיל מקראקא זצ"ל לכך שהתורה ענתה לאחר דברי מרים על משה כי ´האיש משה ענו´ בכדי לחזק אחת משתי שיטות שבמדרש.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת בהעלתך - פרשת בהעלתך, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, דברי אברהם, מרים, אהרון, ציפורה, האישה הכושית, אלדד ומידד
03:19
פרשת בהעלתך, יום ה´, י"ד סיון, תשע"ג: | צפיות: 533 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ז סיון תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת בהעלתך"
ביאורו של ה´דברי אברהם´ זצ"ל, מדוע דיברו אהרון ומרים על האישה הכושית אשר לקח משה בפרשה זאת ולא כאשר לקחה עוד לפני יציאת מצרים.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת בהעלתך - פרשת בהעלתך, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי יהונתן אייבשיץ, טללי אורות, אלדד ומידד, המקנא אתה לי, תחיית המתים, מתי מדבר
03:09
פרשת בהעלתך, יום ד´, י"ג סיון, תשע"ג: | צפיות: 544 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ז סיון תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת בהעלתך"
ביאורו של רבי יהונתן אייבשיץ זצ"ל בעניין התרעמותו של יהושע על התנבאות אלדד ומידד, ותחיית המתים.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת בהעלתך - פרשת בהעלתך, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי שאול מאמסטרדם, בנין אריאל, יתרו, חובב
03:13
פרשת בהעלתך, יום ג´, י"ב סיון, תשע"ג: | צפיות: 591 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ז סיון תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת בהעלתך"
ביאורו של ה´בנין אריאל´ זצ"ל, מדוע ביקש משה מיתרו שיסע איתם, לאחר שכבר נכתב שבני ישראל התחילו לנסוע.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שני פרשת בהעלתך - פרשת בהעלתך, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי יהונתן אייבשיץ, תפארת יהונתן, רש"י, מי יאכילנו בשר, בשר שלמים
01:40
פרשת בהעלתך, יום ב´, י"א סיון, תשע"ג: | צפיות: 596 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ד סיון תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שני פרשת בהעלתך"
ביאורו של רבי יהונתן אייבשיץ זצ"ל על הפסוק "מי יאכילנו בשר".
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת בהעלתך - פרשת בהעלתך, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רש"י, רשי, חלקי אבנים, מן, פרנסה
02:03
פרשת בהעלתך, יום א´, י´ סיון, תשע"ג: | צפיות: 598 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ד סיון תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת בהעלתך"
ביאור יפה על הפסוק "...אשר נאכל במצרים חינם" בעניין הפרנסה.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת נשא - פרשת נשא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי מנחם מנדל מרימנוב, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי צבי הירש מרימנוב, בארת המים, שבת, ברכת כהנים
02:23
פרשת נשא, יום ו´, ח´ סיון, תשע"ג: | צפיות: 589 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"א סיון תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת נשא"
ביאור בעניין ברכת הכהנים מספר ´בארת המים´ של רבי צבי הירש מרמינוב זצ"ל, וסיפור מרבו רבי מנחם מנדל מרימנוב זצ"ל.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת נשא - פרשת נשא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי מאיר שמחה הכהן מדווינסק, פירוש, ביאור, ביאורים, משך חכמה, נזיר, שמשון, נזירות שמשון, יין, תגלחת
02:02
פרשת נשא, יום ה´, ז´ סיון, תשע"ג: | צפיות: 551 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"א סיון תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת נשא"
ביאורו של ה´משך חכמה´ זצ"ל, לעניין השינויים הכתובים בענין הנזיר.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035