לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
3864664
לפני 8 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת ויקרא יום רביעי - פרשת ויקרא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי
01:05
ויקרא, יום ד´, ג´ אדר ב´, תשע"ד: | צפיות: 457 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ד' אדר ב' תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת ויקרא יום רביעי"
ספר "תפארת יהונתן" על הפסוק "אדם כי יקריב מכם קרבן", מבאר ה´ הקריב את שני בני אהרון, ואח´כ הכתוב אומר "מן הבהמה מן הבקר ומן הצאן תקריבו את קרבנ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת ויקרא יום שלישי - פרשת ויקרא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי
02:25
ויקרא, יום ג´, ב´ אדר ב´, תשע"ד: | צפיות: 439 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ד' אדר ב' תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת ויקרא יום שלישי"
ספר "גבולות בנימין" על הפסוק "אדם כי יקריב מכם קרבן" מבאר על הכתוב ´אדם´ רמז לאדם הראשון ועוד מרחיב על עניין הגזל.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת ויקרא יום שני - פרשת ויקרא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי
03:25
ויקרא, יום ב´, א´ אדר ב´, תשע"ד: | צפיות: 412 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ד' אדר ב' תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת ויקרא יום שני"
"החתם סופר" על רש´י בפסוק "וידבר ה´ אליו מאוהל מועד לאמור. דבר אל בני ישראל". "צא ואמור להם דברי כבושים בשבילכם הוא נדבר עמי" מבאר על הכתו...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת ויקרא יום ראשון - פרשת ויקרא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי, יחזקאל שרגא משינובה, משה רבנו
02:43
ויקרא, יום א´, ל´ אדר א´, תשע"ד: | צפיות: 444 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ד' אדר ב' תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת ויקרא יום ראשון"
ספר "דברי יחזקאל" על הפסוק "ויקרא אל משה וידבר יהוה אליו" מבאר את גדולת משה רבנו משאר הנביאים, מהכתוב ´ויקרא´ ותכף ´וידבר´ ללא הפסק.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת פקודי יום שישי - פרשת פקודי, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי
02:02
פקודי, יום ו´, כ"ח אדר א´, תשע"ד: | צפיות: 467 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ז אדר א' תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת פקודי יום שישי"
ספר "אמרי שפר" על הפסוק "ותכל כל עבודת משכן אוהל מועד, ויעשו בני ישראל ככול אשר ציווה ה´ את משה" מבאר מדוע פתח הכתוב ב"ותכל כל עבודת", ואחר כך &...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת פקודי יום חמישי - פרשת פקודי, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי
02:04
פקודי, יום ה´, כ"ז אדר א´, תשע"ד: | צפיות: 455 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ז אדר א' תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת פקודי יום חמישי"
ספר "פני דוד" על הפסוק "ובצלאל בן אורי בן חור" מבאר מדוע מרחיב הכתוב ביחוסו של בצלאל.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת פקודי יום רביעי - פרשת פקודי, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי
01:31
פקודי, יום ד´, כ"ו אדר א´, תשע"ד: | צפיות: 498 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ו אדר א' תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת פקודי יום רביעי"
ספר "דברי שאול" על הפסוק "המשכן משכן העדת. ובצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה עשה את כל אשר צוה יהוה את משה" מבאר מדוע כתבה התורה כאן מי בנה את המשכן.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת פקודי יום שלישי - פרשת פקודי, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי
03:01
פקודי, יום ג´, כ"ה אדר א´, תשע"ד: | צפיות: 445 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ה אדר א' תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת פקודי יום שלישי"
ספר "מאור ושמש" על הפסוק "המשכן משכן העדת" מבאר ממה נעשה משכן העדות.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת פקודי יום שני - פרשת פקודי, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי
02:50
פקודי, יום ב´, כ"ד אדר א´, תשע"ד: | צפיות: 475 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ה אדר א' תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת פקודי יום שני"
ספר "תפארת יהונתן" על הפסוק "אלה פקודי המשכן משכן העדת אשר פקד על פי משה" מבאר מדוע נקרא משכן העדות.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת פקודי יום ראשון - פרשת פקודי, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי
02:09
פקודי, יום א´, כ"ג אדר א´, תשע"ד: | צפיות: 534 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ה אדר א' תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת פקודי יום ראשון"
"החתם סופר" על הפסוק "אלה פקודי המשכן משכן העדת" מבאר "מרבנו בחיי", מניין השנים שעמד המשכן בגימטריה מפסוק זה.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035