ברסלב - רבי נחמן מברסלב
רבי נחמן מברסלב - חגי ישראל - ברסלב שיעורי תורה חוק נתן - לימוד יומי בספר הקדוש חק נתן - ברסלב אלבום תמונות - תמונות ראש הישיבה ואלפי תמונות צדיקים תולדות ברסלב - תולדות רבי נחמן מברסלב זל ותלמידיו הקדושים ברכות מהרב - רבי יוסף שובלי שליט"א צור קשר - ישיבת תיקון המידות דחסידי ברסלב Breslev english site
שיעורי תורה - שיעורי שמע

חזרה לדף שיעורי התורה

צופה יקר: עקב שאנו משתדלים בהפקת השיעורים ברמה מיקצועית, עלויות אחזקת הציוד הם למעלה מראש ומסתכמים בעשרות אלפי שקלים, וידוע שהאתר לא מתוקצב משום גוף וכל מטרתו לזכות את הרבים. על כן מדרך הטוב להטיב, קח גם אתה חלק באחזקת המערכת הקדושה בתרומה סמלית.
לתרומה: לחץ כאן - תרום.


שיעורי תורה לשמיעה mp3
לשיעורי תורה לצפייה לחץ כאן!שנת תשע"א

 1. עדכון ד' אדר ב' - פרשת תרומה אור ו', לחיות עם גבולות, תשע''א.
 2. עדכון ד' אדר ב' - פרשת תרומה צהרי ה', תשובה או יסורין, תשע''א.
 3. עדכון ד' אדר ב' - פרשת נח צהרי ד', להתחזק ולא להשבר, תשע''א.

שנת תש"ע

 1. עדכון ד' אדר ב' - פרשת כי תבא אור ג', חיזקו ואימצו כל המייחלים, תש"ע.
 2. פרשת שופטים צהרי ב', סגולתו של הצדיק, תש"ע.
 3. פרשת שופטים אור ג', היתחזקות בימי אלול, תש"ע.
 4. פרשת שופטים צהרי ד', מהי תפילה אמיתיית, תש"ע.
 5. פרשת עקב, טו' באב, הילולת המלוב''ן רבי עמרם בן דיוואן זי''ע, תש"ע.
 6. פרשת עקב אור ג', סנגוריית הצדיקים על ישראל, תש"ע.
 7. פרשת פינחס אחה''צ ד', אך ורק אהבת הבורא, תש"ע.
 8. פרשת בלק אור ה', חשבון נפש, תש"ע.
 9. פרשת בלק צהרי א', הכשלת נפשות ישראל, תש"ע.
 10. מוצ''ש קורח, סעודה ד' במירון, הילולת יוסף הצדיק, תש"ע.
 11. פרשת שלח לך צהרי ב', טובה הארץ מאוד מאוד, תש"ע.
 12. פרשת בהעלתך צהרי ד', חיזוק לנפשות, תש"ע.
 13. שמיני אור ליום ו', התקרבות לצדיק, תש"ע.
 14. פרשת בא צהרי ד', תוכחת מוסר על לימוד חול, תש"ע.
 15. פרשת בא צהרי ג', כי אני השם בקרב הארץ, תש"ע.
 16. פרשת בא צהרי ב', קבלת הבזיונות בשתיקה, תש"ע.
 17. פרשת וארא צהרי ה', שעבוד מצרים בא להתבוננות, תש"ע.
 18. פרשת וארא צהרי ב', תש"ע.
 19. פרשת מקץ בוקר יום ג', רווח תשימו בין עדר ובין עדר, תש"ע.
 20. פרשת וישב אור ליום ג' תש"ע.
 21. פרשת וירא צהרי יום א' תש"ע.
 22. פרשת ויגש בוקר יום א' תש"ע.
 23. פרשת וישב אור ליום ו' תש"ע.
 24. פרשת וישב בוקר יום א' תש"ע.
 25. פרשת וירא, צהרי יום א' תש"ע.
 26. פרשת משפטים צהרי ד' התחזקות ב'אין לנו שכל כלל' תשס"ט.
 27. פרשת משפטים צהרי יום ג' התחזקות בתורה ובהשגחה פרטית תשס"ט.

שנת תשס"ט

 1. פרשת אמור אור ליום ה' תשס"ט.
 2. פרשת אמור אור ליום ד' תשס"ט.
 3. פרשת אמור אור ליום ג' תשס"ט.
 4. חוקה חקקתי גזרה גזרתי פרשת חוקת אור ליום ד' תשס"ז.
 5. אוצר היראה התחזקות א' פרשת ויגש צהרי יום ד 'תשס"ט.
 6. שיחת התחזקות פרשת בא אור ליום ד' תשס"ט.
 7. שיחת התחזקות פרשת בא אור ליום ג תשס"ט.
 8. שיחת התחזקות פרשת וארא צהרי יום ה' תשס"ט.
 9. שיחת התחזקות פרשת וארא אור ליום ה' תשס"ט.
 10. שיחת התחזקות פרשת וארא צהרי יום ד' תשס"ט.

שנת תשס"ח

 1. דברים בוקר יום ג' תשס"ח.
 2. ויקרא אור ליום ב' תשס"ח.
 3. יתרו אור ליום ה' תשס"ח.
 4. בשלח אור ליום ג' תשס"ח.
 5. צהרי יום ב' תשס"ח.
 6. אור ליום ד' באלעד בערב תשס"ח.
 7. אור ליום ד' תשס"ח.
 8. נשא אור ליום ג' תשס"ח.
 9. קרח אור ליום ב' תשס"ח.
 10. שלח אור ליום ה' תשס"ח.
 11. מצורע אור ליום ב' תשס"ח.
 12. תרומה אור ליום ה' תשס"ח.
 13. במדבר אור ליום ד תשס"ח.
 14. תזריע אור ליום ג' תשס"ח.
 15. שמיני אור ליום ב' תשס"ח.
 16. צו אור ליום ה' תשס"ח.
 17. צו אור ליום ג' תשס"ח.
 18. בשלח אור ה' - "חביבין מצוות על ישראל" תשס"ח.
 19. פיקודי צהרי שלישי תשס"ח.
 20. פיקודי אור ב - "השכינה" - תשס"ח.
 21. ויחי אור ליום ב תשס"ח.
 22. וישב אור ליום ד תשס"ח.
 23. "סתימו עינין מחיזו דהאי עלמא". מוצ"ש האזינו תשס"ז.
 24. "התעוררות מהי ומנין היא". שופטים אור ליום ו' תשס"ז.
 25. "שומרי הברית ושכרם". שמות אור ליום ו' תשס"ז.
 26. שיחה פרשת בא תורה א'. תשס"ב.
 27. שיחה פרשת בא - שיחות הר"ן. תשס"ב.

שנת תשס"ז

 1. "לא תקיפו פאת ראשכם". בהר אור ליום ו' תשס"ז.
 2. "צו את אהרון". צו אור ליום ב' תשס"ז.
 3. שלח לך אור ליום ה' תשס"ז.
 4. שלח לך אור ליום ג' תשס"ז.
 5. "נקודת האנחה". בשלח אור ליום ג' תשס"ז.
 6. "ואנחנו לא נדע מה נעבוד את ה'". בא מוצ"ש תשס"ז.
 7. קרח צהרי יום ה ' תשס"ז.
 8. קרח צהרי יום ד' תשס"ז.
 9. "לא יחמוד איש את ארצך". ויקהל-פיקודי אור ליום ו' תשס"ז.
 10. "יכולתו של האדם להגיע לפסגה". משפטים אור ד' תשס"ז.
 11. "אור האמת מסביבו השקר והחושך". משפטים אור ליום ה' תשס"ז.
 12. "בכרך הגדול שברומי". יתרו אור ליום ג' תשס"ז.
 13. "מנחת עני". מתורה כ"ב לקוטי תנינא. ויקהל אור ליום ב' תשס"ה.
 14. "ימי הודאה". מקץ אור ליום ג' תשס"ז.
 15. ראש חודש כסלו תולדות תשס"ז - "ויהי אחר הדברים". וירא אור ליום ה' תשס"ז.
 16. ראש חודש כסלו תולדות תשס"ז - "המכסה שמים בעבים". לך לך אור ליום ד' תשס"ז.
 17. ראש חודש כסלו תולדות תשס"ז - "ליל הושענא רבא תשס"ז - קדושת האכילה, בציון התנא ר' יהודה בר אלעאי".
 18. ראש חודש כסלו תולדות תשס"ז - ""שלימות האמת היא האמונה". וארא אור ג תשסו ".
 19. ראש חודש כסלו תולדות תשס"ז - "עליה לגליל ראש חודש כסלו - שיעור רביעי בציון נחום איש גם זו. שיעור חיזוק נפלא על המכות המופלאות של השם יתברך ואיך שכל העובר על האדם הוא לטובה, ומתהפך תמיד לטובה, ומאיתו יתברך לעולם לא תצא הרעה".
 20. ראש חודש כסלו תולדות תשס"ז - "עליה לגליל ראש חודש כסלו - שיעור שלישי בציון בניהו בן יהוידע. כמובא מהספר "בני יששכר", ועל סוד חודש כסלו הכנעת מלכות יון האור הגנוז ונרות המנורה".
 21. ראש חודש כסלו תולדות תשס"ז - "עליה לגליל ראש חודש כסלו - שיעור שני בציון התנא הקדוש רבי יהודה בר אלעי. על מעלת גדולת הכפרה לעם ישראל בראש חודש כמובא מהרבי הקדוש רבי צדוק הכהן מלובלין".
 22. ראש חודש כסלו תולדות תשס"ז - "עליה לגליל ראש חודש כסלו - שיעור ראשון בציון הרשב"י, על גודל ועוצמת ההתחזקות שצריך במלחמה הרוחנית אל מול היצר הרע".
 23. וזאת הברכה תשס"ז - "אור ליום ה' לפני סוכות-אנכי אשמח בהשם".
 24. וזאת הברכה תשס"ז - "אור ד' לפני סוכות - מצות הסוכה".
 25. בהר תשס"ז - "אור ה' - צדקה מהי".
 26. אחרי מות תשס"ז - "אור ו' - קביעת האמונה התקועה בלב היהודי".

שנת תשס"ו

 1. האזינו תשס"ו - "אור ב-שיעור מוסר על פי הלב אליהו".
 2. ניצבים תשס"ו - "הכנה לראש השנה -צהרי א נצבים".
 3. כי תשא תשס"ו - "משיאין משואות" - ענין ראש השנה.
 4. וילך אור ליום ב' תשס"ה- "עיקר התשובה תלויה באדם" - דברי הכנה ערב ראש השנה תשס"ו.
 5. מטות-מסעי תשס"ו - "בין המצרים" - מדבר מענין בין המצרים, תיקון חצות, הקינות, צער ישראל בגלות.
 6. מטות-מסעי תשס"ו - "מצב מלחמה למה" - שיעור מיוחד מענייני דיומא בעת פתיחת המתקפה על חיפה והקריות. על הסיבות האמיתיות למלחמה, ועוד.
 7. בלק תשס"ו - "כח הפה".
 8. חוקת תשס"ו - "חקיקת האמת בלב" - שיעור מוסר על מידות האדם ועל איך שהעולם הוא דבר חולף, וכמה חשוב לדעת ולהבין את השבר, ומעבר לכך לחקוק את זה היטב בתוך הלב, וכמובא מהרב אליהו לופיאן זצ"ל.
 9. בהר תשס"ד - עלייה למירון ל"ג, ל"ד בעומר.
 10. בהר תשס"ד - ענייני רשב"י - ל"ג בעומר.
 11. בחוקותי תשס"ג - תירוץ הוחבא בתוך המערה ל"ג בעומר.
 12. אמור תשס"ה - ענין הבטחון.
 13. אמור תשס"ה - אמור ואמרת.
 14. קדושים תשס"ה - מפני שיבה תקום.
 15. אמור תשס"ד - שלימות התפילה ע"י האמונה (תורה ב' ליקו"מ).
 16. קדושים תשס"ג - אחד הפשוט והפעולות המשתנות.
 17. אמור תשס"ב - אמור אל הכהנים.
 18. תזריע תשס"ג - שלימות כניסת נדב ואביהו למשכן.
 19. תזריע מצורע תשס"ב - ג' שותפים באדם.
 20. מצורע אור ה' תשס"ה - מידת הוותרנות.
 21. שמיני אור ו' תשס"ה - רצונות וכיסופים.
 22. מצורע תשס"ג - מעלת רב הבר נחמני.
 23. כי תשא אור ב' תורה ו' תשס"ה - הנהגתו של השי"ת על ישראל.
 24. כי תשא אור ה' תשס"ה - מרדכי ואסתר.
 25. תצוה אור ו' תשס"ה - בלי חכמות כלל.
 26. פורים תשנ"ט - ענייני פורים, יסורים ותכלית.
 27. מוצ''ש משפטים תשס"ו - לבטל האיסור בכח ההיתר.
 28. בא אור ג' תשס"ו - השמחה מעלה ועולה על הכל.
 29. וארא תשנ"ט - מצות תרומת בית כנסת.
 30. צהרי א' יתרו תשנ"ט - אהבת הקב''ה לישראל.
 31. בשלח תשס"ה, אור יום ה' - כי השבע השביע.
 32. משפטים תשס"ד, אור ליום ב' - הדין מחבר שני קצוות.
 33. יתרו תשס"ד - חומר הברכות - על חשיבות ומעלת הברכות.
 34. יתרו תשס"ד - ''ויגד משה את דברי העם אל השם'' תורה ק''צ ליקו''מ.
 35. בשלח תשס"ד - הנהגת הייחוד והמשפט.
 36. בשלח תשס"ד - שמחת העבר התקיימות העתיד.
 37. משפטים תשס''ג - ענין שיעבוד החושים שהם נקראים עבד
 38. פרשת ויגש אור ה' תשס''ו - קריאת שמע ובכיותיה - שיעור נפלא ומחזק מאד מאד המדבר מביטול הירהורי ניאוף ע''י קריאת שמע בבכיה.
 39. מצוות תרומת בית הכנסת - שיעור נפלא המדבר ממעלת מצוות התרומה לבית כנסת, ועל חשיבותו והגדולה שיש לתת לו. שנת תשנ"ט.
 40. עיקר החיות מקבלים מן התפלה - שיעור נפלא המדבר ממעלת התפלה ההתבודדות והשיחה של איש ישראל עם קונו. שנת תשנ"ט.
 41. הילולת מוהרנ"ת תשס"ה - ראש הישיבה שליט"א מדבר ממעלת מוהרנ"ת וממעמד הסתלקותו, ומוסיף ומקשר זאת בחיזוקים נפלאים מפרשת ויחי.
 42. חנוכה תשס"ו "נרות חנוכה" - שיעור מקיף ועמוק מאוד המדבר ממעלת החג ונרות חנוכה.

שיעורים לאלול תשרי לקראת תשס"ו

 1. ו' תשרי תשסו: פטירת משה רבנו - שיעור מהילולת משה רבנו ז' אדר תשסג. שיעור חובה על הסתלקות גואל ישראל, הגואל שבזכותו נתנו לנו הארבעים ימי רצון מאלול ועד כיפור. שבזכותו נגאלנו, ונגאל. לעורר את נפשותינו, לעשות תשובה ולבכות על הסתלקות הצדיק. בפרט בעשרת ימי תשובה לפני חתימת גזר דיננו.
 2. "פרשת האזינו": חשיבות הדברים-והכנה ליום כיפור
 3. "פרשת האזינו": יסוד הכל התקרבות לצדיק - ליק"מ קכ"ג - הכנה נפלאה לימי ראש השנה
 4. דברי התחזקות לקראת חודש אלול

שנת תשס"ה

 1. "הילולת רבנו מוהר''ן מברסלב": להתקרב אל רוה"ק של הצדיק
 2. "פרשת חיי שרה": ההשפעה על ישראל
 3. "פרשת ויחי": הכנפיים והמעצורים
 4. "פרשת תולדות": מירון חיזוקים
 5. "פרשת ויצא" שינת יעקב אבינו וסיבתה
 6. "פרשת שמות": ע''י ציון הצדיק כל הקדושות מתעלות

שנת תשס"ד

 1. "פרשת הברכה": תיקוני הנפש: בעניני גילגולי נשמות ודיבוקים
 2. "הילולת רבנו ז"ל": בסוכות תשבו שבעת ימים תשס''ד
 3. "פרשת בראשית": כזה ראה וקדש
 4. "פרשת בראשית": אמונת בראשית ברא
 5. "פרשת לך לך": איה מקום כבודו: תנינא י''ב
 6. "פרשת לך לך": פשטן של דברים
 7. "פרשת ויצא": וילך חרנה
 8. "פרשת ויצא": חיזוק הנפש
 9. "פרשת ויצא": תורה כ''ה: שמחת המצוה כנגד עולם הדמיונות
 10. "פרשת ויצא": השגחה פרטית
 11. "פרשת יתרו": חומר הברכות
 12. "פרשת תרומה" התחזקות בברכה ובהלכותיה
 13. "פרשת ויקהל פיקודי": תכלית הבריאה
 14. "פרשת צו": התעוררות רחמי השם
 15. "פרשת תזריע": גשמי מול רוחני
 16. "פרשת אמור": ביטול הרצונות
 17. "פרשת נשא": רצונות דקדושה

שנת תשס"ג

 1. "פרשת בראשית": כח מעשיו הגיד לעמו
 2. "פרשת בראשית": מידת הקנאה
 3. "פרשת נח": אל תאמין בעצמך עד יום מותך
 4. "פרשת וירא": פרישה מהדעות הכוזבות
 5. "פרשת ויחי": הכרת הוידוי והתודה
 6. "פרשת בשלח": תפסו בבגדו
 7. "פרשת בשלח": גודל מעלת מצות תפילין
 8. "פרשת תצוה": תורה א' ליקוטי מוהר"ן
 9. "פרשת ויקהל": צרות הזמן
 10. "ז' אדר" : פטירת משה רבנו ע''ה
 11. "פרשת שמיני": וידום אהרן
 12. "פרשת בהר": מילוי החסרון
 13. "פרשת בחקתי": עמלה של תורה
 14. "פרשת נשא": חינוך לימוד והדרכת הבנים
 15. "פרשת כי תבא": הודאה להשם
 16. "פרשת האזינו": תיקון המידות ע''י יגיעת התורה: ליקו"מ ק"א

שנת תשס"ב

 1. "פרשת שמיני": השראת השכינה
 2. "חוה"מ פסח": מידת הכרת הטוב
 3. "פרשת פנחס": השתייה שורש לעברה
 4. "פרשת מטות": ויפדה את ישראל
 5. "פרשת כי תבא": משלך יתנו לך
 6. "פרשת האזינו" חיזוק בלימוד התורה

שנת תשס"א

 1. "פרשת אחרי": מלא כל הארץ כבודו: תורה י''ב תנינא
 2. "פרשת ואתחנן": מסירות נפש ליהדות

שנת תש"ס

 1. "פרשת וארא": שלמות האדם בתשובה
 2. "פרשת תזריע": נפילה לצורך עליה בדור עקבתא דמשיחא
 3. "פרשת נצבים": הן הן נוראותיו
 4. "פרשת נצבים": שמירת העינים

שנת תשנ"ט

 1. "פרשת תולדות": גילוי האור על החושך
 2. "פרשת וישלח": בן ישיבה מול העולם
 3. "פרשת תולדות": אהבת הקב''ה לבניו
 4. "פרשת מקץ": התבודדות
 5. "פרשת ויחי": חיזוקים בהילולת רב נתן
 6. "פורים": עניני פורים
 7. דיבורי התעוררות

ברסלב מידות - חדשות

השיעורים הנפלאים שעודכנו השבוע לצפייה ישירה ולהאזנה

"יהדות זו אחריות"
"כחו של יצחק"
"מתאבק בעפר"
"חיזוק בשמחה"
לדף שיעורי תורה לחץ כאן: שיעורי תורה.

חדש! ערוצים יומיים חדשים על הפרשה

הוספו ערוצים חדשים לשיעורי התורה על פרשת השבוע! פרשת השבוע בהשקפת ברסלב, חידושים מרבני חבד, דברי מוסר לאור הפרשה מהחפץ חיים, ביאורים מחכמי המזרח ועוד צפויים לעלות בקרוב! הכנסו לדף שיעורי התורה

´תומר דבורה´ בסדר חודשי לצפייה/שמיעה

ספר המוסר הענק ´תומר דבורה´ לרבי משה קורדווירו (הרמ"ק) מסודר ב-30 שיעורים קצרים (2-5 דק´) הניתנים להורדה לצפייה/שמיעה לסיום הספר תוך חודש ימים.
הכנסו לערוץ תומר דבורה: הכנסו והורידו את ספר המוסר ´תומר דבורה´ לרמ"ק

עדכונים בגלריית "נווה צדיקים" - גלריית סרטונים של גדולי ישראל

עדכון אחרון:

"החלבן" רבי חיים כהן שליט"א: לחץ כאן לצפייה בסרטון

רבי לוי נחמני זצוק"ל: לחץ כאן לצפייה בסרטון

רבי ציון ברכה זצוק"ל: לחץ כאן לצפייה בסרטון

רבי משה טייטלבוים מסטמאר זצ"ל: לחץ כאן לצפייה בסרטון

האדמו"ר מסדיגורא זצ"ל - רבי מרדכי שלום יוסף פרידמאן: לחץ כאן לצפייה בסרטון

האדמו"ר רבי יצחק מפשווארסק זצ"ל: לחץ כאן לצפייה בסרטון

לחץ כאן לכניסה לגלרייה: סרטונים של גדולי ישראל.

הרשמה לקבלת עדכונים שוטפים!

לחצו כאן לדף שיעורי תורה להרשם!

סדר יום לכל חסיד ברסלב

סדר יום ייחודי (לכל חסיד ברסלב) שתיקן הצדיק רבי יצחק ברייטער זצ"ל הי"ד - סעיפים לסדר יומו של היהודי עפ"י דעת רבי נחמן מברסלב זי"ע לזכות לתיקון אמיתי בעלום הזה ולחיי העולם הבא.
לחץ כאן לסדר היום!

לדף כל החדשות לחץ כאן
חנות ברסלב - כנס לחנות תשמישי קדושה

ערוץ התורה on Google+ - ערוץ התורה בגוגל פלוס

ברסלב סרטונים חוק נתן תמונות צדיקים הישיבה הוצאת ספרים תולדות ברסלב ברכות רבי נחמן מברסלב שיעורי תורה תורה   כל הזכויות שמורות © 2005