לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
3886983
לפני 9 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
סנן לימוד יומי
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת וישלח יום שני - פרשת וישלח, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי, סוכות, בניית בית, הרבי מליובאוויטש, ויבן לו בית
01:03
וישלח, יום ב´, ח´ כסלו, תשע;"ד: | צפיות: 523 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ט כסליו תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת וישלח יום שני"
;"ויבן לו בית ולמקנהו עשה סוכות;" מבאר ;"הרבי מליובאוויטש;" על עשייה של יעקב, ברוחניות בנה בית דבר קבוע, ואילו למקנהו עשה סוכות דבר ארעי.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת וישלח יום ראשון - פרשת וישלח, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי, התוועדות, עבודת השם, שליחות, גאולה, הרבי מליובאוויטש
02:21
וישלח, יום א´, ז´ כסלו, תשע"ד: | צפיות: 484 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ט כסליו תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת וישלח יום ראשון"
מסביר ´הרבי מליובאוויטש´ על דרך החסידות, על שלושת הפרשות הקשורות ליעקב ´ויצא וישלח וישב´, דרך בעבודת השם איך יהודי צריך לעבוד את השם.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת ויצא יום חמישי ב´ - פרשת ויצא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי
06:28
ויצא, יום ה´, ד´ כסלו, תשע"ד: | צפיות: 475 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ט כסליו תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת ויצא יום חמישי ב´"
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת ויצא יום רביעי ב´ - פרשת ויצא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי
09:33
ויצא, יום ד´, ג´ כסלו, תשע"ד: | צפיות: 449 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ט כסליו תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת ויצא יום רביעי ב´"
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת ויצא יום שישי ב´ - פרשת ויצא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי אליהו דסלר, מכתב מאליהו, סולם יעקב, אמת, תפילה
06:50
ויצא, יום ו´, ה´ כסלו, תשע"ד: | צפיות: 475 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ח כסליו תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת ויצא יום שישי ב´"
ביאור נפלא של ´המכתב מאליהו´, מדוע יעקב אבינו עבר במקום המקדש ולא רצה להתפלל מתוך בחירה ולא כי שכח או לא שם לב, ומדוע חזר בו, וכיצד על כל אחד ללמוד ממעשיו הקדושים.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת ויצא יום שישי - פרשת ויצא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי, וייקץ יעקב משנתו, ואנכי לא ידעתי, חנוכת התורה, חלום
01:46
ויצא, יום ו´, ה´ כסלו, תשע"ד: | צפיות: 494 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ח כסליו תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת ויצא יום שישי"
"וייקץ יעקב משנתו ויאמר אכן יש יהוה במקום הזה ואנכי לא ידעתי" כותב בספר "חנוכת התורה" "אין אדם חולם חלום אלא מתוך הירהורי ליבו", ועל כן אומר "ואנ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת ויצא יום חמישי - פרשת ויצא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי,  חלום יעקב, חלום פרעה, חלום, צדיק
01:20
ויצא, יום ה´, ד´ כסלו, תשע"ד: | צפיות: 468 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ח כסליו תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת ויצא יום חמישי"
"ויחלם, והנה סלם מצב ארצה, וראשו מגיע השמימה והנה מלאכי אלהים עלים וירדים בו" להבדיל פרעה שחלם על "שבעה פרות", "רבי מאיר מפרמישלאן" כתב אמרו ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת ויצא יום רביעי - פרשת ויצא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי, רשי, הכתב סופר, ויקח מאבני המקום, שבועה
01:38
ויצא, יום ד´, ג´ כסלו, תשע"ד: | צפיות: 515 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ח כסליו תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת ויצא יום רביעי"
"ויקח מאבני המקום וישם מראשותיו", רש"י שהיה ירא מפני חיות רעות, שואל "הכתב" סופר "הרב אברהם שמואל בנימין סופר" מדוע פחד יעקב, מסביר "...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת ויצא יום שלישי - פרשת ויצא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי, מהרי א, זכרון אפרים, ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה, אליפז שרו של עשו
01:22
ויצא, יום ג´, ב´ כסלו, תשע"ד: | צפיות: 513 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ח כסליו תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת ויצא יום שלישי"
מהרי"א בספר "זכרון אפרים" מבאר על הפסוק "ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה" איך רמוז בתיבות אלה על רדיפת אליפז שרו של עשו אחר יעקב ואת אשר עולל לו בדרך.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת ויצא יום שני - פרשת ויצא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי, וירד חרנה, נחל קדומים, ארץ ישראל, נשיאת אישה
02:22
ויצא, יום ב´, א´ כסלו, תשע"ד: | צפיות: 554 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ח כסליו תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת ויצא יום שני"
"וירד חרנה" כותב רש"י רצה ללכת לחרן, בספר "נחל קדומים" מפרש על החילוק שבין אנשי ארץ ישראל שעשירים הם לבין אנשי בבל שעניים הם, והשוני לגבי נשיאת אישה שקיים ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035