לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
3885567
לפני 9 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
סנן לימוד יומי
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שני פרשת חקת - פרשת חקת, פרשת חוקת, החתם סופר, מדרש רבה, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי
02:21
פרשת חקת, יום ב´, ב´ תמוז, תשע"ג: | צפיות: 629 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: ו' תמוז תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שני פרשת חקת"
החת"ם סופר מסביר את כוונת ה´מדרש רבה´ על הפסוק "זאת חקת התורה"
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת חקת - פרשת חקת, פרשת חוקת, ליקוטי כרם שלמה, רבי שלמה הלברשטאם, באבוב, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי
02:05
פרשת חקת, יום א´, א´ תמוז, תשע"ג: | צפיות: 475 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: ו' תמוז תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת חקת"
"זאת חקת התורה" בספר ´ליקוטי כרם שלמה´ מסביר, רבי שלמה מבאבוב, שטעם פרה אדומה נעלם מאיתנו בגלל שבבריאת העולם, הקב"ה גנז את האור שבו נברא היום הראשון לצדי...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת קרח - פרשת קרח, פרשת קורח, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי לוי יצחק מברדיצוב, קדושת לוי
01:28
פרשת קרח, יום ו´, כ"ט סיון, תשע"ג: | צפיות: 519 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: ג' תמוז תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת קרח"
ביאור על הפסוק "המעט כי העליתנו מארץ זבת חלב ודבש להמיתנו במדבר". רבי לוי יצחק מברדיצ´וב בספרו ´קדושת לוי´, מסביר מדוע דווקא דתן ואבירם טוענים טענה זו.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת קרח - פרשת קרח, פרשת קורח, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי דוד שלמה אייבשיץ, ערבי נחל
02:35
פרשת קרח, יום ה´, כ"ח סיון, תשע"ג: | צפיות: 621 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: ג' תמוז תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת קרח"
רבי דוד שלמה אייבשיץ, בספרו ´ערבי נחל, מבאר את הפסוק "המעט מכם כי הבדיל אלהי ישראל אתכם מעדת ישראל". מסביר מדוע בני לוי לא יכלו לעבוד את עבודת הכהונה בנוסף לעבודתם ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - יען אשר לא זכר עשות חסד - פרשת קרח, פרשת קורח, תהילים, מרגלים, צדיק, מגיפה, נדב ואביהוא, צדקה, חסד, דוד המלך
23:07
פרשת קרח, אור ו´, תשס"ח: | צפיות: 2079 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: כ"ט סיון תשע"ג

"יען אשר לא זכר עשות חסד"
לימוד מפרשת השבוע, ויכוחו של אהרן עם מלאך המוות בעניין המגפה, שהבורא יתברך בלבד הוא בעל הבית על נשמות ישראל, ורק בידו להמית ולהחיות את הנפשות. עוד דבר מוסר מחזק עפ"י מזמור ק&q...
לצפייה בשיעור תורה "יען אשר לא זכר עשות חסד" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת קרח - פרשת קרח, פרשת קורח, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי בן ציון הלברשטאם, קדושת ציון
02:35
פרשת קרח, יום ד´, כ"ז סיון, תשע"ג: | צפיות: 555 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: כ"ט סיון תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת קרח"
"בקר וידע יהוה את אשר לו ואת הקדוש והקריב אליו". רבי בן ציון הלברשטאם, בספרו ´קדושת ציון´, מסביר מהפסוק את תשובת משה רבנו ע"ה לקרח.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת קרח - פרשת קרח, פרשת קורח, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי, ספר סייעתא דשמיא, ספר סעייתא דשמיא
03:04
פרשת קרח, יום ג´, כ"ו סיון, תשע"ג: | צפיות: 644 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: כ"ט סיון תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת קרח"
פירוש על פי ספר ´סייעתא דשמיא´, מסביר מדוע משה נפל על פניו, ואיך קורח שוב עורר את הקטרוג על עם ישראל. ביאור על הפסוק "וישמע משה ויפל על פניו".
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שני פרשת קרח - פרשת קרח, פרשת קורח, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי יהונתן אייבשיץ, תפארת יהונתן, ויפול משה על פניו, מחלוקת קרח ועדתו, הקפדה
01:04
פרשת קרח, יום ב´, כ"ה סיון, תשע"ג: | צפיות: 628 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: כ"ה סיון תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שני פרשת קרח"
ביאורו של רבי יהונתן אייבשיץ זצ"ל, מדוע נפל משה על פניו במחלוקת קרח ועדתו?
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת קרח - פרשת קרח, פרשת קורח, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, יריעות שלמה, מחלוקת קרח ועדתו, ומדוע תתנשאו על קהל ה´
02:14
פרשת קרח, יום א´, כ"ד סיון, תשע"ג: | צפיות: 575 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: כ"ה סיון תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת קרח"
בירור של בעל ´יריעות שלמה´, מה הייתה בעצם טענתו של קרח כלפי משה ואהרון?
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שישי חלק ב´ פרשת שלח לך - פרשת שלח לך, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי משה גלאנטי, רבי משה גלנטי, לקט יוסף, רמב"ם, מרגלים, פרי הארץ
01:17
פרשת שלח לך, יום ו´, כ"ב סיון, תשע"ג: | צפיות: 543 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: כ"ד סיון תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שישי חלק ב´ פרשת שלח לך"
ביאורו של רבי משה גלאנטי זצ"ל על הפסוק "והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ", וכי איזה התחזקות צריך בשביל לקחת פרי?
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035