לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
3886981
לפני 9 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
סנן לימוד יומי
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת במדבר - פרשת במדבר, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי , פירוש, ביאור, ביאורים,
02:34
פרשת במדבר, יום ה´, כ"ט אייר, תשע"ג: | צפיות: 565 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: ד' סיון תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת במדבר"
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת במדבר - פרשת במדבר, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי , פירוש, ביאור, ביאורים,
02:05
פרשת במדבר, יום ד´, כ"ח אייר, תשע"ג: | צפיות: 438 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: ד' סיון תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת במדבר"
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת במדבר - פרשת במדבר, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי שאול מאמסטרדם, פירוש, ביאור, ביאורים, בנין אריאל, הבנין אריאל
02:41
פרשת במדבר, יום ג´, כ"ז אייר, תשע"ג: | צפיות: 532 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: כ"ז אייר תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת במדבר"
ביאורו של ´הבנין אריאל´ זצ"ל על הפסוק "ויקח משה ואהרן את האנשים האלה אשר נקבו בשמות".
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שני פרשת במדבר - פרשת במדבר, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי יהונתן אייבשיץ, פירוש, ביאור, ביאורים, תפארת יהונתן, רבי יונתן אייבשיץ
02:51
פרשת במדבר, יום ב´, כ"ו אייר, תשע"ג: | צפיות: 534 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: כ"ז אייר תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שני פרשת במדבר"
ביאורו של רבי יהונתן אייבשיץ זצ"ל מדוע נכתב בספירת בני לוי ל´גלגלתם´ בעוד שבספירת בני ישראל לא נזכרה מילה זאת. מומלץ.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת במדבר - פרשת במדבר, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי משה סופר, פירוש, ביאור, ביאורים, חתם סופר, החת"ם סופר
02:16
פרשת במדבר, יום א´, כ"ה אייר, תשע"ג: | צפיות: 459 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: כ"ז אייר תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת במדבר"
ביאורו של ´החת"ם סופר´ זצ"ל על פירוש המשמעות הכפולה של "שאו את ראש בני ישראל".
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - אם בחקתי תלכו ונתתי גשמיכם - פרשת בחוקותי, פרשת בחקתי, מכתב מאליהו, הרב דסלר, אור החיים
33:31
פרשת בחוקותי, אור ד´, תשע"ב: | צפיות: 1014 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: כ"ה אייר תשע"ג

"אם בחקתי תלכו ונתתי גשמיכם"
בעניין יכולתו של היהודי לעבוד את השם גם בדברים הגשמיים. על פי פירושו של ה"אור החיים" הקדוש על בחקתי ומספר 'מכתב מאליהו'.
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת בהר בחוקותי - פרשת בהר בחוקותי, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רש"י, רבי גרשון בן יצחק אשכנזי, תפארת הגרשוני, לילי שבתות
02:31
פרשת בהר בחוקותי, יום ו´, כ"ג אייר, תשע"ג: | צפיות: 604 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: כ"ה אייר תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת בהר בחוקותי"
ביאורו של רבי גרשון בן יצחק אשכנזי זצ"ל על רש"י לפסוק "ונתתי גשמיכם בעתם" כי הכוונה ´בעתם´ היא לגשמים בלילי שבתות.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת בהר בחוקותי - פרשת בהר בחוקותי, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי קלונימוס קלמן הלוי אפשטיין מקראקא, מאור ושמש, רש"י, מסכת ברכות, חפץ השם, חפץ ה´
03:19
פרשת בהר בחוקותי, יום ה´, כ"ב אייר, תשע"ג: | צפיות: 502 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: כ"ה אייר תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת בהר בחוקותי"
ביאורו של ´המאור ושמש´ זצ"ל על דברי רש"י לפסוק "אם בחוקותי תלכו", בעניין עמל הפרנסה לשם שמים.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת בהר בחוקותי - פרשת בהר בחוקותי, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רש"י, כתנות אור, עבירה מכבה מצוה
02:50
פרשת בהר בחוקותי, יום ד´, כ"א אייר, תשע"ג: | צפיות: 541 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: כ"ב אייר תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת בהר בחוקותי"
ביאורו של ספר ´כתנות אור´ על הקשר בין "אם בחוקותי תלכו ואת מצותי תשמורו" לבין "ונתתי גשמכם בעתם".
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת בהר בחוקותי - פרשת בהר בחוקותי, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, דברי אברהם, גאווה, ענווה, שמיטה
01:53
פרשת בהר בחוקותי, יום ג´, כ´ אייר, תשע"ג: | צפיות: 554 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: כ"ב אייר תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת בהר בחוקותי"
ביאור מתוך ספר ´דברי אברהם´ על ´מה עניין שמיטה להר סיני?´ בעניין הגאווה והענווה.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035