לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
3924895
לפני 9 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
סנן לימוד יומי
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת וירא - פרשת וירא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי זלמן סורוצקין, פירוש, ביאור, ביאורים, רש"י, ברית, אלוני ממרא, אברהם אבינו, ויירא אליו ה´ באילוני ממרא והוא יושב פתח האוהל כחום היום
03:01
פרשת וירא, יום א´, י"ב חשוון, תשע"ג: | צפיות: 1277 | פרטים
לפני 9 שנים | הועלה ב: י"ב חשון תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת וירא"
פירושו של רבי זלמן סורוצקין זצ"ל על פסוק "ויירא אליו ה´ באילוני ממרא והוא יושב פתח האוהל כחום היום" כשהרב שואל שאלה ועונה בהקשר לפרשה ולפסוק.
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת וירא" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת לך לך - פרשת לך לך, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, הבן איש חי, פירוש, ביאור, ביאורים, בניהו, גמרא, אמר רבי יהודה אמר רב, מנין שאין מזל לישראל, אין מזל לישראל, ישראל למעלה מן המזל, הבט נא השמימה וספור הכוכבים אם תוכל לספור אותם כה יהיה זרעך
03:50
פרשת לך לך, יום ו´, י´ חשוון, תשע"ג: | צפיות: 1193 | פרטים
לפני 9 שנים | הועלה ב: י' חשון תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת לך לך"
פירושו של מרן הבן איש חי רבנו יוסף חיים מבבל זצ"ל על פסוק "הבט נא השמימה וספור הכוכבים אם תוכל לספור אותם כה יהיה זרעך"
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת לך לך" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת לך לך - פרשת לך לך, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי יחזקאל לוינשטיין, פירוש, ביאור, ביאורים, ספר מופת הדור, ישיבת מיר, גמרא, מי שחלה ונטה למות אפילו 999 מלאכים מלמדים עליו חובה ורק אחד מלמד עליו זכות ניצול
03:05
פרשת לך לך, יום ה´, ט´ חשוון, תשע"ג: | צפיות: 1176 | פרטים
לפני 9 שנים | הועלה ב: י' חשון תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת לך לך"
סיפור דברים מספר מופת הדור על המשגיח רבי יחזקאל לוינשטיין זצ"ל בקישור לפרשת השבוע פרשת לך לך. ובהקשר לגמרא מסכת שבת דף ל"א כשהגמרא אומרת תנו רבנן מי שחלה ונטה למות אפילו ...
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת לך לך" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת לך לך - פרשת לך לך, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי חיים שמואלוביץ´, פירוש, ביאור, ביאורים, מי נח, מדוע מי המבול נקראים מי נח, מי המבול, תפילה, זעקה, כאב
02:41
פרשת לך לך, יום ד´, ח´ חשוון, תשע"ג: | צפיות: 1162 | פרטים
לפני 9 שנים | הועלה ב: י' חשון תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת לך לך"
פרשת לך לך ענייני תפילה - פירוש בהיר מפי רבי חיים שמואלוביץ´ זצ"ל תשובה על השאלה מדוע מי המבול נקראים מי נח?
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת לך לך" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת לך לך - פרשת לך לך, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבנו בחיי, פירוש, ביאור, ביאורים, ספר כד הקמח, חז"ל, להתפלל על בני יעקב כשיבאו להלחם בשכם, נתנבא שעתידין בניו להכשל שם על עון עכן והתפלל שם עליהם, התפילה מגן לישראל מפני הצרות
03:34
פרשת לך לך, יום ג´, ז´ חשוון, תשע"ג: | צפיות: 1190 | פרטים
לפני 9 שנים | הועלה ב: י' חשון תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת לך לך"
ביאור נפלא על פירושי רש"י על הפסוק המדבר מעניין אברהם אבינו שמגיע עד מקום שכם - "להתפלל על בני יעקב כשיבאו להלחם בשכם" ועוד על "ויבן שם מזבח.." רש"י כ...
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת לך לך" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שני פרשת לך לך - פרשת לך לך, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי יחיאל ממליץ, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי יעקב מגיד המשלים מדובנא, כל המלמד את בן חברו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו עשאו, רבי שלמה קלוגר, אדם מגדל יתום בתוך ביתו מעלה כאילו ילדו
02:02
פרשת לך לך, יום ב´, ו´ חשוון, תשע"ג: | צפיות: 1105 | פרטים
לפני 9 שנים | הועלה ב: י' חשון תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שני פרשת לך לך"
פירוש על פסוק "ואת הנפש אשר עשו בחרן" לפי סיפור דברים על הגאון רבי יעקב מגיד המשלים מדובנא זי"ע.
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום שני פרשת לך לך" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת לך לך - פרשת לך לך, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי יחיאל ממליץ, פירוש, ביאור, ביאורים, מדרש רבא, רש"י, אברהם אבינו מגייר את האנשים, שרה מגיירת את הנשים, הכניסם תחת כנפי השכינה, כל המלמד את בן חברו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו עשאו
03:08
פרשת לך לך, יום א´, ה´ חשוון, תשע"ג: | צפיות: 1127 | פרטים
לפני 9 שנים | הועלה ב: י' חשון תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת לך לך"
פירוש על פסוק "ואת הנפש אשר עשו בחרן", אברהם אבינו מגייר את האנשים, שרה מגיירת את הנשים ועוד... עפ"י המדרש ורבי יחיאל ממליץ זצ"ל.
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת לך לך" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - דבר תורה - ליום ראשון פרשת לך לך - פרשת לך לך, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי חיים יוסף דוד אזולאי, פירוש, ביאור, ביאורים, דבר תורה, החידא, מלמד תורה, מחבר ספרים, תלמוד תורה דרבים, המלמד תורה לרבים דברי תורה מתגלים לו בנקל, גמרא ע"ז דף ל"ה ע"ב, דבר תורה, דברי תורה
07:02
פרשת לך לך, יום א´, ה´ חשוון, תשע"ג: | צפיות: 1281 | פרטים
לפני 9 שנים | הועלה ב: י' חשון תשע"ג

"דבר תורה - ליום ראשון פרשת לך לך"
ביאור מעלת מלמד תורה ומחבר ספרים עפ"י רבנו החיד"א זי"ע. המלמד תורה לרבים דברי תורה אשר מכוסים מתגלים לו בנקל, אפילו מלאך המוות אוהב את האדם המלמד תורה ועוד...
לצפייה בשיעור תורה "דבר תורה - ליום ראשון פרשת לך לך" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת נח - פרשת נוח, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, הרב יוסף שובלי, פירוש, ביאור, ביאורים, הכרת הטוב, כפירה בטובה, וירד ה´ לראות את העיר ואת המגדל אשר בנו בני אדם
03:23
פרשת נח, יום ו´, ג´ חשוון, תשע"ג: | צפיות: 1479 | פרטים
לפני 9 שנים | הועלה ב: ג' חשון תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת נח"
פירוש על פסוק "וירד ה´ לראות את העיר ואת המגדל אשר בנו בני אדם"
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת נח" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת נח - פרשת נוח, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, ספר חסידים, פירוש, ביאור, ביאורים, גזל, דור המבול, איסור הגזל, ובוצע ברך ניאץ ה´
02:05
פרשת נח, יום ה´, ב´ חשוון, תשע"ג: | צפיות: 1229 | פרטים
לפני 9 שנים | הועלה ב: ב' חשון תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת נח"
סיפור מעשה מספר חסידים, עניין איסור גזל, אדם שלקח מחברו ללא אישור הלא הוא גזל גמור גם כן.
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת נח" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035