לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
3886986
לפני 9 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
סנן לימוד יומי
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חב"ד על הפרשה - ויגש יום שני - פרשת ויגש, שתי דקות חבד, 2 דקות חב"ד, רבי מנחם מנדל שניאורסון, הרבי מליובאוויטש, הרבי מילובביץ´, הרבי מחבד, חבד, חב"ד, קרני הוד, ליקוטי שיחות
01:55
ויגש, יום ב´, כ"ט כסלו, תשע"ד: | צפיות: 463 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ד' שבט תשע"ד

"חב"ד על הפרשה - ויגש יום שני"
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חב"ד על הפרשה - ויגש יום ראשון - פרשת ויגש, שתי דקות חבד, 2 דקות חב"ד, רבי מנחם מנדל שניאורסון, הרבי מליובאוויטש, הרבי מילובביץ´, הרבי מחבד, חבד, חב"ד, קרני הוד, ליקוטי שיחות
02:28
ויגש, יום א´, כ"ח כסלו, תשע"ד: | צפיות: 472 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ד' שבט תשע"ד

"חב"ד על הפרשה - ויגש יום ראשון"
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת בא יום שישי - פרשת בא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי, פסח, קורבן פסח, קניין,  ראש דוד, החיד´א
02:28
בא, יום ו´, ב´ שבט, תשע"ד: | צפיות: 995 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ד' שבט תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת בא יום שישי"
ספר "ראש דוד" לרב החיד´א על הפסוק "משכו וקחו לכם צאן למשפחתיכם ושחטו הפסח", שואל מדוע כפלה התורה "משכו" "וקחו" ומסביר מהו קניין משיכה ...
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות תורה - פרשת בא יום שישי" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת בא יום חמישי - פרשת בא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי, שתי ידות, כרת, פסח, חמץ
02:05
בא, יום ה´, א´ שבט, תשע"ד: | צפיות: 1173 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ד' שבט תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת בא יום חמישי"
ספר "שתי ידות" שואל מדוע בפסוק זה קדם "אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם" ואח´כ "כי כל אוכל חמץ ונכרתה הנפש ההיא מישראל" ואילו בפסוק זה קדם &qu...
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות תורה - פרשת בא יום חמישי" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת בא יום רביעי - פרשת בא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי,  הרב משה סופר, החתם סופר, יציאת מצרים
01:46
בא, יום ד´, כ"ט טבת, תשע"ד: | צפיות: 795 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ד' שבט תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת בא יום רביעי"
"החתם סופר" על הפסוק "גם מקננו ילכו עימנו" אמר משה לפרעה המקנה והצאון יצאו עימנו, שילכו מרצונם, שלא ירצו להישאר בתועבת ארץ מצרים.
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות תורה - פרשת בא יום רביעי" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת בא יום שלישי - פרשת בא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי, רבי העשיל מקראקא, השיל מקראקא, חנוכת התורה, עשרת המכות
02:03
בא, יום ג´, כ"ח טבת, תשע"ד: | צפיות: 990 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ד' שבט תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת בא יום שלישי"
ספר "חנוכת התורה" על הפסוק "נטה ידך על השמים ויהי חושך על ארץ מצרים", במדרש שאל ה´ מהמלאכים אם ראוים הם ללקות בחושך ענו כן, שואל מדוע שאל מהמלאכים. ומסביר...
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות תורה - פרשת בא יום שלישי" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת בא יום שני - פרשת בא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי, דברי חיים, הרב חיים מאיר הגר, בחירה, חינוך, מצוות חינוך, עשרת המכות
02:41
בא, יום ב´, כ"ז טבת, תשע"ד: | צפיות: 975 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ד' שבט תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת בא יום שני"
ספר "דברי חיים" על הפסוק "בא אל פרעה כי אני הכבדתי את לבו", שואל איך יכול להכביד את ליבו וגם להכות אותו, איפה הבחירה. מסביר מהו הטבע שברא ה´ את העולם ומתי...
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות תורה - פרשת בא יום שני" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת בא יום ראשון - פרשת בא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי, זרע קודש, בחירה, עשרת המכות
03:17
בא, יום א´, כ"ו טבת, תשע"ד: | צפיות: 741 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ד' שבט תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת בא יום ראשון"
ספר "זרע קודש" על הפסוק "בא אל פרעה כי אני הכבדתי את לבו", "ולמען תספר באזני בנך". מבאר מדוע כתוב "בא" ולא "לך אל פרעה" ומה הקשר ב...
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות תורה - פרשת בא יום ראשון" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת וארא יום שישי - פרשת וארא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי, דברי אברהם, ערוב, חיות השדה, חיות בר
01:58
וארא, יום ו´, כ"ד טבת, תשע"ד: | צפיות: 821 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ט טבת תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת וארא יום שישי"
ספר "דברי אברהם" על הפסוק "ומלאו בתי מצרים את הערב וגם האדמה אשר הם עליה". מסביר שכל חייה לא יכולה לחיות אלא במקום גידולה, כגון חיות החיים בעמק או חיות החיים בה...
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות תורה - פרשת וארא יום שישי" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת וארא יום חמישי - פרשת וארא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי, שארית יעקב, ירושלמי, טבע, ערוב, הרב יעקב ישראל אלגאזי
01:58
וארא, יום ה´, כ"ג טבת, תשע"ד: | צפיות: 917 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ט טבת תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת וארא יום חמישי"
ספר "שארית יעקב" "ומלאו בתי מצרים את הערב וגם האדמה אשר הם עליה" מבאר ביאור נפלא על טבע החיות שתוקפים רק בסביבה שהם מצויים בה לכן הביא גם את "האדמה אשר הם...
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות תורה - פרשת וארא יום חמישי" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035