לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
3920664
לפני 9 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
סנן לימוד יומי
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת בלק - פרשת בלק, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי משה סופר, חתם סופר, חת"ם סופר, בלעם
01:22
פרשת בלק, יום ו´, י"ג תמוז, תשע"ג: | צפיות: 543 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: י"ג תמוז תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת בלק"
ביאורו של ה´חת"ם סופר´ זצ"ל, מדוע אמר בלק לבלעם "גם קב לא תקבנו"?
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת בלק - פרשת בלק, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, מאמר אברהם, בלעם, לא הביט און ביעקב
02:02
פרשת בלק, יום ה´, י"ב תמוז, תשע"ג: | צפיות: 719 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: י"ג תמוז תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת בלק"
ביאורו של בעל ´מאמר אברהם´ זצ"ל על הפסוק "לא הביט און ביעקב", כיצד ייתכן שיעקב השתחווה לעשו הרשע, וכיצד נשא יעקב 2 אחיות.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת בלק - פרשת בלק, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי ברוך פרנקל תאומים, ברוך טעם, עטרת חכמים, בלעם
02:01
פרשת בלק, יום ד´, י"א תמוז, תשע"ג: | צפיות: 737 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: י"ג תמוז תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת בלק"
ביאורו של בעל ´ברוך טעם´ זצ"ל, על הפסוק "ויאמר אליו בלק לך נא אתי אל מקום אחר אשר תראנו משם אפס קצהו תראה וכלו לא תראה". מדוע לקח את בלעם למקום שלא רואים...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת בלק - פרשת בלק, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי אליעזר הורוביץ מטארניגראד, נועם מגדים וכבוד התורה, שיתוף, ייחוד השם
03:16
פרשת בלק, יום ג´, י´ תמוז, תשע"ג: | צפיות: 567 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: י' תמוז תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת בלק"
ביאורו של רבי אליעזר הורוביץ מטארניגראד זצ"ל על הפסוק "הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב". מעניין ייחוד השם והיתר אמונה ב"שיתןף" לגויים.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שני פרשת בלק - פרשת בלק, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי ישראל בן אליעזר, הבעל שם טוב, הבעש"ט, בלעם
01:05
פרשת בלק, יום ב´, ט´ תמוז, תשע"ג: | צפיות: 707 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: י' תמוז תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שני פרשת בלק"
סיפור מהבעל שם טוב זצוק"ל שעל פיו ביאר את הפסוק "הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב".
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת בלק - פרשת בלק, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי יואל טיטלבאום, רבי יואל טיטלבוים, דברי יואל, מה אקוב לא קבה אל
02:33
פרשת בלק, יום א´, ח´ תמוז, תשע"ג: | צפיות: 680 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: י' תמוז תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת בלק"
ביאורו של רבי יואל טייטלבוים זצ"ל על הפסוק "מה אקוב לא קבה אל".
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת חקת - פרשת חקת, פרשת חוקת, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי לוי יצחק מברדיצ´ב, קדושת לוי, מהרש"א, מסכת סוטה, רש"י
01:05
פרשת חקת, יום ו´, ו´ תמוז, תשע"ג: | צפיות: 574 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: ו' תמוז תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת חקת"
ביאורו של רבי לוי יצחק מברדיצ´ב זצ"ל, על דברי רש"י, על הפסוק "יען אשר לא האמנתם בי".
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת חקת - פרשת חקת, פרשת חוקת, ספר דעת זקנים, חומת אריאל שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי
01:26
פרשת חקת, יום ה´, ה´ תמוז, תשע"ג: | צפיות: 563 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: ו' תמוז תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת חקת"
ביאור מספר "דעת זקנים", מדוע משה רבנו הכה את הסלע פעמיים, על דרך הרמז. על הפסוק "ויך את הסלע במטהו פעמים ויצאו מים רבים"
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת חקת - פרשת חקת, פרשת חוקת, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי מנדל מרימנוב, דברי שאול, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי
02:16
פרשת חקת, יום ד´, ד´ תמוז, תשע"ג: | צפיות: 787 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: ו' תמוז תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת חקת"
"וירם משה את ידו ויך את הסלע". התורה כותבת לנו ´וירם משה את ידו´ למרות שבהמשך הפסוק רשום ´ויך את הסלע´. לכאורה תחילת הפסוק מיותרת, ספר ´דבר...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת חקת - פרשת חקת, פרשת חוקת, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי
01:34
פרשת חקת, יום ג´, ג´ תמוז, תשע"ג: | צפיות: 761 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: ו' תמוז תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת חקת"
"איש אשר יטמא ולא יתחטא ונכרתה הנפש ההוא מתוך הקהל". ביאור על פי ספר ´מלא עומר´
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035