לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
3886977
לפני 9 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
סנן לימוד יומי
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - זכרון תלוי באכילה - פרשת יתרו, אכילה, רבי יוסף קארו, ראית פני הצדיק, מגיד מישרים, שיחת חולין של צדיקים, זכרון
61:32
פרשת יתרו, אור ה, תשס"ד: | צפיות: 954 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: י"ז שבט תשע"ג

"זכרון תלוי באכילה"
מעלת הסתכלות בפני התלמידי חכמים - צדיקים, על ידי ראיית הצדיקים זוכים לסגולות רבות. עוד מעניין שיחת החולין של הצדיקים, שיש בהם דברים גנוזים מאד. עוד מענין מעלת האכילה של היהודי, שאם...
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שני פרשת יתרו - פרשת יתרו, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי בחיי בן אשר אבן חלואה, פירוש, ביאור, ביאורים, גיור, עמלק, גאולה, מתן תורה
02:03
פרשת יתרו, יום ב´, י"ז שבט, תשע"ג: | צפיות: 1164 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: י"ז שבט תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שני פרשת יתרו"
ביאורו של רבנו בחיי, מדוע פרשת יתרו נמצאת בין פרשת עמלק לפרשת מתן תורה.
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום שני פרשת יתרו" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת יתרו - פרשת יתרו, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי אברהם אבן עזרא, פירוש, ביאור, ביאורים, אבן עזרא, עמלק
03:13
פרשת יתרו, יום א´, ט"ז שבט, תשע"ג: | צפיות: 1248 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: ט"ז שבט תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת יתרו"
ביאורו של רבי אברהם אבן עזרא זצ"ל, מדוע נסמכה פרשת יתרו לפרשת עמלק.
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת יתרו" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שישי חלק שני פרשת בשלח - פרשת בשלח, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי מנחם מנדל מרימנוב, פירוש, ביאור, ביאורים, החוזה מלובלין, צדיק, צדיקים,רבי יעקב יצחק הלוי הורוביץ
02:09
פרשת בשלח, יום ו´, י"ד שבט, תשע"ג: | צפיות: 580 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: י"ד שבט תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שישי חלק שני פרשת בשלח"
פירוש על הפסוק "ולא יכלו לשתת מים ממרה כי מרים הם" על פי רבי מנחם מנדל מרימנוב זצ"ל והרבי הקדוש מלובלין זצ"ל.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שישי חלק ראשון פרשת בשלח - פרשת בשלח, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי R35;שלמה אפרים מלונטשיץR36;, פירוש, ביאור, ביאורים, כלי יקר, ביזת מצרים, עשירות
02:05
פרשת בשלח, יום ו´, י"ד שבט, תשע"ג: | צפיות: 542 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: י"ד שבט תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שישי חלק ראשון פרשת בשלח"
ביאור של ´הכלי יקר´ על הפסוק "וילכו שלשת ימים במדבר ולא מצאו מים", בעניין הקשר בין התורה לעשירות ממון.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת בשלח - פרשת בשלח, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, מרים הנביאה, שירת הים
01:53
פרשת בשלח, יום ה´, י"ג שבט, תשע"ג: | צפיות: 552 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: י"ג שבט תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת בשלח"
ביאור עפ"י דברי הראשונים על הפסוק "ותען להם מרים…", מדוע המילה להם בלשון זכר, מאחר שמרים הנביאה שרה רק עם הנשים.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת בשלח - פרשת בשלח, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי יונתן אייבשיץ, פירוש, ביאור, ביאורים, קול באשה ערוה, תוף מרים הנביאה, שירת הים
01:37
פרשת בשלח, יום ד´, י"ב שבט, תשע"ג: | צפיות: 555 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: י"ג שבט תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת בשלח"
ביאורו של רבי יהונתן אייבשיץ זצ"ל, מדוע בשירת הים דווקא מרים והנשים ניגנו בתופים, ולא הגברים.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת בשלח - פרשת בשלח, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי אלימלך מליז´נסק, פירוש, ביאור, ביאורים, מי כמכה באלים, קרבן העני, תהילים
02:02
פרשת בשלח, יום ג´, י"א שבט, תשע"ג: | צפיות: 599 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: י"א שבט תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת בשלח"
מתוך ספר קרבן העני, על הפסוק "מי כמכה באלים ה´…" מה שייכות לומר שבח ה´, בתוך סיפור נס קריעת ים סוף.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שני פרשת בשלח - פרשת בשלח, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי אברהם מרדכי אלתר, רבי ישראל אלתר, פירוש, ביאור, ביאורים, אמרי אמת, בית ישראל, זה אלי ואנוהו, חסידות גור, רבי מנחם מנדל מקוצק
03:13
פרשת בשלח, יום ב´, י´ שבט, תשע"ג: | צפיות: 599 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: י"א שבט תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שני פרשת בשלח"
ביאורו של ה´אמרי אמת´ מגור על הפסוק "זה אלי ואנוהו, אלהי אבי וארממנהו", ועוד מחובתו של היהודי להכיר את הבורא יתברך מעצמו.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת בשלח - פרשת בשלח, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי חיים מאיר הגר מויז´ניץ, פירוש, ביאור, ביאורים, עזי וזמרת יה, אמרי חיים, חסידות ויז´ניץ, לימוד
02:03
פרשת בשלח, יום א´, ט´ שבט, תשע"ג: | צפיות: 525 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: י' שבט תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת בשלח"
ביאורו של בעל ה´אמרי חיים´ מויז´ניץ על הקשרו של הפסוק "עזי וזמרת יה" לדרך בה צריך כל יהודי ללמוד תורה.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035