לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
3884746
לפני 9 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
סנן לימוד יומי
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - צדקה והתחזקות - פרשת ראה, חסידות, צדקה, דעת אמיתיית, הסתרה, תיקון, מסיתים
69:04
פרשת ראה, אור ו´, תשס"ד: | צפיות: 950 | פרטים
לפני 9 שנים | הועלה ב: כ"ו אב תשע"ב

"צדקה והתחזקות"
גמרא בבא בתרא דף י´ בעניין מעלת מצוות הצדקה וסגולותיה הרבות. עוד, כל יהודי עובר ירידות וההסתרות בזה העולם המייאשות ושוברות אותו, אך אסור לו לשמוע ליצר הרע ולכל המסיתים ומדיח...
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת ראה - פרשת ראה, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי איסר יהודה מאלין מבריסק, פירוש, ביאור, ביאורים, ועשית הטוב והישר למען ייטב לך ולבניך אחריך
03:03
פרשת ראה, יום ד´, כ"ז מנחם אב, תשע"ב: | צפיות: 1430 | פרטים
לפני 9 שנים | הועלה ב: כ"ו אב תשע"ב

"2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת ראה"
ביאורו של רבי איסר יהודה מאלין מבריסק זצ"ל את הפס´ "ועשית הטוב והישר למען ייטב לך ולבניך אחריך.."
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת ראה" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת ראה - פרשת ראה, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי יצחק זאב הלוי סולובייצ´יק, פירוש, ביאור, ביאורים, וסרתם מהר מן הדרך אשר אנכי מצוה אתכם
03:02
פרשת ראה, יום ג´, כ"ו מנחם אב, תשע"ב: | צפיות: 1277 | פרטים
לפני 9 שנים | הועלה ב: כ"ו אב תשע"ב

"2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת ראה"
ביאורו של הרב מבריסק, רבי יצחק זאב הלוי סולובייצ´יק, את פס´ "וסרתם מהר מן הדרך אשר אנכי מצוה אתכם.."
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת ראה" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שני פרשת ראה - פרשת ראה, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, הגאון מוילנא, פירוש, ביאור, ביאורים, ראה אנכי נותן לפניכם היום
02:21
פרשת ראה, יום ב´, כ"ה מנחם אב, תשע"ב: | צפיות: 1205 | פרטים
לפני 9 שנים | הועלה ב: כ"ו אב תשע"ב

"2 דקות של תורה - ליום שני פרשת ראה"
פירוש הגאון - רבינו אליהו מוילנא על הפס´ "ראה אנכי נותן לפניכם היום.."
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום שני פרשת ראה" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת ראה - פרשת ראה, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי יוסף מסולוצק, פירוש, ביאור, ביאורים, ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה
02:02
פרשת ראה, יום א´, כ"ד מנחם אב, תשע"ב: | צפיות: 1241 | פרטים
לפני 9 שנים | הועלה ב: כ"ו אב תשע"ב

"2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת ראה"
פירושו של רבי יוסף מסולוצק על הפס´ "ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה"
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת ראה" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - למוצ"ש פרשת עקב - פרשת עקב, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי משה מרדכי אפשטיין, ביאור, ביאורים, ולמדתם אותם את בניכם לדבר בם
02:17
פרשת עקב, יום שבת, כ"ג מנחם אב, תשע"ב: | צפיות: 1249 | פרטים
לפני 9 שנים | הועלה ב: כ"ו אב תשע"ב

"2 דקות של תורה - למוצ"ש פרשת עקב"
פירושו של רבי משה מרדכי עפשטיין זצ"ל על הפס´ "ולמדתם אותם את בניכם לדבר בם"
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - למוצ"ש פרשת עקב" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת עקב - פרשת עקב, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי יוסף לייב, ביאור, ביאורים, ולמדתם אותם את בניכם
01:50
פרשת עקב, יום ו´, כ"ב מנחם אב, תשע"ב: | צפיות: 1215 | פרטים
לפני 9 שנים | הועלה ב: כ"ו אב תשע"ב

"2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת עקב"
ביאורו של רבי יוסף לייב זצ"ל על הפס´ בפרשה "ולמדתם אותם את בניכם.." - ביאור ב´.
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת עקב" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת עקב - פרשת עקב, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי יוסף לייב, ביאור, ביאורים, ושמתם את דברי אלה על לבבכם
01:59
פרשת עקב, יום ה´, כ"א מנחם אב, תשע"ב: | צפיות: 1115 | פרטים
לפני 9 שנים | הועלה ב: כ"ו אב תשע"ב

"2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת עקב"
ביאורו של רבי יוסף לייב זצ"ל על הפסוק "ושמתם את דברי אלה על לבבכם.." - ביאור א´.
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת עקב" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת עקב - פרשת עקב, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי יצחק אייזיק חבר, ביאור, ביאורים, ושמתם את דברי אלה על לבבכם
02:59
פרשת עקב, יום ד´, כ´ מנחם אב, תשע"ב: | צפיות: 1070 | פרטים
לפני 9 שנים | הועלה ב: כ"ו אב תשע"ב

"2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת עקב"
ביאורים על הפסוק "ושמתם את דברי אלה על לבבכם.." עפ"י רבי יצחק אייזיק חבר זצ"ל ועוד.
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת עקב" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת עקב - פרשת עקב, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, הרב יצחק זאב סולובייצ´יק מבריסק, ביאור, ביאורים, ואכלתם לחמכם לשובע
02:20
פרשת עקב, יום ג´, י"ט מנחם אב, תשע"ב: | צפיות: 1196 | פרטים
לפני 9 שנים | הועלה ב: כ"ו אב תשע"ב

"2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת עקב"
ביאור הגרי"ז מבריסק זצ"ל על הפסוק בפרשת השבוע "ואכלתם לחמכם לשובע.."
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת עקב" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035