לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
3885562
לפני 9 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
סנן לימוד יומי
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חב"ד על הפרשה - קרח יום חמישי - פרשת קרח, שתי דקות חבד, 2 דקות חב"ד, רבי מנחם מנדל שניאורסון, הרבי מליובאוויטש, הרבי מילובביץ´, הרבי מחבד, חבד, חב"ד, קרני הוד, ליקוטי שיחות
02:25
קרח, יום ה´, כ"א סיוון, תשע"ד: | צפיות: 378 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ב סיון תשע"ד

"חב"ד על הפרשה - קרח יום חמישי"
"קחו לכם מחתות קרח וכל עדתו ותנו בהן אש ושימו עליהן קטרת לפני יי מחר והיה האיש אשר יבחר יי הוא הקדוש". ´הרבי´ מלמד אותנו מה היה רצונם של 250 ראשי הסנהדראות כש...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חב"ד על הפרשה - קרח יום רביעי - פרשת קרח, שתי דקות חבד, 2 דקות חב"ד, רבי מנחם מנדל שניאורסון, הרבי מליובאוויטש, הרבי מילובביץ´, הרבי מחבד, חבד, חב"ד, קרני הוד, ליקוטי שיחות
02:25
קרח, יום ד´, כ´ סיוון, תשע"ד: | צפיות: 366 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ב סיון תשע"ד

"חב"ד על הפרשה - קרח יום רביעי"
´הרבי´ מפרש את הפסוק "ויקהלו על משה ועל אהרן ויאמרו אלהם רב לכם כי כל העדה כלם קדשים ובתוכם יי ומדוע תתנשאו על קהל יי" ומסביר את מחשבת קרח ועדתו. לשיטתם, משה...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חב"ד על הפרשה - קרח יום שלישי - פרשת קרח, שתי דקות חבד, יעקב אבינו, דברי הימים, 2 דקות חב"ד, רבי מנחם מנדל שניאורסון, הרבי מליובאוויטש, הרבי מילובביץ´, הרבי מחבד, חבד, חב"ד, קרני הוד, ליקוטי שיחות
02:01
קרח, יום ג´, י"ט סיוון, תשע"ד: | צפיות: 356 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ב סיון תשע"ד

"חב"ד על הפרשה - קרח יום שלישי"
"ויקח קרח בן יצהר בן קהת בן לוי". מדוע התורה לא מזכירה את יעקב אבינו, בעוד שבספר ´דברי הימים´ יעקב אבינו מוזכר בפסוק - "בן אביסף בן קרח בן יצהר בן קהת בן...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חב"ד על הפרשה - קרח יום שני - פרשת קרח, שתי דקות חבד, תנחומא, תורת החסידות, רש"י, 2 דקות חב"ד, רבי מנחם מנדל שניאורסון, הרבי מליובאוויטש, הרבי מילובביץ´, הרבי מחבד, חבד, חב"ד, קרני הוד, ליקוטי שיחות
02:03
קרח, יום ב´, י"ח סיוון, תשע"ד: | צפיות: 341 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ב סיון תשע"ד

"חב"ד על הפרשה - קרח יום שני"
"ויקח קרח", רש"י על הפסוק - "פרשה זו יפה נדרשת במדרש רבי תנחומא". ביאור של ´הרבי´ על פי תורת החסידות, שתשוקתו של ´קרח´ להיות כהן, ה...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חב"ד על הפרשה - קרח יום ראשון - פרשת קרח, שתי דקות חבד, 2 דקות חב"ד, רבי מנחם מנדל שניאורסון, הרבי מליובאוויטש, הרבי מילובביץ´, הרבי מחבד, חבד, חב"ד, קרני הוד, ליקוטי שיחות
02:01
קרח, יום א´, י"ז סיוון, תשע"ד: | צפיות: 367 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ב סיון תשע"ד

"חב"ד על הפרשה - קרח יום ראשון"
"ויקח קרח", ´הרבי´ מסביר, בספר ´ליקוטי שיחות´, למה הפרשה נקראת על שמו של קרח, ולא על שם המילה הראשונה שבה - "ויקח", כמו שמצינו בפרשות &q...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - ברסלב על הפרשה - קרח יום חמישי - פרשת קרח, מחלוקת, שתי דקות בהשקפת ברסלב, שתי דקות ברסלב, חידושים, רבי נחמן, רבי נתן, ליקוטי הלכות, ליקוטי מוהר"ן
02:27
קרח, יום ה´, כ"א סיוון, תשע"ד: | צפיות: 379 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ב סיון תשע"ד

"ברסלב על הפרשה - קרח יום חמישי"
"וירדו חיים שאלה". עיקר תיקון האדם הוא לסגל לעצמו תורה ומעשים טובים בעולם הזה, כדי שיזכה לקשר לאחר מיתתו את נשמתו מלמעלה עם גופו המונח בקבר. וכל זה אפשר לזכות אך ורק על י...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - ברסלב על הפרשה - קרח יום רביעי - פרשת קרח, מחלוקת, שתי דקות בהשקפת ברסלב, שתי דקות ברסלב, חידושים, רבי נחמן, רבי נתן, ליקוטי הלכות, ליקוטי מוהר"ן
02:23
קרח, יום ד´, כ´ סיוון, תשע"ד: | צפיות: 395 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ב סיון תשע"ד

"ברסלב על הפרשה - קרח יום רביעי"
"וישלח משה לקרא לדתן ולאבירם בני אליאב ויאמרו לא נעלה" רבי נתן מסביר בספר ליקוטי הלכות, הלכות תרומות ומעשרות - הלכה ד´, איך פיהם של דתן ואבירם הכשילם.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - ברסלב על הפרשה - קרח יום שלישי - פרשת קרח, ביטול, מחלוקת, שתי דקות בהשקפת ברסלב, שתי דקות ברסלב, חידושים, רבי נחמן, רבי נתן, ליקוטי הלכות, ליקוטי מוהר"ן
01:25
קרח, יום ג´, י"ט סיוון, תשע"ד: | צפיות: 380 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ב סיון תשע"ד

"ברסלב על הפרשה - קרח יום שלישי"
"ואהרן מה הוא כי תלונו עליו". רבי נתן מסביר שכל המחלוקות על הצדיקים האמתיים הם בחינת שלא כסדר. העצה להינצל מהחולקים והשונאים הוא לבטל את עצמו להשם יתברך, בבחינת ´מה...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - ברסלב על הפרשה - קרח יום שני - פרשת קרח, גאות, מחלוקת, שתי דקות בהשקפת ברסלב, שתי דקות ברסלב, חידושים, רבי נחמן, רבי נתן, ליקוטי הלכות, ליקוטי מוהר"ן
02:27
קרח, יום ב´, י"ח סיוון, תשע"ד: | צפיות: 335 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ב סיון תשע"ד

"ברסלב על הפרשה - קרח יום שני"
קרח בנסיון לקנות את דעת העם, בא וטען מול משה ואהרן שהם מתגאים ומתנשאים על העדה. רבי נתן פוקח את עינינו, ומראה את האמת. שכל כוונת קרח היתה, בעצמו, להתגדל ולהתכבד בעיני העם. בסופו של...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - ברסלב על הפרשה - קרח יום ראשון - פרשת קרח, שתי דקות בהשקפת ברסלב, הלכות הכשר כלים, מחלוקת, שתי דקות ברסלב, חידושים, רבי נחמן, רבי נתן, ליקוטי הלכות, ליקוטי מוהר"ן
01:50
קרח, יום א´, י"ז סיוון, תשע"ד: | צפיות: 335 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ב סיון תשע"ד

"ברסלב על הפרשה - קרח יום ראשון"
"בקר וידע יי את אשר לו". קרח התגבר במחלוקת, והסית כמעט את כל ישראל, עד שהכניס חשש בלבותיהם של נאמני משה רבנו, שלא יהיה אפשר להתגבר כנגדו. רבי נתן מלמד אותנו, שהקב"ה ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035