לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
3886984
לפני 9 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
סנן לימוד יומי
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שני פרשת בהר בחוקותי - פרשת בהר בחוקותי, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי אלימלך רובינשטיין בן רבי נחמן הכהן, כהונת אלימלך, לימוד, לימוד התורה, שמיטה
02:11
פרשת בהר בחוקותי, יום ב´, י"ט אייר, תשע"ג: | צפיות: 515 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: כ' אייר תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שני פרשת בהר בחוקותי"
ביאורו של בעל ´כהונת אלימלך´ בעניין כיצד יקיים האדם מצוות שאין ביכולתו לקיים מכיוון שאין מוטלות עליו.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת בהר בחוקותי - פרשת בהר בחוקותי, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי משה סופר, החת"ם סופר, חתם סופר, מה עניין שמיטה להר סיני
02:01
פרשת בהר בחוקותי, יום א´, י"ח אייר, תשע"ג: | צפיות: 571 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: כ' אייר תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת בהר בחוקותי"
פירושו של החת"ם סופר זצ"ל על ´מה עניין שמיטה להר סיני´.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת אמור - פרשת אמור, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי חיים יוסף דוד אזולאי, החיד"א, חיד"א, החידא, בן 18 לחופה, והוא אשה בבתוליה יקח
01:05
פרשת אמור, יום ד´, י"ד אייר, תשע"ג: | צפיות: 610 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: ט"ו אייר תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת אמור"
ביאורו של החיד"א זצ"ל על רמז מהפסוק "והוא אשה בבתוליה יקח" לדין ´בן י"ח לחופה´.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת אמור - פרשת אמור, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי יהונתן אייבשיץ, תפארת יהונתן, תומיך ואוריך לאיש חסידך
02:13
פרשת אמור, יום ג´, י"ג אייר, תשע"ג: | צפיות: 558 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: ט"ו אייר תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת אמור"
ביאורו של רבי יהונתן אייבשיץ על הפסוק "האומר לאביו ולאמו לא ראיתיו, ואת אחיו לא הכיר, ואת בניו לא ידע" בעניין היטמאות הכהן הגדול לקרוביו.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שני פרשת אמור - פרשת אמור, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי משה סופר, חת"ם סופר, החתם סופר, רש"י, כהן, לחם אלהיך
01:59
פרשת אמור, יום ב´, י"ב אייר, תשע"ג: | צפיות: 462 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: י"ד אייר תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שני פרשת אמור"
ביאורו של ה´חת"ם סופר´ זצ"ל, מדוע נאמר בפסוק "וקדשתו כי את לחם אלהיך הוא מקריב" דייקא ´לחם אלהיך´ בעוד שבשאר הפסוקים נכתב ´לחם אלה...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת אמור - פרשת אמור, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי יוסף חיים מבבל, בן איש חי, אמרי בינה, לאמו ולאביו לא יטמא, טומאה, כהן, כהן גדול
03:26
פרשת אמור, יום א´, י"א אייר, תשע"ג: | צפיות: 465 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: י"ד אייר תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת אמור"
ביאור נפלא של ה´בן איש חי´ זצ"ל, מדוע נאמר בכהן הדיוט שלא יטמא קודם לאמו ואח"כ לאביו, ואילו בכהן גדול הקדים הפסוק את האב לאם.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת אחרי מות-קדושים - פרשת אחרי מות-קדושים, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי נחמן מברסלב, ליקוטי מוהר"ן, מוהרן, ואהבת לרעך כמוך, יסורין, קבלת יסורים באהבה
01:45
פרשת אחרי מות-קדושים, יום ו´, ט´ אייר, תשע"ג: | צפיות: 914 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: י"א אייר תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת אחרי מות-קדושים"
ביאור מתוך ליקוטי מוהר"ן על הפסוק "ואהבת לרעך כמוך, אני ה´", שצריך כל אדם לאהוב את הרע והיסורין הבאים עליו, כי הכל חסד ה´.
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת אחרי מות-קדושים" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת אחרי מות-קדושים - פרשת אחרי מות-קדושים, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, ליקוטי הלכות, רבי נתן מברסלב, שמירת הברית, פגם הברית, פגם האמונה, שלום בית
02:04
פרשת אחרי מות-קדושים, יום ה´, ח´ אייר, תשע"ג: | צפיות: 948 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: י"א אייר תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת אחרי מות-קדושים"
ביאורו של רבי נתן מברסלב על הפסוק "אל תפנו אל האלילים", בהקשר לקשר בין איש לאישה, שמירת הברית ושלמות האמונה בתורתנו הקדושה.
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת אחרי מות-קדושים" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת אחרי מות-קדושים - פרשת אחרי מות-קדושים, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי יהושע מדז´יקוב, חסידות דז´יקוב, עטרת ישועה, קידוש השם, המגיד מקוזניץ
02:26
פרשת אחרי מות-קדושים, יום ד´, ז´ אייר, תשע"ג: | צפיות: 1028 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: י"א אייר תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת אחרי מות-קדושים"
ביאור מתוך ספר ´עטרת ישועה´ לדבריו המתמיהים לכאורה של המגיד מקוזניץ, שרצה שיתקיימו במהרה דברי הפסוק "והשימותי את מקדשכם" והקשרם לפרשה.
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת אחרי מות-קדושים" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת אחרי מות-קדושים - פרשת אחרי מות-קדושים, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, משנה דרבי אליעזר, נדב, אביהוא, אלעזר, איתמר, אהרון אחיך, רש"י
02:05
פרשת אחרי מות-קדושים, יום ג´, ו´ אייר, תשע"ג: | צפיות: 1035 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: ח' אייר תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת אחרי מות-קדושים"
מדוע נכתב בפרשה "אהרון אחיך", על פי ספר ´משנה דרבי אליעזר´.
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת אחרי מות-קדושים" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035