לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
3884700
לפני 9 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
סנן לימוד יומי
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - ברסלב על הפרשה - תולדות יום חמישי - פרשת תולדות, שתי דקות בהשקפת ברסלב, שתי דקות ברסלב, רבי נחמן, רבי נתן, ליקוטי הלכות, ברסלב, בציעת הפת, ויתרצצו הבנים בקרבה, ותלך לדרש את יהוה
03:07
תולדות, יום ה´, כ"ז חשון, תשע"ד: | צפיות: 495 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ט כסליו תשע"ד

"ברסלב על הפרשה - תולדות יום חמישי"
רבי נתן בספרו הקדוש "ליקוטי הלכות", הלכות בציעת הפת מבאר על הפסוק "ויתרצצו הבנים בקרבה ותאמר אם כן למה זה אנכי ותלך לדרש את יהוה".
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - ברסלב על הפרשה - תולדות יום רביעי - פרשת תולדות, שתי דקות בהשקפת ברסלב, שתי דקות ברסלב, רבי נחמן, רבי נתן, ליקוטי הלכות, ברסלב, ויעתר יצחק ליהוה, ותהר רבקה, יצחק אבינו, רבקה אימנו
02:14
תולדות, יום ד´, כ"ו חשון, תשע"ד: | צפיות: 519 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ט כסליו תשע"ד

"ברסלב על הפרשה - תולדות יום רביעי"
רבי נתן בספרו הקדוש "ליקוטי הלכות", מבאר על הפסוק "ויעתר יצחק ליהוה לנכח אשתו כי עקרה הוא ויתר לו יהוה ותהר רבקה אשתו".
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - ברסלב על הפרשה - תולדות יום שלישי - פרשת תולדות, שתי דקות בהשקפת ברסלב, שתי דקות ברסלב, רבי נחמן, רבי נתן, ליקוטי הלכות, ברסלב, יצחק אבינו, רבקה אימנו, ויעתר יצחק ליהוה, ותהר רבקה, הלכות מתנה
02:35
תולדות, יום ג´, כ"ה חשון, תשע"ד: | צפיות: 525 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ט כסליו תשע"ד

"ברסלב על הפרשה - תולדות יום שלישי"
רבי נתן בספרו הקדוש "ליקוטי הלכות", הלכות מתנה הלכה ה" "ויעתר יצחק ליהוה לנכח אשתו כי עקרה הוא ויתר לו יהוה ותהר רבקה אשתו".
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - ברסלב על הפרשה - תולדות יום שני - פרשת תולדות, שתי דקות בהשקפת ברסלב, שתי דקות ברסלב, רבי נחמן, רבי נתן, ליקוטי הלכות, ברסלב, ואלה תולדת יצחק, אברהם הוליד את יצחק, הלכות שבת, אברהם
02:04
תולדות, יום ב´, כ"ד חשון, תשע"ד: | צפיות: 515 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ט כסליו תשע"ד

"ברסלב על הפרשה - תולדות יום שני"
רבי נתן בספרו הקדוש "ליקוטי הלכות", הלכות שבת הלכה ו", מבאר על הפסוק "ואלה תולדת יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק".
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - ברסלב על הפרשה - תולדות יום ראשון - פרשת תולדות, שתי דקות בהשקפת ברסלב, שתי דקות ברסלב, רבי נחמן, רבי נתן, ליקוטי הלכות, ברסלב, ואלה תולדת יצחק, אברהם הוליד את יצחק, הלכות שבת, אברהם
02:35
תולדות, יום א´, כ"ג חשון, תשע"ד: | צפיות: 500 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ט כסליו תשע"ד

"ברסלב על הפרשה - תולדות יום ראשון"
רבי נתן בספרו הקדוש "ליקוטי הלכות", הלכות שבת סעיף כג", מבאר על הפסוק "ואלה תולדת יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק".
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת וישלח יום שישי ב´ - פרשת וישלח, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי, אור חדש, רבי חיים זייציק, וישתחו ארצה, ספורנו, מוסר
03:35
וישלח, יום ו´, י"ב כסלו, תשע"ד: | צפיות: 528 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ט כסליו תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת וישלח יום שישי ב´"
מוסר נפלא מספר ´אור חדש´ ´לרבי חיים זייציק´ על הפסוק ´וישתחו ארצה שבע פעמים עד גשתו עד אחיו וירץ עשו לקראתו ויחבקהו ויפל על צוארו וישקהו ויב...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת וישלח יום שישי - פרשת וישלח, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי, רמבם, שמעון ולוי, תוכחה
02:45
וישלח, יום ו´, י"ב כסלו, תשע"ד: | צפיות: 476 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ט כסליו תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת וישלח יום שישי"
´ויאמר יעקב אל-שמעון ואל-לוי עכרתם אתי להבאישני בישב הארץ´ הרמבם כותב ´שעל בן נח אין אזהרה אלא על חיוב יש מיתה´, שואל הרדב´ז ´רבי דוד בן...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת וישלח יום חמישי - פרשת וישלח, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי, דינה , הרבי  מליובאוויטש
03:55
וישלח, יום ה´, י"א כסלו, תשע"ד: | צפיות: 494 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ט כסליו תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת וישלח יום חמישי"
´ותצא דינה בת לאה אשר ילדה ליעקב לראות בבנות הארץ´ רש´י מסביר ´בת לאה ולא בת יעקב´ ככתוב ´ותצא לאה לקראתו´ מחדש ´הרבי מליוב...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת וישלח יום רביעי - פרשת וישלח, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי, שכם, הרבי  מליובאוויטש, ארץ ישראל, אהבת הארץ
04:55
וישלח, יום ד´, י´ כסלו, תשע"ד: | צפיות: 449 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ט כסליו תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת וישלח יום רביעי"
´ויקן את חלקת השדה אשר נטה שם אהלו מיד בני חמור אבי שכם במאה קשיטה´ שואל ´הרבי מליובאוויטש´ מדוע קנה שדה יעקב והלא רק חנה שם לזמן מועט, שהיה בדרכו לאביו ליצ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת וישלח יום שלישי - פרשת וישלח, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי, שם ועבר, שרו של עשו , דורון לעשו, הרבי מליובאוויטש, ויבא יעקב שלם
04:57
וישלח, יום ג´, ט´ כסלו, תשע"ד: | צפיות: 504 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ט כסליו תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת וישלח יום שלישי"
´ויבא יעקב שלם עיר שכם ´ מסביר ´הרבימליובאוויטש´ כמה מהחסרונות שהיה ליעקב מפגישתו עם עשו, ואיך הושלם לו חסרונו, שהיה צולע משרו של עשו והחלים, שנתן דורו...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035