לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
3886984
לפני 9 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
סנן לימוד יומי
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת כי תצא - פרשת כי תצא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי  יהונתן אייבשיץ, תפארת יהונתן, רבי יונתן אייבשיץ, יערות דבש, מכות, ל"ט מכות
02:17
פרשת כי תצא, יום ה´, ט´ אלול, תשע"ג: | צפיות: 496 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: י"ג אלול תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת כי תצא"
ביאורו של רבי יהונתן אייבשיץ זצ"ל מדוע כתוב בתורה "ארבעים יכנו, לא יוסיף" בעוד שרבנן העמידו את מספר המכות על שלושים ותשע.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת כי תצא - פרשת כי תצא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי  יהונתן אייבשיץ, תפארת יהונתן, רבי יונתן אייבשיץ, אשת יפת תואר, עקרות, עקרה, תפילתן של צדיקים
02:03
פרשת כי תצא, יום ד´, ח´ אלול, תשע"ג: | צפיות: 430 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: י"ג אלול תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת כי תצא"
ביאורו של רבי יהונתן אייבשיץ זצ"ל על פרשת ב´ הנשים, ומי היא בעצם האישה השנואה.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת כי תצא - פרשת כי תצא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי יצחק מאיר שוורץ, משפחת הכהן שווארץ, אמרי יצחק, בינה לעתים, רבי עזריה פיגו
02:27
פרשת כי תצא, יום ג´, ז´ אלול, תשע"ג: | צפיות: 399 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: י"ג אלול תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת כי תצא"
כמה ביאורים מה´אמרי יצחק´ זצ"ל מדוע כתוב "כי תצא" בלשון יחיד. גם ביאור משם ספר "בינה לעתים".
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שני פרשת כי תצא - פרשת כי תצא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי חיים טירר, רבי חיים מצ´רנוביץ, הצ´רנוביצר, באר מים חיים, יונתן, יהונתן
01:04
פרשת כי תצא, יום ב´, ו´ אלול, תשע"ג: | צפיות: 578 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: ח' אלול תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שני פרשת כי תצא"
ביאורו של ה´באר מים חיים´ זצ"ל על הפסוק "כי תצא...", מדוע לא נאמר כי תבוא? מתוך סיפור יונתן בן שאול שהלך לפלישתים.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת כי תצא - פרשת כי תצא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי משה אלשיך, האלשיך, כי תצא למלחמה, ליקוטי כרם שלמה, תורת משה, קדושת ציון, רבי בן ציון מבאבוב, קדושת ציון, חסידות באבוב
04:09
פרשת כי תצא, יום א´, ה´ אלול, תשע"ג: | צפיות: 575 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: ח' אלול תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת כי תצא"
ביאור הפסוק "כי תצא למלחמה" בעניין תכסיסי מלחמת יצר הרע. עפ"י ספר ´ליקוטי כרם שלמה´ מדברי האלשיך הקדוש רבי בן ציון מבאבוב זי"ע.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת שופטים חלק ב´ - פרשת שופטים, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי משה בן נחמן, הרמב"ן, הרמבן, הלכות מלכים, שום תשים, מלך
02:37
פרשת שופטים, יום ו´, ג´ אלול, תשע"ג: | צפיות: 451 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: ז' אלול תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת שופטים חלק ב´"
ביאורו של הרמב"ן למדוע מצוות המלכת מלך זקוקה ל´אמירה´ שנאמר "ואמרת אשימה עלי מלך".
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת שופטים חלק א´ - פרשת שופטים, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי יהונתן אייבשיץ, תפארת יהונתן, רבי יונתן אייבשיץ, הלכות מלכים, שום תשים, מלך
02:44
פרשת שופטים, יום ו´, ג´ אלול, תשע"ג: | צפיות: 469 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: ז' אלול תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת שופטים חלק א´"
ביאורו של רבי יהונתן אייבשיץ זצ"ל מדוע ציוותה התורה להמליך מלך רק לאחר כיבוש הארץ ולא לפני.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - ענייני גלגולים בפרשת שופטים - פרשת שופטים, גילגולי נשמות, גלגולי נשמות, גלגולים, האר"י, האריז"ל, הרמ"ע מפאנו
58:08
פרשת שופטים, מוצ"ש, תשס"ה: | צפיות: 738 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: ה' אלול תשע"ג

"ענייני גלגולים בפרשת שופטים"
ענייני פרשת השבוע - כיצד מתגלגלות נפשות החוטאים דור אחר דור על מנת לתקן את שפגמו. עפ"י אור החיים הקדוש ועוד.
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת שופטים - פרשת שופטים, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי יחזקאל שרגא הלברשטאם משינובה, עגלה ערופה, חסידות שינווא, שינאווא, דברי יחזקאל
02:37
פרשת שופטים, יום ה´, ב´ אלול, תשע"ג: | צפיות: 605 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: ה' אלול תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת שופטים"
ביאורו של האדמו"ר משינאווא זצ"ל, מדוע נקרא דם הנרצח בפרשת ´עגלה ערופה´ "דם נקי".
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת שופטים - פרשת שופטים, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי חיים מצאנז, דברי חיים, חסידות צאנז, מסכת מכות, עגלה ערופה, רבי יהושוע בן לוי
03:31
פרשת שופטים, יום ד´, א´ אלול, תשע"ג: | צפיות: 401 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: ה' אלול תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת שופטים"
דברי מוסר מפי רבי חיים מצאנז זי"ע הנלמדים מפרשת עגלה ערופה, ומדרש על ריב"ל ואליהו ז"ל.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035