לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
3886989
לפני 9 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
סנן לימוד יומי
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת תצוה יום שני - פרשת תצוה, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי
01:52
תצוה, יום ב´, ג´ אדר א´, תשע"ד: | צפיות: 453 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ג אדר א' תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת תצוה יום שני"
ספר "פנים יפות" על הפסוק "ויקחו אליך שמן זית זך" מבאר מדוע כתבה התורה ´שמן זית זך´ ולא ´שמן זית´ בלבד כמו בכל מקום בתורה.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת תצוה יום ראשון - פרשת תצוה, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי
03:04
תצוה, יום א´, ב´ אדר א´, תשע"ד: | צפיות: 476 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ג אדר א' תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת תצוה יום ראשון"
"החתם סופר" על הפסוק "ואתה תצוה את בני ישראל" מבאר מדוע כתבה התורה ´ואתה´ ולא ´צו´.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת תרומה יום שישי - פרשת תרומה, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי
03:04
תרומה, יום ו´, ל´ שבט, תשע"ד: | צפיות: 410 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ב אדר א' תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת תרומה יום שישי"
ספר "קול אליהו" על הפסוק "אמתיים וחצי אורכו" מעניין שכל המוסיף גורע.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת תרומה יום חמישי - פרשת תרומה, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי
02:17
תרומה, יום ה´, כ"ט שבט, תשע"ד: | צפיות: 417 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"א אדר א' תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת תרומה יום חמישי"
ספר "צפנת פענח" על הפסוק "ועשית כפורת זהב" מבאר ממעלת עשייתו של משה.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת תרומה יום רביעי - פרשת תרומה, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי
01:59
תרומה, יום ד´, כ"ח שבט, תשע"ד: | צפיות: 455 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"א אדר א' תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת תרומה יום רביעי"
ספר "קדושת לוי" על הפסוק "ככל אשר אני מראה אותך... וכן תעשו" מבאר על צדיקי הדור לכל הדורות.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת תרומה יום שלישי - פרשת תרומה, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי
03:05
תרומה, יום ג´, כ"ז שבט, תשע"ד: | צפיות: 432 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"א אדר א' תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת תרומה יום שלישי"
ספר "שב שמעתתא" על הפסוק "ויקחו לי תרומה" מבאר מדוע כתבה התורה ´ויקחו´ ולא ´ויתנו´.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת תרומה יום שני - פרשת תרומה, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי
02:40
תרומה, יום ב´, כ"ו שבט, תשע"ד: | צפיות: 414 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"א אדר א' תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת תרומה יום שני"
ספר "זרע קודש" על הפסוק "ויקחו לי תרומה" ומסיים "תקחו את תרומתי" מבאר מדוע כפלה התורה ´ויקחו´ ואח´כ ´תקחו´.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת תרומה יום ראשון - פרשת תרומה, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי
02:21
תרומה, יום א´, כ"ה שבט, תשע"ד: | צפיות: 386 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"א אדר א' תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת תרומה יום ראשון"
ספר "חנוכת התורה" על הפסוק "ויקחו לי תרומה" מבאר על משה רבנו, שכתוב עליו ´משה לא מת´.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת משפטים יום שישי - פרשת משפטים, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי
02:20
משפטים, יום ו´, כ"ג שבט, תשע"ד: | צפיות: 394 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"א אדר א' תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת משפטים יום שישי"
"החתם סופר" זצ´ל על הפסוק "אל תשת ידך עם רשע להית עד חמס" מבאר מדוע אסור להיות במגע עם רשע ואפילו בדיבור.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת משפטים יום חמישי - פרשת משפטים, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי
01:33
משפטים, יום ה´, כ"ב שבט, תשע"ד: | צפיות: 444 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"א אדר א' תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת משפטים יום חמישי"
"עיון יעקב" על הפסוק "אם כסף תלוה את עמי את העני עמך" מפרש פרוש נפלא איך לומדים מהפסוק שצדקה צריכה להיות בסתר.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035