לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
3884745
לפני 9 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
סנן לימוד יומי
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שני פרשת נצבים - פרשת נצבים, פרשת ניצבים, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי יהונתן אייבשיץ, רבי יונתן אייבשיץ, תפארת יהונתן, יערות דבש, יערת דבש
01:17
פרשת נצבים וילך, יום ב´, כ´ אלול, תשע"ג: | צפיות: 620 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: כ"ב אלול תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שני פרשת נצבים"
ביאורו של רבי יהונתן אייבשיץ זי"ע מדוע כתוב על הקללות בפרשה שיעברו לאומות העולם במקום להתבטל לחלוטין.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת נצבים - פרשת נצבים, פרשת ניצבים, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי יוסף רוזין, רבי יוסף מרוזין, הרוגוצ´ובר, צפנת פענח, שבעה עממים
02:58
פרשת נצבים וילך, יום א´, י"ט אלול, תשע"ג: | צפיות: 606 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: כ' אלול תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת נצבים"
ביאור מפולפל של הרוגוצ´ובר זצ"ל על משמעות כל מילה בפס´ "והביאך ה´ אלהיך אל הארץ אשר ירשו אבתיך וירשתה והיטבך והרבך מאבתיך".
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת כי תבוא - פרשת כי תבוא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי יהונתן אייבשיץ, רבי יונתן אייבשיץ, תפארת יהונתן, ברכת כהנים
01:22
פרשת כי תבוא, יום ו´, י"ז אלול, תשע"ג: | צפיות: 525 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: י"ט אלול תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת כי תבוא"
ביאורו של רבי יהונתן אייבשיץ זי"ע על הפסוק "ברוך אתה בעיר וברוך אתה בשדה" מעניין ברכת כהנים.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת כי תבוא - פרשת כי תבוא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי יהונתן אייבשיץ, רבי משה חיים אפרים מסאדילקוב, בעל הדגל, דגל מחנה אפרים, כי ישיגוך, טוב
01:25
פרשת כי תבוא, יום ה´, ט"ז אלול, תשע"ג: | צפיות: 646 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: י"ז אלול תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת כי תבוא"
ביאורו של ´דגל מחנה אפרים´ זי"ע על משמעות המילה ´ישיגוך´ בפסוק "ובאו עליך כל הברכות האלה אשר ישיגוך".
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת כי תבוא - פרשת כי תבוא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי יהונתן אייבשיץ, רבי יונתן אייבשיץ, תפארת יהונתן, יערות דבש, קול ה´
01:38
פרשת כי תבוא, יום ד´, ט"ו אלול, תשע"ג: | צפיות: 667 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: ט"ז אלול תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת כי תבוא"
ביאורו של רבי יהונתן אייבשיץ זצ"ל על הפסוק "ובאו עליך כל הברכות... כי תשמע בקול ה´ אלהיך".
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת כי תבוא - פרשת כי תבוא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי שמשון מאוסטרופולי, ארור, עבודה זרה, מסכת קידושין
01:49
פרשת כי תבוא, יום ג´, י"ד אלול, תשע"ג: | צפיות: 741 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: ט"ז אלול תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת כי תבוא"
ביאורו של רבי שמשון מאוסטרופולי הי"ד מדוע נכתב ארור על עושה פסל ומסכה בלשון עתיד בעוד שכל שאר הארורים בלשון הווה.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שני פרשת כי תבוא - פרשת כי תבוא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי חיים טירר, רבי חיים מצ´רנוביץ, באר מים חיים, משיח, ריב"ל, מסכת סנהדרין
01:51
פרשת כי תבוא, יום ב´, י"ג אלול, תשע"ג: | צפיות: 483 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: י"ד אלול תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שני פרשת כי תבוא"
ביאורו של ה´באר מים חיים´ זצ"ל על הפסוק "היום הזה נהיית לעם" וכי לא היו בנ"י עם כל הארבעים שנה במדבר? עפ"י מדרש של מפגש בין ריב"ל למשיח.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת כי תבוא - פרשת כי תבוא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי אברהם שמואל בנימין סופר, מסכת מגילה, הכתב סופר
02:20
פרשת כי תבוא, יום א´, י"ב אלול, תשע"ג: | צפיות: 507 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: י"ד אלול תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת כי תבוא"
ביאורו של ה´כתב סופר´ זצ"ל על הגמרא במגילה, שאומר רבי אלעזר שהקב"ה משיש אחרים על צרות ישראל.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חידושים בפרשת כי תצא - פרשת כי תצא, בן איש חי, רבי יהונתן אייבשיץ, רבי יוסף חיים
28:33
פרשת כי תצא, בוקר ו´, תשע"ב: | צפיות: 822 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: י"ג אלול תשע"ג

"חידושים בפרשת כי תצא"
חידושים שונים בפרשת השבוע כי תצא על פי ראש גולת אריאל מרן הבן איש חי זצ"ל והרב יונתן אייבשיץ זי"ע.
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת כי תצא - פרשת כי תצא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי יעקב בן אהרון מקארלין, משכנות יעקב, שו"ת משכנות יעקב, לא תדרוש בשלומם, מואב, עמון, חסידות קארלין
01:44
פרשת כי תצא, יום ו´, י´ אלול, תשע"ג: | צפיות: 470 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: י"ג אלול תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת כי תצא"
ביאורו של ´משכנות יעקב´ מקארלין זצ"ל מדוע כתוב בעניין מואב "לא תדרוש בשלומם", למרות שבגללם נתברכו בני ישראל ע"י בלעם הרשע.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035