לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
3886977
לפני 9 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
סנן לימוד יומי
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - כיסופין התלמיד לרבי - פרשת נוח, פרשת וזאת הברכה, וימת שם משה, קושיות ותירוצים, כיסופין, כיסופים
39:47
פרשת נח, אור ב´, תשס"ה: | צפיות: 928 | פרטים
לפני 9 שנים | הועלה ב: ל' תשרי תשע"ג

"כיסופין התלמיד לרבי"
חידוש נפלא בפרשת וזאת הברכה- על פסוק "וימת שם משה"- ופירש רש"י ´אפשר מת משה...אלא הקב"ה אומר ומשה כותב בדמע´, קושיות ותירוצים נפלאים לעניין הכיסופין...
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת נח - פרשת נוח, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, הרמבם, פירוש, ביאור, ביאורים, רבנו הרמב"ם, גזל, חמס זה גזל, גניבת דעת, איסור הגזל, מוסר
03:47
פרשת נח, יום ד´, א´ חשוון, תשע"ג: | צפיות: 1255 | פרטים
לפני 9 שנים | הועלה ב: ל' תשרי תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת נח"
סיפור מרבנו הרמב"ם זצ"ל בעניין איסור הגזל ועוד...
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת נח" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת נח - פרשת נוח, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי יקותיאל יהודה הלברשטאם, פירוש, ביאור, ביאורים, האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג, גזל, איסור הגזל, עוון הגזל, גמרא עירובין
03:40
פרשת נח, יום ג´, ל´ תשרי, תשע"ג: | צפיות: 1177 | פרטים
לפני 9 שנים | הועלה ב: ל' תשרי תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת נח"
סיפור על האדמו"ר מקלויזנבורג רבי יקותיאל יהודה הלברשטאם זצ"ל בהקשר לעוון הגזל...
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת נח" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שני פרשת נח - פרשת נוח, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי יצחק לוריה אשכנזי, פירוש, ביאור, ביאורים, האר"י הקדוש, תלמידי האר"י, גזל, בעבור כמה פרוטות אדם יכול לחזור בגילגול
02:04
פרשת נח, יום ב´, כ"ט תשרי, תשע"ג: | צפיות: 1258 | פרטים
לפני 9 שנים | הועלה ב: ל' תשרי תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שני פרשת נח"
סיפור מהאר"י הקדוש ואחד מתלמידיו בעניין עוון הגזל ובקישור לפרשת השבוע פרשת נח.
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום שני פרשת נח" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת נח - פרשת נוח, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, הרב יוסף שובלי, פירוש, ביאור, ביאורים, מדרש, גזל, חמס זה גזל, דור המבול, איסור הגזל, כי מלאה הארץ חמס מפניהם
02:08
פרשת נח, יום א´, כ"ח תשרי, תשע"ג: | צפיות: 1180 | פרטים
לפני 9 שנים | הועלה ב: ל' תשרי תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת נח"
פירוש על פסוק "כי מלאה הארץ חמס מפניהם..."
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת נח" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת בראשית - פרשת בראשית, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי שמחה בונים מפשיסחה, פירוש, ביאור, ביאורים, קול שמחה, למה נתנה חווה גם לאדם לאכול מפרי עץ הדעת
02:10
פרשת בראשית, יום ה´, כ"ה תשרי, תשע"ג: | צפיות: 1434 | פרטים
לפני 9 שנים | הועלה ב: כ"ה תשרי תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת בראשית"
צולם ב- בית כנסת העתיק בברעם - תשובה לשאלה מדוע נתנה חווה גם לאדם לטעום מפרי עץ הדעת ולחטוא, מספר ´קול שמחה´ לרבי שמחה בונים מפשיסחה זצ"ל.
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת בראשית" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת בראשית - פרשת בראשית, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, הרב יוסף שובלי, פירוש, ביאור, ביאורים, משנה באבות, מדרש פליאה, אדה"ר, מפני מה חטא אדם הראשון מפני ראה שתיים ולא שלוש, מפני מה חטא אדם הראשון מפני ראה שתיים ולא ראה שלוש
01:43
פרשת בראשית, יום ד´, כ"ד תשרי, תשע"ג: | צפיות: 1356 | פרטים
לפני 9 שנים | הועלה ב: כ"ד תשרי תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת בראשית"
צולם ב- בית כנסת העתיק בברעם - ביאור על מדרש פליאה "מפני מה חטא אדם הראשון מפני שראה שתיים ולא ראה שלוש"
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת בראשית" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת בראשית - פרשת בראשית, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, הרב יוסף קארו, פירוש, ביאור, ביאורים, הבית יוסף, ויהי מקץ ימים ויבא קין מפרי האדמה מנחה לה´
03:31
פרשת בראשית, יום ד´, כ"ד תשרי, תשע"ג: | צפיות: 1363 | פרטים
לפני 9 שנים | הועלה ב: כ"ד תשרי תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת בראשית"
צולם ב- בית כנסת העתיק בברעם - פירושו של מרן הרב יוסף קארו זצ"ל על פסוק "ויהי מקץ ימים ויבא קין מפרי האדמה מנחה לה´..."
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת בראשית" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שני פרשת בראשית - פרשת בראשית, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, הרב יוסף קארו, פירוש, ביאור, ביאורים, הבית יוסף, קושיה ותירוץ, קושיות ותירוצים על פרשת השבוע בראשית, הנחש היה ערום, ויאמר אל האשה אף כי
03:27
פרשת בראשית, יום ד´, כ"ד תשרי, תשע"ג: | צפיות: 1298 | פרטים
לפני 9 שנים | הועלה ב: כ"ד תשרי תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שני פרשת בראשית"
צולם ב- בית כנסת העתיק בברעם - מרן הרב יוסף קארו זצ"ל מקשה ומתרץ בספר הבית יוסף על התורה פסוקים "והנחש היה ערום... ויאמר אל האשה אף כי ..."
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום שני פרשת בראשית" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת בראשית - פרשת בראשית, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, הרב יוסף קארו, פירוש, בית הכנסת העתיק בברעם, ביאור, ביאורים, הבית יוסף, מדרש, בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ, בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ והארץ הייתה תוהו ובוהו, ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור, וי
03:51
פרשת בראשית, יום ד´, כ"ד תשרי, תשע"ג: | צפיות: 1306 | פרטים
לפני 9 שנים | הועלה ב: כ"ד תשרי תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת בראשית"
צולם ב- בית כנסת העתיק בברעם - פירושו של מרן הרב יוסף קארו זצ"ל על פסוק "בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ והארץ הייתה תהו ובהו... ויאמר אלהים יהי אור... וירא אלוהים את ...
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת בראשית" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035