לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
3886984
לפני 9 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
סנן לימוד יומי
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת שופטים - פרשת שופטים, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, קדושת לוי, רבי לוי יצחק מברדיטשוב , פירוש, ביאור, ביאורים, ולא תקים לך מצבה אשר שנא ה´ אלהיך
02:38
פרשת שופטים, יום ו´, ו´ אלול, תשע"ב: | צפיות: 1178 | פרטים
לפני 9 שנים | הועלה ב: ז' אלול תשע"ב

"2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת שופטים"
פירושו של רבי לוי יצחק מברדיטשוב בעל ה´קדושת לוי´ זצ"ל על פסוק "ולא תקים לך מצבה אשר שנא ה´ אלהיך"
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת שופטים" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת שופטים - פרשת שופטים, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, הרבי מגור, רבי יהודה אריה לייב אלתר, פירוש, ביאור, ביאורים, השוחד יעוור עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים
01:37
פרשת שופטים, יום ה´, ה´ אלול, תשע"ב: | צפיות: 1130 | פרטים
לפני 9 שנים | הועלה ב: ה' אלול תשע"ב

"2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת שופטים"
פירושו של רבי שמחה בונים מפרשיסחא זצ"ל על פסוק "צדק צדק תרדוף"
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת שופטים" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת שופטים - פרשת שופטים, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, שפת אמת, הרבי מגור, רבי יהודה אריה לייב אלתר, פירוש, ביאור, ביאורים, השוחד יעוור עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים
02:33
פרשת שופטים, יום ד´, ד´ אלול, תשע"ב: | צפיות: 1222 | פרטים
לפני 9 שנים | הועלה ב: ד' אלול תשע"ב

"2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת שופטים"
ביאור מספר ´שפת אמת´ על פסוק "השוחד יעוור עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים"
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת שופטים" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת שופטים - פרשת שופטים, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, כלי חמדה, מהרב מאפטא, פירוש, ביאור, ביאורים, שוחד יעוור עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים
03:22
פרשת שופטים, יום ג´, ג´ אלול, תשע"ב: | צפיות: 1276 | פרטים
לפני 9 שנים | הועלה ב: ג' אלול תשע"ב

"2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת שופטים"
סיפור מעשה מהרב מאפטא זצ"ל בקישור לפסוק בפרשת השבוע "שוחד יעוור עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים"
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת שופטים" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שני פרשת שופטים - פרשת שופטים, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, כלי חמדה, רבי משולם יששכר הלוי איש הורוויץ, פירוש, ביאור, ביאורים, ושפטו את העם משפט צדק
01:56
פרשת שופטים, יום ב´, ב´ אלול, תשע"ב: | צפיות: 1226 | פרטים
לפני 9 שנים | הועלה ב: ב' אלול תשע"ב

"2 דקות של תורה - ליום שני פרשת שופטים"
ביאור הפס´ "ושפטו את העם משפט צדק" עפ"י ספר ´כלי חמדה´.
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום שני פרשת שופטים" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת שופטים - פרשת שופטים, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, בוצינא דנהורא, רבי ברוך ממז´יבוז, פירוש, ביאור, ביאורים, שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך
01:38
פרשת שופטים, יום א´, א´ אלול, תשע"ב: | צפיות: 1245 | פרטים
לפני 9 שנים | הועלה ב: א' אלול תשע"ב

"2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת שופטים"
פירושו של רבי ברוך ממז´יבוז זצ"ל מספרו בוצינא דנהורא על פס´ "שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך"
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת שופטים" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת ראה - ב´ - פרשת ראה, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי שמואל אג´ייני, פירוש, ביאור, ביאורים, קרבה שנת השבע שנת השמיטה
03:34
פרשת ראה, יום א´, כ"ד מנחם אב, תשע"ב: | צפיות: 552 | פרטים
לפני 9 שנים | הועלה ב: א' אלול תשע"ב

"2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת ראה - ב´"
פירושו של הגאון רבי שמואל אג´ייני זצ"ל את פס´ "הישמר לך פן יהיה דבר עם לבבך בלייעל לאמור, קרבה שנת השבע שנת השמיטה, ורעה עינך באחיך האביון, ולא תיתן לו, וקרא עליך א...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - למוצ"ש פרשת ראה - פרשת ראה, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי אליהו הצרפתי, פירוש, ביאור, ביאורים, אדרת אליהו, לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך מאחיך האביון
03:26
פרשת ראה, יום שבת, ל´ מנחם אב, תשע"ב: | צפיות: 606 | פרטים
לפני 9 שנים | הועלה ב: א' אלול תשע"ב

"2 דקות של תורה - למוצ"ש פרשת ראה"
ביאורו של הגאון רבי אליהו הצרפתי זצ"ל את פס´ "לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך מאחיך האביון"
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת ראה - פרשת ראה, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי אהרן שוקרון , פירוש, ביאור, ביאורים, לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך מאחיך האביון
03:02
פרשת ראה, יום ו´, כ"ט מנחם אב, תשע"ב: | צפיות: 1211 | פרטים
לפני 9 שנים | הועלה ב: כ"ח אב תשע"ב

"2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת ראה"
ביאורו של רבי אהרן שוקרון על הפס´ "לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך מאחיך האביון"
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת ראה" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת ראה - פרשת ראה, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי יהונתן אייבשיץ, פירוש, ביאור, ביאורים, ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה
02:58
פרשת ראה, יום ה´, כ"ח מנחם אב, תשע"ב: | צפיות: 1268 | פרטים
לפני 9 שנים | הועלה ב: כ"ז אב תשע"ב

"2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת ראה"
ביאורו של רבי יהונתן אייבשיץ זצ"ל את פס´ "ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה"
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת ראה" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035