לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
3885567
לפני 9 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
סנן לימוד יומי
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת תרומה - פרשת תרומה, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבנו בחיי, פירוש, ביאור, ביאורים, יעלת חן, כסף, זהב, כפרה
02:11
פרשת תרומה, יום ו´, ה´ אדר, תשע"ג: | צפיות: 623 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: ד' אדר תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת תרומה"
ביאור מתוך ספר "יעלת חן", על הקושייה מדוע נזכר הזהב בפרשה קודם לכסף, בעוד שבספר חגי הכסף קדם לזהב.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת תרומה - פרשת תרומה, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי בן ציון הלברשטאם, פירוש, ביאור, ביאורים, קדושת ציון, חסידות באבוב, בר מצרא, גמרא, הלכות שכנים, לימוד, קושיא
02:50
פרשת תרומה, יום ה´, ד´ אדר, תשע"ג: | צפיות: 588 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: ד' אדר תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת תרומה"
ביאורו של רבי בן ציון הלברשטאם זצ"ל מבאבוב, על הקושייה מדוע לא היה הדין עם המלאכים כאשר ביקשו לקבל את התורה, מאחר שלכאורה הייתה להם זכות קדימה מדין ´בר מצרא´.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת תרומה - פרשת תרומה, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי משה סופר, פירוש, ביאור, ביאורים, חת"ם סופר, חתם סופר, מגן אברהם, מזבח, כלי המשכן
02:40
פרשת תרומה, יום ד´, ג´ אדר, תשע"ג: | צפיות: 534 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: ג' אדר תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת תרומה"
ביאורו של החת"ם סופר זצ"ל על הפסוק "לכל כליו תעשה נחשת" - מדוע נכתב דייקא ´לכל כליו´, ולא ´כל כליו´.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת תרומה - פרשת תרומה, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי אברהם יהודה הכהן שוורץ, פירוש, ביאור, ביאורים, רמב"ם, קול אריה, בריח התיכון
03:47
פרשת תרומה, יום ג´, ב´ אדר, תשע"ג: | צפיות: 503 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: ג' אדר תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת תרומה"
ביאורו של בעל "קול אריה" על התורה המבאר את שאלת המדרש, מהיכן מצאו בני ישראל לשעה את הבריח התיכון שחיבר את המשכן מהקצה אל הקצה והקשרו לחיבורו של האדם בין הרוחני לגשמי.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - ויקחו לי תרומה - פרשת תרומה, צדקה, ממון, מצוות, מעשים טובים, תאוות ממון, קמצנות
40:08
פרשת תרומה, אור ו´, תשס"ה: | צפיות: 941 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: ב' אדר תשע"ג

"ויקחו לי תרומה"
דברי חיזוק בעניין חשיבות ומעלת נתינת הצדקה בקישור לפרשת השבוע. העולם הזה עובר חולף לו, ושום דבר לא ישאר ממנו לאדם חוץ ממצוות צדקות ומעשים טובים שעשה בשנות חייו עלי אדמות. אנשים רוד...
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - טהרת משה רבנו - פרשת תרומה, גמרא, סנהדרין, קבורת משה, ויקחו לי תרומה, לימוד
67:35
פרשת תרומה, אור ד´, תשס"ד: | צפיות: 792 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: ב' אדר תשע"ג

"טהרת משה רבנו"
שיעור עמקני בפרשת השבוע בענין קבורת משה רבנו על פי הגמרא בסנהדרין, כיצד כביכול נטמא הקב"ה בקבורת משה, ועוד חידושים נוספים בפרשה בעניין "ויקחו לי תרומה".
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שני פרשת תרומה - פרשת תרומה, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, ונתת על השלחן לחם פנים לפני תמיד, בית שאול, והגית בו יומם ולילה, לימוד, גמרא
03:53
פרשת תרומה, יום ב´, א´ אדר, תשע"ג: | צפיות: 461 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: א' אדר תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שני פרשת תרומה"
ביאור קושייתו של הרב המחבר "הגהות בית שאול" על מסכת חגיגה, מדוע נאמר לכהנים במקדש שאין אפשרות לטהר את השלחן של לחם הפנים, אף על פי שכן היה אפשר.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת תרומה - פרשת תרומה, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי יעקב יוסף כץ מפולנאה, פירוש, ביאור, ביאורים, צפנת פענח, תולדות יעקב יוסף, ועשית כפרת זהב טהור, כלי השרת
02:04
פרשת תרומה, יום א´, ל´ שבט, תשע"ג: | צפיות: 543 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: א' אדר תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת תרומה"
פירושו של בעל ה"תולדות יעקב יוסף", מדוע נכתב בפסוק "ועשית כפורת זהב טהור" בלשון יחיד, ולגבי הארון נכתב בלשון רבים - "ועשו ארון עצי שטים".
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת משפטים - פרשת משפטים, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי נחמן מברסלב, פירוש, ביאור, ביאורים, הוא שמלתו לערו, ליקוטי מוהרן, ליקוטי מוהר"ן, תפילין, תפארת, עשירות, ממון, אמת
02:04
פרשת משפטים, יום ו´, כ"ח שבט, תשע"ג: | צפיות: 630 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: כ"ח שבט תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת משפטים"
פירוש עפ"י תורה מ"ז בליקוטי מוהר"ן על הפסוק "היא שמלתו לעורו", כיצד ע"י תפילין ומידת האמת יבוא האדם לעשירות.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת משפטים - פרשת משפטים, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי נחמן מברסלב, פירוש, ביאור, ביאורים, ליקוטי תנינא, שלוש רגלים תחוג לי בשנה, ברסלב, טבע, יראה, שכר ועונש, יום טוב, חגים
03:20
פרשת משפטים, יום ה´, כ"ז שבט, תשע"ג: | צפיות: 545 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: כ"ז שבט תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת משפטים"
ביאורו של רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב זצ"ל, על הפסוק "שלוש רגלים תחוג לי בשנה", כיצד מקבלים את עיקר היראה על ידי ימים טובים.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035