לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
3931842
לפני 10 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
סנן לימוד יומי
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת ויקרא יום שישי - פרשת ויקרא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי
01:38
ויקרא, יום ו´, ה´ אדר ב´, תשע"ד: | צפיות: 704 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: א' אדר ב' תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת ויקרא יום שישי"
"החתם סופר" על הפסוק "אדם כי יקריב מכם קרבן" מבאר על הכתוב ´מכם´ על ברית מילה, ומסיים "מן הבהמה מן הבקר ומן הצאן תקריבו את קרבנכם".
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת ויקרא יום חמישי - פרשת ויקרא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי
03:17
ויקרא, יום ה´, ד´ אדר ב´, תשע"ד: | צפיות: 462 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: ד' אדר ב' תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת ויקרא יום חמישי"
ספר "נועם מגדים" על הפסוק "אדם כי יקריב מכם קרבן" זה הקב´ה, "מן הבהמה מן הבקר ומן הצאן תקריבו את קרבנכם" זה האדם.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת ויקרא יום רביעי - פרשת ויקרא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי
01:05
ויקרא, יום ד´, ג´ אדר ב´, תשע"ד: | צפיות: 457 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: ד' אדר ב' תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת ויקרא יום רביעי"
ספר "תפארת יהונתן" על הפסוק "אדם כי יקריב מכם קרבן", מבאר ה´ הקריב את שני בני אהרון, ואח´כ הכתוב אומר "מן הבהמה מן הבקר ומן הצאן תקריבו את קרבנ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת ויקרא יום שלישי - פרשת ויקרא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי
02:25
ויקרא, יום ג´, ב´ אדר ב´, תשע"ד: | צפיות: 439 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: ד' אדר ב' תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת ויקרא יום שלישי"
ספר "גבולות בנימין" על הפסוק "אדם כי יקריב מכם קרבן" מבאר על הכתוב ´אדם´ רמז לאדם הראשון ועוד מרחיב על עניין הגזל.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת ויקרא יום שני - פרשת ויקרא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי
03:25
ויקרא, יום ב´, א´ אדר ב´, תשע"ד: | צפיות: 412 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: ד' אדר ב' תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת ויקרא יום שני"
"החתם סופר" על רש´י בפסוק "וידבר ה´ אליו מאוהל מועד לאמור. דבר אל בני ישראל". "צא ואמור להם דברי כבושים בשבילכם הוא נדבר עמי" מבאר על הכתו...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת ויקרא יום ראשון - פרשת ויקרא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי, יחזקאל שרגא משינובה, משה רבנו
02:43
ויקרא, יום א´, ל´ אדר א´, תשע"ד: | צפיות: 444 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: ד' אדר ב' תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת ויקרא יום ראשון"
ספר "דברי יחזקאל" על הפסוק "ויקרא אל משה וידבר יהוה אליו" מבאר את גדולת משה רבנו משאר הנביאים, מהכתוב ´ויקרא´ ותכף ´וידבר´ ללא הפסק.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חפץ חיים על הפרשה - ויקהל יום חמישי - פרשת ויקהל, שתי דקות חפץ חיים, 2 דקות חפץ חיים, רבי ישראל מאיר הכהן מראדין, משנה ברורה, החפץ חיים
02:29
ויקהל, יום ה´, כ´ אדר א´, תשע"ד: | צפיות: 372 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: ד' אדר ב' תשע"ד

"חפץ חיים על הפרשה - ויקהל יום חמישי"
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חפץ חיים על הפרשה - ויקהל יום רביעי - פרשת ויקהל, שתי דקות חפץ חיים, 2 דקות חפץ חיים, רבי ישראל מאיר הכהן מראדין, משנה ברורה, החפץ חיים
01:40
ויקהל, יום ד´, י"ט אדר א´, תשע"ד: | צפיות: 398 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: ד' אדר ב' תשע"ד

"חפץ חיים על הפרשה - ויקהל יום רביעי"
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חפץ חיים על הפרשה - ויקהל יום שלישי - פרשת ויקהל, שתי דקות חפץ חיים, 2 דקות חפץ חיים, רבי ישראל מאיר הכהן מראדין, משנה ברורה, החפץ חיים
02:37
ויקהל, יום ג´, י"ח אדר א´, תשע"ד: | צפיות: 386 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: ד' אדר ב' תשע"ד

"חפץ חיים על הפרשה - ויקהל יום שלישי"
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חפץ חיים על הפרשה - ויקהל יום שני - פרשת ויקהל, שתי דקות חפץ חיים, 2 דקות חפץ חיים, רבי ישראל מאיר הכהן מראדין, משנה ברורה, החפץ חיים
01:05
ויקהל, יום ב´, י"ז אדר א´, תשע"ד: | צפיות: 372 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: ד' אדר ב' תשע"ד

"חפץ חיים על הפרשה - ויקהל יום שני"
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035