לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
3885567
לפני 9 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
סנן לימוד יומי
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חפץ חיים על הפרשה - קרח יום שלישי - פרשת קרח, שתי דקות חפץ חיים, דואג האדומי, אחיתופל, 2 דקות חפץ חיים, רבי ישראל מאיר הכהן מראדין, משנה ברורה, החפץ חיים
01:05
קרח, יום ג´, י"ט סיוון, תשע"ד: | צפיות: 358 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ב סיון תשע"ד

"חפץ חיים על הפרשה - קרח יום שלישי"
"ויקמו לפני משה ואנשים מבני ישראל חמשים ומאתים נשיאי עדה קראי מועד אנשי שם". ´החפץ חיים´ מבאר לנו על הפסוק, שככל שהאדם יהיה בעל מעמד חשוב יותר ויחטא, כך עונשו...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חפץ חיים על הפרשה - קרח יום שני - פרשת קרח, שתי דקות חפץ חיים, 2 דקות חפץ חיים, רבי ישראל מאיר הכהן מראדין, משנה ברורה, החפץ חיים
01:44
קרח, יום ב´, י"ח סיוון, תשע"ד: | צפיות: 348 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ב סיון תשע"ד

"חפץ חיים על הפרשה - קרח יום שני"
סיפור על ה´חפץ חיים´, שמבאר לנו, ש´פיקחות´ ללא ´צדקות´, שמירת המצוות ויראת שמיים, היא לא בדיוק ´פיקחות אמיתית´, ואפילו יתכן, שהיא יכ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חפץ חיים על הפרשה - קרח יום ראשון - פרשת קרח, שתי דקות חפץ חיים, 2 דקות חפץ חיים, רבי ישראל מאיר הכהן מראדין, משנה ברורה, החפץ חיים
01:01
קרח, יום א´, י"ז סיוון, תשע"ד: | צפיות: 336 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ב סיון תשע"ד

"חפץ חיים על הפרשה - קרח יום ראשון"
"ויקח קרח". פתגם: "כל טיפש הוא פיקח בענייניו". החפץ חיים מסביר לנו, שבחיים אפשר לראות את הדברים קצת אחרת.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חכמי המזרח על הפרשה - קרח יום שישי - פרשת קרח, חכמי המזרח, רבי עזרא עטיה, חכמי תימן, חכמי מרוקו, חכמי תוניס, חכמי עיראק, פרשת השבוע, חומש
01:16
קרח, יום ו´, כ"ב סיוון, תשע"ד: | צפיות: 336 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ב סיון תשע"ד

"חכמי המזרח על הפרשה - קרח יום שישי"
"ויקהל עליהם קרח את כל העדה". סיפור על רבי עזרא עטיה, איך הלך להשכין שלום בין שני רבנים, הפך מקרח שקם ועשה מחלוקת.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חכמי המזרח על הפרשה - קרח יום חמישי - פרשת קרח, חכמי המזרח, ספר טוב טעם, רבי אברהם דיין, חכמי תימן, חכמי מרוקו, חכמי תוניס, חכמי עיראק, פרשת השבוע, חומש
01:38
קרח, יום ה´, כ"א סיוון, תשע"ד: | צפיות: 341 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ב סיון תשע"ד

"חכמי המזרח על הפרשה - קרח יום חמישי"
מדוע משה רבנו ע"ה לא רצה לקחת חמור? רבי אברהם דיין, בספר ´טוב טעם´, מביא שני תירוצים על הפסוק "לא חמור אחד מהם נשאתי".
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חכמי המזרח על הפרשה - קרח יום רביעי - פרשת קרח, חכמי המזרח, רבי יצחק אבולעפיה, שו"ת פני יצחק, חכמי תימן, חכמי מרוקו, חכמי תוניס, חכמי עיראק, פרשת השבוע, חומש
02:01
קרח, יום ד´, כ´ סיוון, תשע"ד: | צפיות: 298 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ב סיון תשע"ד

"חכמי המזרח על הפרשה - קרח יום רביעי"
רבי יצחק אבולעפיה, בספר שו"ת ´פני יצחק´ על הפסוק "המעט מכם כי הבדיל אלהי ישראל אתכם מעדת ישראל להקריב אתכם אליו לעבד את עבדת משכן יי ולעמד לפני העדה לשרתם&quo...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חכמי המזרח על הפרשה - קרח יום שלישי - פרשת קרח, חכמי המזרח, רבי אברהם מונסה, פדה את אברהם, חכמי תימן, חכמי מרוקו, חכמי תוניס, חכמי עיראק, פרשת השבוע, חומש
01:25
קרח, יום ג´, י"ט סיוון, תשע"ד: | צפיות: 350 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ב סיון תשע"ד

"חכמי המזרח על הפרשה - קרח יום שלישי"
רבי אברהם מונסה בספרו ´פדה את אברהם´, על הפסוק "רב לכם בני לוי", מביא את פירוש רש"י "וקרח שפקח היה מה ראה לשטות זה".
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חכמי המזרח על הפרשה - קרח יום שני - פרשת קרח, חכמי המזרח, תוצאות חיים, רבי שמואל ויטאל, חכמי תימן, חכמי מרוקו, חכמי תוניס, חכמי עיראק, פרשת השבוע, חומש
01:46
קרח, יום ב´, י"ח סיוון, תשע"ד: | צפיות: 364 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ב סיון תשע"ד

"חכמי המזרח על הפרשה - קרח יום שני"
"בן יצהר בן קהת בן לוי ודתן ואבירם בני אליאב ואון בן פלת בני ראובן". רבי שמואל ויטאל מבאר את פירוש רש"י על הפסוק. מדוע יעקב אבינו ע"ה ביקש רחמים שלא יזכר דווקא ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חכמי המזרח על הפרשה - קרח יום ראשון - פרשת קרח, חכמי המזרח, רבי אברהם הררי רפול, אמרי אברהם, חכמי תימן, חכמי מרוקו, חכמי תוניס, חכמי עיראק, פרשת השבוע, חומש
01:14
קרח, יום א´, י"ז סיוון, תשע"ד: | צפיות: 352 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ב סיון תשע"ד

"חכמי המזרח על הפרשה - קרח יום ראשון"
רבי ´אברהם הררי רפול´ בספרו ´אמרי אברהם´ מפרש בדרך הרמז על תיבת קרח, ראשי התיבות - ק´טטה ר´יב ח´רחור, ומלמד אותנו כמה צריך להתרחק ממידות א...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חב"ד על הפרשה - קרח יום שישי - פרשת קרח, שתי דקות חבד, מצוות לא תעשה, 2 דקות חב"ד, רבי מנחם מנדל שניאורסון, הרבי מליובאוויטש, הרבי מילובביץ´, הרבי מחבד, חבד, חב"ד, קרני הוד, ליקוטי שיחות
01:44
קרח, יום ו´, כ"ב סיוון, תשע"ד: | צפיות: 381 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ב סיון תשע"ד

"חב"ד על הפרשה - קרח יום שישי"
בפרשה אנו מוצאים את אחת ממצות ´לא תעשה´ - "לא תהיה כקרח וכעדתו". כידוע, עיקר מחלוקתו של קרח היתה על מינויו של אהרון לכהן. הרבי מסביר, איך נקבע שכל מחלוקת שהיא...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035