לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
3884749
לפני 9 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
סנן לימוד יומי
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת תזריע מצורע - פרשת תזריע מצורע, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, אמרי שפר, מילה, ברית מילה, אדם הראשון
01:50
פרשת תזריע מצורע, יום א´, כ"ז ניסן, תשע"ג: | צפיות: 1070 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: ל' ניסן תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת תזריע מצורע"
ביאור מתוך ספר ´אמרי שפר´ מדוע אדם הראשון היה פטור ממצוות המילה.
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת תזריע מצורע" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת שמיני - פרשת שמיני, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי יונתן אייבשיץ, פירוש, ביאור, ביאורים, רש"י, יערות דבש, נדב ואביהוא
01:56
פרשת שמיני, יום ו´, כ"ה ניסן, תשע"ג: | צפיות: 591 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: כ"ח ניסן תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת שמיני"
ביאורו הנפלא של רבי יהונתן אייבשיץ זצ"ל עפ"י שיטת רש"י, מדוע דווקא נכנסו שני חוטים של אש לתוך נדב ואביוא ושרפו נשמתם.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת שמיני - פרשת שמיני, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי משה סופר, פירוש, ביאור, ביאורים, חתם סופר, חת"ם סופר, וידום אהרון, וידם אהרון, רמב"ן, הרמב"ן
01:39
פרשת שמיני, יום ה´, כ"ד ניסן, תשע"ג: | צפיות: 687 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: כ"ח ניסן תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת שמיני"
ביאורו של החת"ם סופר זצ"ל על פי שיטת הרמב"ן לפיה אהרון בכה לפני שנאמר בו "וידם אהרון".
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת שמיני - פרשת שמיני, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי צבי הירש מוואדיסלאב, פירוש, ביאור, ביאורים, וידם אהרון, וידום אהרון, ספר עשרה למאה, אין השכינה שורה אלה מתוך שמחה, שמחה, המגיד מוואדיסלאב
01:32
פרשת שמיני, יום ד´, כ"ג ניסן, תשע"ג: | צפיות: 594 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: כ"ח ניסן תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת שמיני"
ביאור מתוך ספר ´עשרה למאה´ בעניין שבחו של אהרון ושכרו לאחר מותם של בניו- נדב ואביהוא.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת שמיני - פרשת שמיני, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי נפתלי צבי הורוביץ מרופשיץ, פירוש, ביאור, ביאורים, אמרי שפר, נדב ואביהוא
02:32
פרשת שמיני, יום ג´, כ"ב ניסן, תשע"ג: | צפיות: 722 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: כ"ח ניסן תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת שמיני"
ביאור מתוך ספר אמרי שפר על הפסוק "ותצא אש מלפני ה´ ותאכל אתם וימותו", מדוע לכאורה ו"תאכל אותם" ו"וימותו" זוהי כפילות מיותרת.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ענייני פסח חלק אחד עשר - פסח, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, מדרש, ילקוט שמעוני, מכת בכורות
01:34
פסח, יום א´, כ´ ניסן, תשע"ג: | צפיות: 701 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: כ' ניסן תשע"ג

"2 דקות של תורה - ענייני פסח חלק אחד עשר"
מדברי המדרש בעניין מכת בכורות.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ענייני פסח חלק עשירי - פסח, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, מדרש, מדרש רבה, מכת חושך, מכת חשך
02:01
פסח, יום א´, כ´ ניסן, תשע"ג: | צפיות: 559 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: כ' ניסן תשע"ג

"2 דקות של תורה - ענייני פסח חלק עשירי"
מדברי המדרש בעניין מכת חושך.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ענייני פסח חלק תשיעי - פסח, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, מדרש, מדרש רבה, מכת ארבה
03:46
פסח, יום א´, כ´ ניסן, תשע"ג: | צפיות: 558 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: כ' ניסן תשע"ג

"2 דקות של תורה - ענייני פסח חלק תשיעי"
מדברי המדרש בעניין מכת ארבה.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ענייני פסח חלק שמיני - פסח, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, מדרש, ילקוט שמעוני, תנא דבי אליהו, מכת דבר
02:21
פסח, יום ו´, י"ח ניסן, תשע"ג: | צפיות: 551 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: כ' ניסן תשע"ג

"2 דקות של תורה - ענייני פסח חלק שמיני"
מדברי המדרש בעניין מכת דבר.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ענייני פסח חלק שביעי - פסח, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, מדרש, ילקוט שמעוני, מכת ערוב
02:02
פסח, יום ו´, י"ח ניסן, תשע"ג: | צפיות: 515 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: כ' ניסן תשע"ג

"2 דקות של תורה - ענייני פסח חלק שביעי"
מדברי המדרש בעניין מכת ערוב.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035