לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
3884750
לפני 9 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
סנן לימוד יומי
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת עקב - פרשת עקב, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי אברהם שמואל בנימין סופר, הכתב סופר, שוחד, תשובה, רש"י
02:04
פרשת עקב, יום ו´,י"ט אב, תשע"ג: | צפיות: 520 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: כ' אב תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת עקב"
ביאור נפלא של ה´כתב סופר´ זצ"ל מדוע צריך להודיע לנו שהקב"ה ´לא יקח שוחד´, ומה פשר דברי רש"י - "לפייסו בממון", וכי אפשר לתת לו ממון?
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת עקב - פרשת עקב, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי יעקב יוסף כ"ץ מפולנאה, רבי יוסף רוזין, צפנת פענח, תולדות יעקב יוסף, טלטול, עירוב, הוצאה מרשות לרשות
02:37
פרשת עקב, יום ה´,י"ח אב, תשע"ג: | צפיות: 598 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: כ' אב תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת עקב"
ביאורו של ´צפנת פענח´ מדוע בלוחות הראשונים ירד משה מיד מההר, בעוד שבלוחות האחרונים הוא נאלץ להמתין לפני נתינתן.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת עקב - פרשת עקב, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי אברהם מנחם רפפורט הכהן, מנחה בלולה, בעלי ברית אברהם, נחש, נחשים
02:01
פרשת עקב, יום ד´,י"ז אב, תשע"ג: | צפיות: 475 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: י"ט אב תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת עקב"
ביאור מספר ´מנחה בלולה´ מדוע כתוב בפרשה רק "המוציא לך מים..." בעוד שלפני כן מסופר על צרות הנחשים והצמא, ולא נאמרה שום הצלה בעניין הנחשים.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת עקב - פרשת עקב, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי ישראל בעל שם, הבעל שם טוב, הבעש"ט, שבט מוסר, רבי אליהו בן אברהם שלמה הכהן האתמרי
02:26
פרשת עקב, יום ג´,ט"ז אב, תשע"ג: | צפיות: 572 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: י"ז אב תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת עקב"
ביאור עפ"י הבעל שם טוב זי"ע וה´שבט מוסר´ זצ"ל על הפסוק "כי הוא הנותן לך כח לעשות חיל" ובעניין ´הרשעים מלאי חרטות´.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שני פרשת עקב - פרשת עקב, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי אליעזר הורוביץ מדז´יקוב, חסידות דז´יקוב, רמזי תורה, שכר מצוה בעולם הזה ליכא
02:19
פרשת עקב, יום ב´,ט"ו אב, תשע"ג: | צפיות: 482 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: י"ז אב תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שני פרשת עקב"
ביאורו של רבי אליעזר הורוביץ מדז´יקוב זצ"ל כיצד ייתכן שמובטח שכר בעולם הזה על קיום המצוות בפרשה, כאשר ידוע מחז"ל כי אין שכר מצוות בעולם הזה כלל.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת עקב - פרשת עקב, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי משה לייב ארבליך מסאסוב, הרמ"ל
01:20
פרשת עקב, יום א´,י"ד אב, תשע"ג: | צפיות: 656 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: ט"ז אב תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת עקב"
ביאורו של רבי משה לייב מסאסוב זצ"ל. "והיה עקב..." ´עקב´ מלשון עקב שברגל.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת ואתחנן - פרשת ואתחנן, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי
02:53
פרשת ואתחנן, יום ו´,י"ב אב, תשע"ג: | צפיות: 616 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: ט"ו אב תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת ואתחנן"
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת ואתחנן - פרשת ואתחנן, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי
02:52
פרשת ואתחנן, יום ה´,י"א אב, תשע"ג: | צפיות: 407 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: י"ד אב תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת ואתחנן"
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת ואתחנן - פרשת ואתחנן, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי
03:43
פרשת ואתחנן, יום ד´,י´ אב, תשע"ג: | צפיות: 587 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: י"ב אב תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת ואתחנן"
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת ואתחנן - פרשת ואתחנן, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי השיל מקראקא, חנוכת התורה, תפילת הצדיק, עבד נרצע
01:49
פרשת ואתחנן, יום ג´,ט´ אב, תשע"ג: | צפיות: 605 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: י"א אב תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת ואתחנן"
ביאורו של רבי העשיל מקראקא זצ"ל על מדוע ביקש ה´ ממשה שלא ימשיך להתפלל על כניסתו לארץ? הרי הקב"ה מתאווה לתפילתן של צדיקים.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035