לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
3885424
לפני 9 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
סנן לימוד יומי
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום חמישי חלק א´ פרשת וישלח - פרשת וישלח, שתי דקות של תורה , 2 דקות תורה, רבי שבתי כהן, פירוש, ביאור, ביאורים, שפתי כהן, ש"ך, השך על התורה, גיד הנשה, ג´ תשרי, י´ טבת, י"ז בתמוז, ט´ באב, תשעה באב, ארבעת הצומות, תענית, צום
01:50
פרשת וישלח, יום ה´, ט"ו כסלו, תשע"ג: | צפיות: 1260 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: כ"ב כסליו תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום חמישי חלק א´ פרשת וישלח"
פירושו של רבי שבתי כהן זצ"ל על הקשר בין איסור אכילת גיד הנשה לארבעת הצומות.
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום חמישי חלק א´ פרשת וישלח" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת וישלח - פרשת וישלח, שתי דקות של תורה , 2 דקות תורה, רבי שאול לויטיבאך, רבי יוסף שאול נתנזון, פירוש, ביאור, ביאורים, דברי שאול, נהר דינור, עבודה שרה, שמש, ירח, כוכבים
02:16
פרשת וישלח, יום ד´, י"ד כסלו, תשע"ג: | צפיות: 1196 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: י"ט כסליו תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת וישלח"
ביאורו של בעל ספר ´דברי שאול´ על הקושייה שכיצד יעקב אבינו התרפא מצליעתו ע"י השמש הנעבדת לעבודה זרה ע"י אומות העולם.
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת וישלח" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת וישלח - פרשת וישלח, שתי דקות של תורה , 2 דקות תורה, רבי שמעון סופר, פירוש, ביאור, ביאורים, ספר דבש וחלב, רש"י, מסכת סנהדרין, הבא להורגך השכם להורגו, חסידות ערלוי
02:38
פרשת וישלח, יום ג´, י"ג כסלו, תשע"ג: | צפיות: 1121 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: י"ט כסליו תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת וישלח"
ביאורו של רבי שמעון סופר זצ"ל הי"ד, על מדוע הצטער יעקב שמא יהרוג אחרים בפגישתו עם עשו, אעפ"י שמצד הדין היה מותר לו.
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת וישלח" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שני פרשת וישלח - פרשת וישלח, שתי דקות של תורה , 2 דקות תורה, רבי יעקב יצחק הלוי הורוביץ, פירוש, ביאור, ביאורים, החוזה מלובלין, זכרון זאת, הצילני מיד אחי מיד עשו, שיר השירים, מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה ונהרות לא ישטפוה
02:41
פרשת וישלח, יום ב´, י"ב כסלו, תשע"ג: | צפיות: 1219 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: י"ט כסליו תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שני פרשת וישלח"
ביאורו של ´החוזה מלובלין´ רבי יעקב יצחק הורוביץ זצ"ל מעניין הכפילות בפסוק "הצילני מיד אחי מיד עשו".
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום שני פרשת וישלח" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת וישלח - פרשת וישלח, שתי דקות של תורה , 2 דקות תורה, רבי יוסף קארו, פירוש, ביאור, ביאורים, בית יוסף על התורה, עם לבן גרתי, שליחות, שליח, מלאכים, עשו
02:38
פרשת וישלח, יום א´, י"א כסלו, תשע"ג: | צפיות: 1198 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: י"ט כסליו תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת וישלח"
פירושו של רבי יוסף קארו זצ"ל מעניין הדקדוק של יעקב באמירה למלאכים ששלח לעשו אחיו.
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת וישלח" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - התחזקות בפרשת ויצא - פרשת ויצא, לימוד תורה, אמונה, יראת שמים, יסורין, יעקב אבינו, לבן הארמי, חיזוק, מוסר
12:57
פרשת ויצא, צהרי ד´, תשע"ב: | צפיות: 1705 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: י"ז כסליו תשע"ג

"התחזקות בפרשת ויצא"
דברי חיזוק ומוסר בלימוד התורה, אמונה, יראת שמים בהקשר לפרשת השבוע בעניין יעקב בבית לבן, כל התלאות והיסורין שעברו עליו ועוד.
לצפייה בשיעור תורה "התחזקות בפרשת ויצא" באיכות HD
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - ענין ההתקרבות לצדיק הדור בממשות - פרשת ויצא, צדיקים, התקרבות לצדיק, השפעות, פחד, לבן הארמי, יעקב אבינו
31:46
פרשת ויצא, מוצ"ש, תשס"ה: | צפיות: 1136 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: י"ז כסליו תשע"ג

"ענין ההתקרבות לצדיק הדור בממשות"
כל השפעותיו של האדם מצויות אצל הצדיק הגדול במעלה שבדור ותלויות בו, כל החסרונות נשלמות אך ורק על ידו, הן ברוחני והן בגשמי, ומחובת היהודי לדעת ולהבין זאת ללא שום עוררין וספקות, ומי ...
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת ויצא - פרשת ויצא, שתי דקות של תורה , 2 דקות תורה, רבי יצחק מאיר רוטנברג אלתר, פירוש, ביאור, ביאורים, חידושי הרי"ם, חידושי הרי"מ, מדרש רבה, בראשית רבה, נעשה העולם כולו כמן כותל לפניו, ויפגע במקום, חסידות גור, תפילה
01:52
פרשת ויצא, יום ו´, ט´ כסלו, תשע"ג: | צפיות: 1246 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: י"ב כסליו תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת ויצא"
ביאור חידושי הרי"ם על המדרש "ויפגע במקום… נעשה לו העולם כמין כותל לפניו" בעניין התפילה.
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת ויצא" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת ויצא - פרשת ויצא, שתי דקות של תורה , 2 דקות תורה, רבי יהודה אריה ליב אלתר, שפת אמת, פירוש, ביאור, ביאורים, ויפגע במקום וילן שם כי בא השמש, חסידות גור
01:50
פרשת ויצא, יום ה´, ח´ כסלו, תשע"ג: | צפיות: 1331 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: י"ב כסליו תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת ויצא"
דברי חיזוק מרבי יהודה אריה ליב אלתר זצ"ל על הפסוק "ויפגע במקום וילן שם, כי בא השמש..."
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת ויצא" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת ויצא - פרשת ויצא, שתי דקות של תורה , 2 דקות תורה, בראשית רבה, פירוש, ביאור, ביאורים, מדרש רבה, רבי פנחס בשם רבי הונא בר פפא, משלי, אז תלך לבטח דרכך, אם תשכב לא תפחד, הולך בתום הולך בטח
02:17
פרשת ויצא, יום ד´, ז´ כסלו, תשע"ג: | צפיות: 1207 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: י"ב כסליו תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת ויצא"
דברי המדרש רבה על יציאתו של יעקב אבינו בהקשר לפסוקי בטחון בהשם מספר משלי.
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת ויצא" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035