לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
3821502
לפני 8 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - ענייני חנוכה - ליקוטי הלכות - פרשת מקץ, חנוכה, נר חנוכה, ליקוטי הלכות, רבי נתן, רבי נחמן, ברכות השחר
03:29
מקץ, תשע"ד: | צפיות: 444 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: י"ט אדר א' תשע"ד

"ענייני חנוכה - ליקוטי הלכות"
ענייני חנוכה מספר הקדוש ליקוטי הלכות לרבי נתן מברסלב זצ"ל - הלכות ברכות השחר - הלכה ג´ - סעיף ט"ו.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת תצוה יום שישי - פרשת תצוה, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי
01:31
תצוה, יום ו´, ז´ אדר א´, תשע"ד: | צפיות: 294 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: י"ג אדר א' תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת תצוה יום שישי"
"הכתב סופר" על הפסוק "ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך לכבוד ולתפארת" מבאר ממעלת הבגדים שמכבדים האדם.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת תצוה יום חמישי - פרשת תצוה, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי
02:13
תצוה, יום ה´, ו´ אדר א´, תשע"ד: | צפיות: 281 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: י"ג אדר א' תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת תצוה יום חמישי"
ספר "תפארת יונתן" על הפסוק "ועשית בגדי קודש" מבאר ממעלת הבגדים של אהרון הכהן.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת תצוה יום רביעי - פרשת תצוה, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי
01:04
תצוה, יום ד´, ה´ אדר א´, תשע"ד: | צפיות: 310 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: י"ג אדר א' תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת תצוה יום רביעי"
בפסוק "להעלות נר תמיד" ומסיים בפסוק "חקת עולם לדרתם מאת בני ישראל" מבאר מעלת לימוד עבודת המשכן.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת תצוה יום שלישי - פרשת תצוה, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי
02:08
תצוה, יום ג´, ד´ אדר א´, תשע"ד: | צפיות: 291 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: י"ג אדר א' תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת תצוה יום שלישי"
ספר "מים יחזקאל" על הפסוק "להעלות נר תמיד" מבאר מדוע הכתוב אומר ´להעלות´ ולא ´להדליק´.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת תצוה יום שני - פרשת תצוה, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי
01:52
תצוה, יום ב´, ג´ אדר א´, תשע"ד: | צפיות: 283 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: י"ג אדר א' תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת תצוה יום שני"
ספר "פנים יפות" על הפסוק "ויקחו אליך שמן זית זך" מבאר מדוע כתבה התורה ´שמן זית זך´ ולא ´שמן זית´ בלבד כמו בכל מקום בתורה.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת תצוה יום ראשון - פרשת תצוה, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי
03:04
תצוה, יום א´, ב´ אדר א´, תשע"ד: | צפיות: 290 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: י"ג אדר א' תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת תצוה יום ראשון"
"החתם סופר" על הפסוק "ואתה תצוה את בני ישראל" מבאר מדוע כתבה התורה ´ואתה´ ולא ´צו´.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת תרומה יום שישי - פרשת תרומה, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי
03:04
תרומה, יום ו´, ל´ שבט, תשע"ד: | צפיות: 325 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: י"ב אדר א' תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת תרומה יום שישי"
ספר "קול אליהו" על הפסוק "אמתיים וחצי אורכו" מעניין שכל המוסיף גורע.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת תרומה יום חמישי - פרשת תרומה, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי
02:17
תרומה, יום ה´, כ"ט שבט, תשע"ד: | צפיות: 317 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: י"א אדר א' תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת תרומה יום חמישי"
ספר "צפנת פענח" על הפסוק "ועשית כפורת זהב" מבאר ממעלת עשייתו של משה.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת תרומה יום רביעי - פרשת תרומה, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי
01:59
תרומה, יום ד´, כ"ח שבט, תשע"ד: | צפיות: 310 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: י"א אדר א' תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת תרומה יום רביעי"
ספר "קדושת לוי" על הפסוק "ככל אשר אני מראה אותך... וכן תעשו" מבאר על צדיקי הדור לכל הדורות.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035